Copy
Extra nieuwsbrief -  24 september 2020
24/09/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
  • Update Coronavirus
Oirschot, 24 september 2020  
  
Betreft: update coronavirus 
  
 
Beste ouders/verzorgers,   
  
Twee weken geleden informeerden wij u dat we te maken hadden met een positief geteste medewerker bij de kinderopvang. Wij zijn opgelucht dat deze besmetting voor zover we weten niet heeft geleid tot andere besmette medewerkers en leerlingen. 
 

Persconferentie 18 september  

Landelijk is het aantal positief geteste personen de afgelopen week sterk toegenomen. Vrijdag 18 september heeft het kabinet weer nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De belangrijkste wijziging voor het onderwijs en de kinderopvang is dat kinderen tot en met 12 jaar bij neusverkoudheid gewoon naar school kunnen, behalve: 
  • als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona; 
  • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona; 
  • als een huisgenoot van het kind naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.
Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden. Neem dan contact op met de GGD in uw regio. Houd uw kinderen thuis totdat de testuitslag bekend is.
 

Stroomschema mogelijke coronabesmetting  

Doordat de maatregelen telkens aangepast worden, kan het voor u onduidelijk zijn wanneer uw kind wel of niet naar school mag komen. In het stroomschema in de bijlage kunt u zien hoe u moet handelen als uw kind mogelijk besmet is met het coronavirus. Dit stroomschema hanteren wij ook voor onze medewerkers. De beslisbomen die door sommige scholen vorige week via de schoolnieuwsbrief zijn verspreid, komen hierbij te vervallen. Heeft u vragen over het nieuwe stroomschema, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind.
 

Onderwijspersoneel voorrang op testen

Op onze scholen hebben wij de afgelopen weken te maken gehad met medewerkers die vanwege de
richtlijnen tijdelijk niet naar school konden komen. Vanaf maandag 21 september kan onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs zich met voorrang laten testen. De voorrangsprocedure is bedoeld om lesuitval te voorkomen. De schooldirecteur bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt.
 

Continuïteit van het onderwijs 

Bij uitval van een leerkracht doen wij ons uiterste best om het onderwijs op school zo goed mogelijk door te laten gaan. Binnen SKOBOS beschikken wij over een leerkracht die we flexibel in kunnen zetten op de scholen voor de opvang van kortdurend verzuim. Iedere school heeft ambulante medewerkers en parttimers die eventueel op enkele dagen (extra) ingezet kunnen worden. Het kan ook zijn dat de leerkracht die in afwachting van de testuitslag thuis is, maar wel in staat is om te werken, vanuit huis digitaal instructie geeft aan de groep in de klas op school. In de klas is dan wel iemand aanwezig voor toezicht en ondersteuning, bijvoorbeeld een onderwijsassistent.  Ondanks de maatregelen die wij op voorhand treffen (die per school kunnen verschillen), kan het toch voorkomen dat we op een enkel moment geen passende oplossing hebben en dat we in het slechtste geval de groep naar huis moeten sturen. Er is immers nog steeds sprake van een landelijk lerarentekort in het primair onderwijs. 
 

Ventilatie op scholen

De scholen van SKOBOS zijn voorzien van ventilatiesystemen. Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Het helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals het coronavirus, te beperken. Wij volgen hierin de richtlijnen en adviezen van het RIVM en het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). Het LCVS heeft een vragenlijst uitgezet onder schoolbesturen om in beeld te brengen hoe het met de ventilatiesystemen in de schoolgebouwen in
Nederland is gesteld. Die vragenlijst hebben wij ingevuld. Daarnaast hebben wij deze maand extra CO2-metingen uitgevoerd op onze locaties. Op dit moment lukt het om bijna overal onder de grenswaarde te blijven. Voor bestaande bouw (van voor 2012) ligt die op 1200 ppm, voor nieuwbouw (vanaf 2012) op 950 ppm. Het is dan wel nodig om regelmatig te luchten door de ramen en deuren open te zetten. Wij blijven dit de komende tijd monitoren. Voor specifieke informatie over de ventilatie op onze verschillende locaties, kunt u terecht bij de directeur van de school.
 
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.  
  
Met vriendelijke groet,   
 
Liesbeth van den Berg 
voorzitter college van bestuur SKOBOS
 
Zie onderstaande link voor de bijlage: Stroomschema “Wat te doen bij mogelijke coronabesmetting medewerker/leerling SKOBOS?”
 
Stroomschema coronavirus medewerker/leerling
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp