Copy
Nieuwsbrief -  24 september 2020
24/09/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
  • Even voorstellen...
  • Controle hoofdluis
  • Opening Kinderboekenweek
  • Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021
  • Agenda
  • Extern nieuws

Even voorstellen...


Hallo allemaal!
Mijn naam is Kim Vennix. Ik ben 22 jaar oud.
Dit jaar kom ik op maandag en dinsdag stage lopen in
groep 1 /2b.
Ik woon in Oostelbeers samen met mijn ouders en mijn zusje.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent en zit in mijn laatste jaar.
In mijn vrije tijd volleybal ik bij VC Odi in Middelbeers.

Controle hoofdluis


Na iedere schoolvakantie worden de kinderen op de Linde gecontroleerd op hoofdluis. Een speciaal team van ouders voert deze controle uit. Door Corona is dit na de zomervakantie niet gebeurd. We wilden dit na de herfstvakantie weer gaan oppakken.
We horen nu echter van sommige ouders dat een aantal kinderen last heeft van hoofdluis. Dit is voor ons een reden om dit nu al te gaan controleren om ervoor te zorgen dat dit probleem niet groter wordt. Daarom voeren we aanstaande maandag een controle uit. Deze zal, als het weer het toelaat, op het schoolplein worden uitgevoerd. Mocht het heel slecht weer zijn, dan kiezen we hiervoor één van de grote ruimtes in de school.
Mocht maandag blijken dat uw kind hoofdluis heeft, dan krijgt u hiervan een berichtje van de leerkracht van uw kind.  Wellicht is het verstandig om uw kind(eren) dit weekend zelf al een keer te controleren.

Opening Kinderboekenweek


Woensdag 30 september vindt de opening van de Kinderboekenweek plaats.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar "En Toen?", daarmee ontdekken we de werelden van vroeger in de boeken van nu.
Uiteraard besteden we hier op de Linde ook aandacht aan. Alle groepen gaan aan de slag met een periode uit de geschiedenis en bedenken daar een ludiek optreden bij in de vorm van dans, drama of muziek. Aan het einde van de ochtend laat iedere groep zijn voordracht zien aan de rest van de school.
De kinderen hoeven deze dag geen fruit mee te brengen.
We maken er een gezellige ochtend van!

Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021

 

De oudervereniging van Kindcentrum de Linde organiseert activiteiten voor alle kinderen en ouders op onze school, zoals: Sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, sport- en speldag, schoolreisje e.d.. Om deze activiteiten te bekostigen vragen wij van de ouders een vrijwillige financiële bijdrage (ouderbijdrage). De ouderbijdrage voor elk kind is vastgesteld op € 30,- per jaar. Dit bedrag wordt vanaf dit schooljaar in een keer op basis van de eerder door u verleende machtiging, geïncasseerd. Het incassomoment vindt plaats begin oktober. 
 
Hieronder vindt u informatie m.b.t. de komende incasso:
  • Incassant ID (Oudervereniging BS de Linde): NL56ZZZ402373750000
  • Incassomoment: 2 oktober 2020
  • Machtigingskenmerk: Ouderbijdrage (naam van uw kind)
 
Wij verzoeken u vriendelijk zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening zodat de incasso succesvol kan worden verricht.
 
In het verleden was de ouderbijdrage voor de kinderen van groep 8 vastgesteld op een bedrag van € 15. Vanaf dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage voor deze kinderen eveneens € 30. Als tegemoetkoming voor deze verhoging zal de OR vanaf nu gaan bijdragen aan de kosten van het kamp.
 
Wanneer uw kind de school verlaat, komt de machtiging automatisch te vervallen.
Mocht u over dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u per email contact met mij opnemen: penningmeesterlinde@skobos.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
Namens Oudervereniging Kindcentrum de Linde,
Marloes Brands
Penningmeester

Dinsdag 29 september t/m vrijdag 2 oktober: Kamp groep 8
Woensdag 30 september: Opening Kinderboekenweek
Woensdag 30 september, 20.00 uur: Jaarvergadering OR/MR
Vrijdag 9 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij

 

Extern nieuws
Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met u te delen. Als u op de rode button klikt, krijgt u het bericht te zien. 
Pompoenwedstrijd - Dippieboe
St. Franciscusviering 2020
Activiteiten Kinderboekenweek 2020
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp