Copy
Nieuwsbrief -  27 augustus 2020
27/08/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
 • Het begin is gemaakt!
 • Even voorstellen...
 • Toestemming voor gebruik beeldmateriaal kinderen
 • Algemene informatieavonden
 • Kennismakingsgesprekken
 • Jeugdjournaal op de Linde
 • Verantwoordelijkheid intern begeleiders
 • Nieuwe ballen in gebruik
 • Verschijningsdag nieuwsbrief
 • Agenda
 • Extern nieuws

Het begin is gemaakt!


Het begin van het schooljaar is gemaakt. We kunnen terug kijken op een geslaagde start. Fijn om alle kinderen weer op school te hebben. We hopen dat jullie kinderen deze week een fijne start hebben gemaakt.

Even voorstellen...


Hoi hoi, ik ben Manon Neggers, 21 jaar oud en 
studeer dit jaar (hopelijk) af aan Hogeschool De Kempel. 
In mijn vrije tijd ga ik graag op stap met mijn familie/vrienden/vriendinnen, speel ik klarinet en kun je me geregeld vinden bij mijn tamme kippen.
Komend jaar vind je mij in groep 5/6 bij juf Jeska. Op de maandagen en dinsdagen ben ik aanwezig en ik ben er ook geregeld een hele week. 
Het schooljaar zal ik eindigen met een blokstage, waarin ik een aantal weken alleen voor de klas zal staan!
Ik ben afgelopen maandag met veel zin gestart aan het schooljaar en wil er samen met de leerlingen een heel mooi, gezellig en vooral leerzaam jaar van maken. 
 
Heb je nog vragen? Spreek me dan gerust aan of stuur een mailtje naar manonneggers@skobos.nl !
Ik wil iedereen een heel fijn schooljaar wensen!
Groetjes juf Manon

Toestemming voor gebruik beeldmateriaal kinderen


Bij de inschrijving van uw kind(eren) heeft u wel of geen toestemming verleend aan ons om foto’s en/of video-opnames van uw kind te maken tijdens schoolactiviteiten en deze te gebruiken voor de communicatie-uitingen van de school, zoals website, schoolgids, jaarverslag, Facebookpagina. Wij willen u erop wijzen dat u deze toestemming te allen tijde kunt wijzigen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar delinde@skobos.nl met als onderwerp Toestemming beeldmateriaal.

Algemene informatieavonden


In de week van 7 september stonden de algemene informatieavonden gepland. Op deze avond willen we ieder jaar alle ouders informeren over praktische zaken en verwachtingen in de groep van jullie kind(eren). Vanwege Corona doen we dit op dit moment niet fysiek in de school organiseren. Wel willen we graag dat jullie de informatie krijgen, die jullie nodig hebben. Om die reden sturen de leerkrachten op donderdag 10 september per mail een brief aan alle ouders van de kinderen van hun groep met daarin de benodigde informatie. Mocht deze informatie nog vragen oproepen, dan kunnen jullie deze altijd aan leerkracht(en) stellen. In een tijd waarin de zorg rondom Corona nog niet is verdwenen, lijkt ons dit de beste oplossing.

Kennismakingsgesprekken


In de week van 21 september staan de kennismakingsgesprekken op het programma. Sinds vorig schooljaar houden de leerkrachten deze gesprekken in de eerste weken van het schooljaar met alle ouders. Deze gesprekken zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen, verwachtingen naar elkaar uit te spreken en een start te maken met een goede samenwerking ouder-leerkracht. Vanwege Corona willen we het aantal volwassenen in de school tot een minimum beperken, daarom willen we ook de kennismakingsgesprekken niet fysiek in de school organiseren. Ook hier kiezen we een andere manier voor. Hierover zullen we jullie volgende week informeren .

Jeugdjournaal op de Linde


Afgelopen maandag hadden we de grote eer dat het Jeugdjournaal onze school bezocht. Aangezien de scholen in Nederland-Zuid weer open gingen, wilde een speciale reporter hierover een item maken. Deze journalist, Maarten van Weegen, wilde namens het Jeugdjournaal van de kinderen weten of zij een fijne vakantie hadden gehad, of ze het spannend vonden om weer naar school te gaan en wat zij dit jaar graag wilden leren. Wanneer deze beelden worden uitgezonden, is niet bekend gemaakt.

Verantwoordelijkheid intern begeleiders


Dit schooljaar telt onze school 10 groepen. Onze intern begeleiders volgen de kinderen van deze groepen in hun ontwikkeling en coachen de verantwoordelijke leerkrachten om steeds de juiste keuzes te maken. De verantwoordelijkheid is hierbij als volgt verdeeld:
 • Germy Sinke : groep 1/2a, 1/2b, 3, 4 en 5
 • Frans van de Wal: groep 5/6, 6, 7, 8a en 8b
Mocht u een vraag hebben aan een intern begeleider, dan weet u nu welke IB’er verantwoordelijk is voor de groep van uw kind.

Nieuwe ballen in gebruik


Sinds deze week kunnen de kinderen op het schoolplein spelen met een hele nieuwe set ballen. Dit was een afscheidsgeschenk van de kinderen van de groep 8 van vorig jaar. De ballen zijn erg goed ontvangen en direct enthousiast in gebruik genomen. We willen de schoolverlaters hier nogmaals hartelijk voor bedanken. 

Verschijningsdag nieuwsbrief


Afgelopen jaar ontvingen jullie op vrijdag de nieuwsbrief in jullie mailbox. Dit schooljaar is de verschijningsdag gewijzigd en wordt deze op donderdag verstuurd.


21 t/m 24 september: Kennismakingsgesprekken
29 september t/m 2 oktober: Kamp groep 8 (onder voorbehoud)
Vrijdag 9 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij

 

Extern nieuws
Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met u te delen. Als u op de rode button klikt, krijgt u het bericht te zien. 

Muziekles bij Muziek Collectief Oirschot


Muziek Collectief Oirschot start weer met muzieklessen in Oirschot.
Je kan les nemen van zang tot gitaar en van fluit tot drums.
Kinderen tussen 6 en 18 jr krijgen subsidie van de gemeente Oirschot voor muzieklessen voor de helft van het lesgeld (tot max. 370,-) als je les neemt bij de gediplomeerde docenten van muziek collectief Oirschot. Proeflessen zijn ook mogelijk. Contact opnemen met de muziekdocenten kan via: www.muziekcollectiefoirschot.nl
Mini-pupillendag
Vriendinnendag
Werven mentees voor het MatchMentor-project
Inschrijven Typecursus
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp