Copy
Nieuwsbrief -  8 oktober 2020
15/10/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
 • Herfstvakantie
 • Kinderopvang BSO in de herfstvakantie
 • Waterpokken
 • Juf Karin komt weer terug
 • Klassenouders
 • Schoolfruit
 • Kindermeedenkraad
 • Medezeggenschapsraad
 • Verslag bijeenkomst klankbordgroep ouders
 • Agenda
 • Extern nieuws

Herfstvakantie


Het eerste blok van het schooljaar zit er op. Vrijdagmiddag begint de herfstvakantie. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne week toe en zien jullie graag terug op maandag 26 oktober.

Kinderopvang BSO in de herfstvakantie


Volgende week start de herfstvakantie. In deze week maken verschillende kinderen gebruik van de kinderopvang van Korein. De BSO van Korein heeft samen met de kinderen een uitdagend programma gemaakt voor deze week. Zowel de kinderen van de Plataan, de Fonkeling en de Linde hebben meegedacht en voorbereid. Als je de onderstaande link aanklikt kun je lezen wat zij in de herfstvakantie gaan doen.  Het belooft een hele gave week te worden.
De BSO van de Linde, de Fonkeling en de Plataan worden op één locatie opgevangen. Zij zijn welkom bij Korein Rademekerstraat, Rademekerstraat 1 in Oirschot, zij zijn gevestigd in kindcentrum de Plataan.
Activiteiten BSO

Waterpokken


Op school zijn waterpokken geconstateerd. Als een kind waterpokken heeft en zich goed voelt, mag het volgens de richtlijnen van de GGD gewoon naar school komen omdat de besmetting al plaatsvindt voordat de blaasjes zichtbaar zijn.
De GGD geeft aan dat ouders van kinderen met een gestoorde afweer en zwangeren die op het punt staan om te bevallen extra alert moeten zijn bij de constatering van waterpokken in hun omgeving.

Juf Karin komt weer terug


Het zwangerschapsverlof van pedagogisch medewerker Karin van Overbeek zit er weer op. Op 16 juli is haar dochter Jess geboren. Na de herfstvakantie is zij weer terug bij het Peuterwerk en is zij ook weer actief als onderwijsassistent in de school. Fleur van Nunen heeft haar tijdens haar verlof op de Peuterspeelzaal vervangen. Zij vierde gisteren met de kindjes van de woensdaggroep een klein afscheidsfeestje. Wij danken Fleur voor haar inzet en wensen Karin veel een goede start toe op De Linde.

Klassenouders


In de derde week van dit schooljaar hebben we via de informatiebrieven een oproep gedaan voor klassenouders.
We zijn erg blij dat we voor alle groepen weer ouders hebben gevonden die ons willen ondersteunen bij de organisatie van verschillende activiteiten ook al zal dat voorlopig nog vooral op afstand zijn.
 
Groep 1/2a Monique Scheffers (moeder Nora)
Groep 1/2b Gitty van de Wiel (moeder Daan) en
Marieke van Overbeek (moeder Teun)
Groep 3 Sylvie van Voorenberghe (moeder Finn)
Sanne de Bresser (moeder Jip)
Groep 4 Tenny van Cuijk (moeder Jasper)
Joska Heessels (moeder Juul)
Groep 5 Jolanda Bastiaansen (moeder Mart)
Groep 5/6 Marsja van de Burgt (moeder Finn)
Groep 6 Digna van der Sloot (moeder Aaron)
Groep 7 Ilse  Groenendijk Maas (moeder van Mila)
Groep 8a Sandra Lunenburg (moeder Jorn)
Wendy van Kroonenburg (moeder Noa)
Groep 8b Lincy van de Ven (moeder Janske)
Bianca Zeebregts (moeder Ted)

Schoolfruit


Ook dit schooljaar heeft De Linde zich weer ingeschreven voor het project EU-Schoolfruit. Van 11 november tot en met 16 april krijgt onze school weer gratis schoolfruit aangeboden. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.
We hebben nagedacht of we dit initiatief binnen de richtlijnen van het RIVM kunnen organiseren en we denken dat dit kan. Ouders die komen helpen bij het klaar maken van het fruit moeten zich dan wel aan bepaalde richtlijnen houden:
 • Zij komen om 8.40 uur de school in, de kinderen zitten dan al in hun eigen klas.
 • Zij dragen bij het klaar maken van het fruit plastic handschoenen en mondkapjes.
 • Het fruit wordt niet door de ouders maar door de conciërge naar de klassen gebracht.
Op deze manier denken we op een verantwoorde manier de kinderen ook dit jaar weer kennis te kunnen laten maken met allerlei soorten groente en fruit wat een positieve bijdrage kan leveren aan een gezonde levensstijl.

Ook dit jaar doen we graag weer een beroep op u als ouder voor het helpen bij het snijden/schillen van het fruit. We zouden het fijn vinden als u zich hiervoor wilt aanmelden, via onderstaande link. Geef bij uw aanmelding a.u.b. aan op welke dagen u beschikbaar bent. Het schillen en snijden van het fruit start steeds om 8.40 uur.
Alvast bedankt!
 
Ja, ik kom graag helpen met het Schoolfruit

Kindermeedenkraad


Afgelopen maandag heeft het eerste overleg plaats gevonden van de nieuwe Kindermeedenkraad. Ook dit jaar werken we met een KMR omdat we het belangrijk vinden dat kinderen meedenken over keuzes die we in de school maken. Iedere groep heeft een vertegenwoordiger afgevaardigd die ideeën uit de klas in de raad kan inbrengen. Het bijzondere toeval wilde dat er in deze raad, zonder medeweten,  twee zusjes en ook twee broertjes zijn gekozen. De volgende kinderen gaan dit jaar in de raad meedenken: Thamal (1/2a), Kaat (1/2b), Max (3), Isis (4), Mees (5), Cleo (5/6), Faas (6), Lara (7), Noa (8a), Lukas (8b). De kinderen van groep 1-2 en 3 zijn steeds de eerste 20 minuten aanwezig, de overige kinderen vergaderen ongeveer een uur.
Bij de eerste vergadering hebben we met elkaar gedeeld wat hun rol dit jaar in de raad is, hoe ze ideeën van hun klasgenoten kunnen verzamelen en hoe ze terugkoppeling geven aan de eigen klas.
Ook hebben we een oefening gedaan waarbij ze elkaar beter leerden kennen, maar waar ze ook gingen oefenen om goed te luisteren en hetgeen ze gehoord hebben door te geven. Het was een hele goede eerste vergadering met enthousiaste vertegenwoordigers met frisse ideeën. Dat belooft veel goed voor de rest van het schooljaar. 

Medezeggenschapsraad


Op 9 juli is er een overleg van de Medezeggenschapsraad geweest. Onder deze link kunt u terug lezen wat er dit overleg is besproken.
Notulen MR

Verslag bijeenkomst klankbordgroep ouders 


Vorige week dinsdag vond het eerste klankbordgroepoverleg plaats waarbij ouders worden uitgenodigd om mee te denken met de school. Daar waar we in deze Corona-tijd zo min mogelijk volwassenen in de school laten, wilden we dit toch door laten gaan. We ervaren dat momenteel de afstand met ouders noodgedwongen groot is en willen toch voeling houden bij wat er bij jullie speelt. Ook willen we horen hoe jullie alles wat we organiseren ervaren. Om de richtlijnen zo veel mogelijk te respecteren hadden we ervoor gekozen om de groep klein te houden. We hebben daarom niet van iedere groep en ouder uitgenodigd maar random twee ouders van de onderbouw en twee ouders van de bovenbouw gevraagd mee te denken. Onder deze link vinden jullie de terugkoppeling die we deze middag hebben gekregen.
Verslag klankbordgroep

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie
Week van 9 t/m 13 november: Voortgangsgesprekken

 

Extern nieuws
Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met u te delen. Als u op de rode button klikt, krijgt u het bericht te zien. 
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp