Copy
Extra nieuwsbrief - 20 augustus 2020
20/08/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
 
 • Corona-update: organisatie start schooljaar
Betreft: Corona-nieuwsbrief

Beste ouders en verzorgers,
Aanstaande maandag is het weer zo ver. Dan is de zomervakantie voorbij en komen alle kinderen weer naar school. We kijken er naar uit om ze allemaal weer te zien. De Corona-situatie voelde voor ons voor de zomervakantie niet prettig omdat de afstand tot jullie noodgedwongen groter was dan we zouden willen. Het is echter nog langer noodzakelijk om een aantal maatregelen in acht te nemen.
 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen hoe we komende week de school weer op een veilige en verantwoorde manier open zullen stellen. Zoals premier Rutten afgelopen dinsdag in zijn persconferentie al aangaf, gaat het nog niet goed met de ontwikkelingen rond het Coronavirus in ons land. Daarom blijven gepaste maatregelen op school nog belangrijk.
 
Voor de zomervakantie hebben we jullie geïnformeerd wat de regels en afspraken zijn op De Linde, dat doen we bij deze opnieuw. Een aantal regels zijn hetzelfde gebleven, een aantal regels zijn aangepast. De regels die veranderd zijn geven we hier in het kort aan. Je kunt deze in de tekst hieronder in blauw gekleurde letters uitgebreider terug lezen.
 • Een vakantie naar een gebied met een oranje of rood reisadvies vraagt om thuisquarantaine.
 • De inloop voor kinderen van groep 3 tot en met 8 is in de ochtend vanaf 8.20 uur.
 • De leerlingen gaan aan het einde van de dag niet meer gespreid naar huis, wel verlaten zij via verschillende ingangen de school.
 • Kinderen die jarig zijn of jarig zijn geweest in de zomervakantie mogen weer trakteren.
 • Tijdens de pauzes mogen meerdere groepen tegelijk buiten spelen.
 • Lessen bewegingsonderwijs mogen ook weer binnen plaatsvinden.
 • Aanwezigheid in de school van ouders en externen alleen als het hoogst noodzakelijk is en op voorwaarde dat er eerst een Triage-formulier wordt ingevuld.
 • De geplande algemene informatieavonden worden niet fysiek in de school georganiseerd.
 • Ook voor de kennismakingsgesprekken nodigen we niet alle ouders uit in de school. 
 • De ventilatie in de school wordt door een externe deskundige onderzocht.
 
Hieronder staan de afspraken en regels vermeld, die we op De Linde hanteren om het openstellen van de school op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. In zwartgekleurde letters geven we een uitgebreide beschrijving, de veranderingen ten opzichte van de situatie voor de zomervakantie staan in blauw weergegeven.
 
Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies
 • Ouders, personeelsleden en kinderen boven de 12 jaar, die op vakantie zijn geweest in een land of regio met een oranje of rood reisadvies worden gevraagd in thuisquarantaine te gaan. Wat de status van de verschillende landen is, kunt u terugvinden op de website van de rijksoverheid.
 • Zij dienen thuis te blijven en kunnen daarom niet op het schoolplein of in de school komen.
 • Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school en de kinderopvang, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.  
 
Brengen en halen van de kinderen
Het brengen en halen van de kinderen blijft nagenoeg zoals u dat van de periode voor de zomervakantie  gewend bent.
 • Volwassenen, leerkrachten en ouders, houden anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Kinderen worden door maximaal één ouder of andere volwassene gebracht of gehaald.
 • Ouders komen alleen bij hoge uitzondering in de school.  
 • We willen leerlingen gespreid naar school laten komen. We kiezen er wel voor ze tegelijk naar huis te laten gaan;  
 • Mochten kinderen ziek zijn, dan wordt aan ouders gevraagd dit, zoals gebruikelijk, voor 8.30 uur te laten weten door de school te bellen of de leerkracht te mailen;
Het brengen van de kinderen
 • Laat uw kind voordat het naar school gaat thuis zijn/haar handen wassen.
 • We vragen ouders van de kinderen van groep 3 tot en met 8 bij het brengen om de kinderen bij de poort af te zetten en ze zelf het schoolplein op te laten gaan. Deze ouders komen bij het brengen van de kinderen niet op het schoolplein;  
 • Het is de bedoeling dat iedereen, zo vlot als het kan, de kinderen brengt, daarna direct vertrekt en de straat vrijmaakt. Zo kan de verkeersstroom soepel verlopen.
 • Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 mogen tussen 8.20 en 8.30 naar school komen en gaan dan direct naar het eigen lokaal. Dit doen zij door de ingang te gebruiken waarmee zij normaal ook de school betreden. De leerkracht is vanaf 8.20 uur in de klas om de leerlingen te ontvangen;
 • De ouders van de peuters en de kleuters mogen hun kinderen tussen 8.25 en 8.30 uur op het schoolplein brengen. Zij mogen bij het brengen het schoolplein wel betreden en kunnen hun kinderen dan afgeven bij de eigen kleuter- of peutervakken op het plein waar de leerkracht of pedagogisch medewerker klaarstaat om de kinderen te ontvangen (kinderen uit groep 1/2a bij het pictogram van de aap, kinderen uit groep 1/2B bij het pictogram van de bij en de peuters bij het blauwe goaltje). We vragen ouders om bij het betreden van het plein de 1,5 meterrichtlijn naar andere ouders te hanteren en direct het plein te verlaten als hun kind bij de leerkracht is. Als alle kinderen aanwezig zijn, neemt de kleuterleerkracht en de pedagogisch medewerker van Korein de kinderen mee naar binnen; 
Het halen van de kinderen
 • De leerlingen gaan tegelijk naar huis, maar maken daarbij wel gebruik van verschillende uitgangen.  
  • De leerlingen van de groep 5 en de groepen 8 gaan over de houten trap via de dubbele deuren bij de aula naar het schoolplein.
  • De kinderen van groep 4 nemen de buitendeur aan de kant van de Spoordonkseweg.
  • De leerlingen van de groepen 5/6, 6 en 7 verlaten het schoolgebouw via de stenen trap en de deur naast de lerarenkamer. Ook groep 3 gebruikt deze buitendeur.
  • De peuters en kleuters gebruiken de eigen ingang aan de kant van de Lindenlaan.
 • Leerkrachten bespreken deze regels in de eerste week met de kinderen van hun groep;
 • Ouders mogen bij het halen van de kinderen het schoolplein wel betreden. Vanwege verkeersveiligheid willen we ouders niet buiten op straat laten wachten tot hun kind(eren) naar buiten komen. Houd op het plein de anderhalve meter afstand in acht en kom op tijd!
 • Het is wel mogelijk dat ouders met hun kind afspraken maken of zij buiten de poort wachten of op het schoolplein;
 • We vragen ouders de algemeen geldende richtlijnen in acht te nemen en de tijd op het plein tot een minimum te beperken; 
 
Hygiëne
 • De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat kinderen thuis moeten blijven als ze de volgende klachten hebben: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, tijdelijk minder ruiken en proeven, moeilijk ademen en/of koorts;
 • Ook leerkrachten die corona-gerelateerde klachten hebben, moeten thuisblijven.
 • Als een kind op school corona-gerelateerde klachten krijgt, worden ouders gebeld en moet het kind worden opgehaald;
 • Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD; 
 • We maken met kinderen in de school afspraken over routes om naar binnen te komen en naar buiten te gaan;
 • Op het einde van de dag worden alle tafels en stoelen van de kinderen afgedaan;  
 • We blijven de adviezen over hygiëne bij de kinderen onder de aandacht brengen;
 • Deuren staan waar mogelijk open;
 • Een aantal maal per dag zullen deurklinken, kranen en trapleuningen gepoetst worden;
 • Dagelijks wordt gecontroleerd of er voldoende zeep in de dispensers zit en of er voldoende papieren handdoekjes voorradig zijn;
 • De schoonmaaksters zullen dagelijks extra aandacht besteden aan deurklinken, wastafels en kranen en toiletten;
 • Aangezien de kleuterleerkrachten mogelijk te maken krijgen met kinderen die in hun broek hebben gedaan, zijn er in deze groepen latex handschoenen beschikbaar;  
 • Teamleden houden in de school gedurende de dag ten minste anderhalve meter afstand van elkaar.
 
Hooikoorts
Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen.
 
 
Trakteren bij verjaardag
 • Kinderen die jarig zijn of in de zomervakantie jarig zijn geweest mogen weer trakteren in de school. Voor de zomervakantie waren we hierin terughoudend en stonden we dit niet toe. Vanaf nu mag dat weer. Kinderen brengen deze traktatie zelf in de school. Kies daarom een traktatie die voor het kind makkelijk te dragen is.
 • Het is voor ouders van de kinderen van groep 1/2 en groep 3 helaas nog niet mogelijk om het vieren van de verjaardag van hun kind in de groep bij te wonen. Wel kan de leerkracht foto’s van het vieren van de verjaardag doorsturen. 
 
Pauzes
 • Kinderen hebben in de ochtend en tussen de middag in twee groepen pauze.
 • De groepen 1/2 spelen tegelijkertijd buiten met de groepen 5, 5/6 en 6.
 • De groepen 3 en 4 spelen tegelijkertijd buiten met de groepen 7 en 8.
 
Lessen bewegingsonderwijs
 • De gymlessen mogen weer zowel buiten als binnen georganiseerd worden.
 
Beschikbaarheid en vervanging van personeel
 • Als een leerkracht corona-gerelateerde klachten heeft, dan moet de leerkracht thuisblijven.
 • In het geval dat de leerkracht verkouden is en er geen vervanging mogelijk is, blijven de kinderen van die groep ook thuis. Zij krijgen dan van de leerkracht onderwijs op afstand, op dezelfde manier als in de vijf weken voor de meivakantie.
 • Als de leerkracht ziek is, wordt in eerste instantie gekeken of een vervanger de groep kan overnemen. In dat geval komen de kinderen gewoon naar school. Mocht het niet lukken om een vervanger te vinden, dan blijven de kinderen thuis. De school zal dan kijken of het mogelijk is om begeleiding op afstand te organiseren.
 
Aanwezigheid ouders en externen in de school
 • We willen de aanwezigheid van ouders en externen tot een minimum beperken. Mocht het toch nodig zijn om in de school te zijn, dan vragen wij iedereen om een Triage-formulier in te vullen waarop de datum, de tijd en het telefoonnummer of mailadres wordt vermeld.
 
Algemene informatieavonden
 • In de week van 7 september stonden de Algemene informatieavonden gepland waarbij de leerkracht de ouders van de groep informeert over verwachtingen en praktische zaken in de groep.
 • Deze informatieavonden organiseren we nu niet fysiek in de school. Wel zullen we zorgen dat jullie de benodigde informatie op een andere manier ontvangen.
 
Kennismakingsgesprekken
 • In de week van 21 september stonden de kennismakingsgesprekken gepland. Tijdens dit gesprek kunnen leerkrachten en ouders alvast met elkaar kennis maken en verwachtingen naar elkaar uitspreken.
 • Ook deze gesprekken organiseren we niet fysiek in de school. We gaan bekijken in welke andere vorm we deze eerste verbinding kunnen organiseren.
 
Communicatie
 • De communicatie met de leerkracht verloopt voorlopig via mail, telefonisch of via videobellen met het programma Teams. Mocht het onderwerp van het gesprek vragen om fysieke aanwezigheid in de school, dan moet hier toestemming voor gevraagd worden aan directeur Willem Leermakers. Bij goedkeuring moet bij het gesprek de anderhalve meter afstand gewaarborgd blijven.
 • Middels onze nieuwsbrieven proberen we u als ouders op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en de keuzes die we maken in de school.
 • De communicatie naar ouders wordt vooraf met de Medezeggenschapsraad gedeeld.
 • Mocht bovenstaande uitleg nog vragen oproepen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind door hem/haar een mail te sturen.
 
 
Ventilatie in het schoolgebouw
 • Op verzoek van het ministerie laten we een externe deskundige de ventilatie in ons schoolgebouw controleren.
 • Indien nodig vragen we advies aan de lokale GGD.
 • In de school zijn CO2-meters aanwezig, zodat we regelmatig de luchtkwaliteit in de lokalen kunnen meten.
 • De lokalen zullen regelmatig gelucht worden door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
 
Met deze afspraken en maatregelen willen we het schooljaar zo veilig en verantwoord mogelijk starten en u als ouder hier adequaat over informeren.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons tijdig weten.
Wij wensen alle kinderen en ook jullie allemaal een heel prettig en leerzaam schooljaar toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Willem Leermakers en teamleden
Kindcentrum De Linde
Oirschot
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp