Copy
Nieuwsbrief -  17 september 2020
17/09/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
 • Corona: beslisboom
 • Inplannen kennismakingsgesprekken
 • 1e Communie
 • Klassenouders
 • Juiste emailadres-telefoonnummers
 • Thema groep 1-2
 • Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021
 • OR de Linde zoekt jou!
 • Typecursus de typetuin
 • Agenda
 • Extern nieuws

Corona: beslisboom


In deze verwarrende Coronatijd is het soms als ouder lastig te bepalen of je je kind bij een verkoudheid nu wel of niet naar school mag laten gaan. Wij maken zelf gebruik van een beslisboom, waarin precies terug te lezen is wanneer kinderen en wanneer niet naar school of naar de kinderopvang mogen gaan. Deze beslisboom is ontwikkeld in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM en willen we graag met jullie delen. Dit helpt wellicht bij het maken van de juiste keuzes.
Beslisboom 0-6 jaar (groep 1-2)
Beslisboom 7 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8)

Inplannen kennismakingsgesprekken


Komende week willen alle leerkrachten kennismakingsgesprekken voeren met de ouders van de kinderen in hun groep. We vinden het belangrijk om elkaar vanaf het begin van het schooljaar goed te kennen en de samenwerking direct op te starten. Jullie kunnen nog tot vanavond 22.00 uur inschrijven voor deze gesprekken. We hopen jullie allemaal komende week te spreken.
Herhaalde uitleg Microsoft Teams

1e Communie


Aanstaande zondag doen een aantal kinderen van onze school hun 1e communie. Deze viering is door Corona afgelopen jaar niet doorgegaan en wordt nu op 20 september georganiseerd. Wij wensen Puck, Floor, Isa, Philip, Lizzy, Lotte en Lise een hele fijne dag toe. Omdat dit een intensieve dag is, mogen deze kinderen op maandag iets later op school komen. We verwachten ze op school om 10.15 uur en horen dan graag hun verhalen over de dag.

Klassenouders


In de brief van de Algemene Informatieavond hebben we gevraagd welke ouders zich beschikbaar willen stellen als klassenouder voor de groep van jullie kind. Nog niet alle groepen hebben inmiddels klassenouders. Als je het leuk vindt om dit komend jaar te doen, meldt je dan aan middels een mailtje aan de leerkracht van uw kind.

Juiste emailadres-telefoonnummers


Bij de algemene informatieavond vragen we de ouders ieder jaar om het mailadres en de telefoon-nummers waar wij over beschikken nog een keer te checken. Mocht het nodig zijn, dan beschikken wij altijd over de meest actuele gegevens. Nu we deze informatieavond niet fysiek organiseren, willen we jullie vragen na te gaan of het mailadres of het telefoonnummer onlangs nog is aangepast. In dat geval vragen we jullie deze gegevens naar onze administratie te mailen en wel naar gemmarobben@skobos.nl  

Thema groep 1-2


Vorige week zijn we in de kleutergroepen begonnen met het eerste thema van dit schooljaar. Met het thema "En toen? Ridders, jonkvrouwen en kastelen" sluiten we aan bij het onderwerp van de kinderboekenweek. In de klas vonden we een oude houten kist met veel materialen uit de tijd van de ridders en jonkvrouwen. Tevens bekeken we boeken en een praatplaat over het thema, zo werden de kleuters enthousiast gemaakt en konden we kijken wat ze al weten over dit onderwerp. Op donderdag keken we naar een levende poppenkastvoorstelling met ridder Florian en jonkvrouw Isabella. De kleuters wilden de ridder graag helpen met het maken van een kasteel en het worden van een goede ridder. Samen hebben we het themalokaal omgetoverd tot een heus kasteel, met eetzaal, schrijfkamer en verkleedhoek. Ook in de bouwhoeken kunnen de kinderen zich uitleven in hun fantasiespel. Op naar een mooi en leerzaam thema!

Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021

 

De oudervereniging van Kindcentrum de Linde organiseert activiteiten voor alle kinderen en ouders op onze school, zoals: Sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, sport- en speldag, schoolreisje e.d.. Om deze activiteiten te bekostigen vragen wij van de ouders een vrijwillige financiële bijdrage (ouderbijdrage). De ouderbijdrage voor elk kind is vastgesteld op € 30,- per jaar. Dit bedrag wordt vanaf dit schooljaar in een keer op basis van de eerder door u verleende machtiging, geïncasseerd. Het incassomoment vindt plaats begin oktober. 
 
Hieronder vindt u informatie m.b.t. de komende incasso:
 • Incassant ID (Oudervereniging BS de Linde): NL56ZZZ402373750000
 • Incassomoment: 2 oktober 2020
 • Machtigingskenmerk: Ouderbijdrage (naam van uw kind)
 
Wij verzoeken u vriendelijk zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening zodat de incasso succesvol kan worden verricht.
 
In het verleden was de ouderbijdrage voor de kinderen van groep 8 vastgesteld op een bedrag van € 15. Vanaf dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage voor deze kinderen eveneens € 30. Als tegemoetkoming voor deze verhoging zal de OR vanaf nu gaan bijdragen aan de kosten van het kamp.
 
Wanneer uw kind de school verlaat, komt de machtiging automatisch te vervallen.
Mocht u over dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u per email contact met mij opnemen: penningmeesterlinde@skobos.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
Namens Oudervereniging Kindcentrum de Linde,
Marloes Brands
Penningmeester

OR de Linde zoekt jou!


De ouderraad van kindcentrum de Linde bestaat uit een groep ouders die zich gezamenlijk met enthousiasme inzetten om de school te ondersteunen bij het organiseren van verschillende activiteiten gedurende het schooljaar, zoals sport- en speldagen, activiteiten rond de verschillende feestdagen en de schoolreisjes.
 
Binnen de OR komt regelmatig een plek vrij voor nieuwe, enthousiaste ouders. Zo ook voor het komende schooljaar. Ben jij graag op een actieve manier betrokken bij de schooltijd van je kind(eren)? Dan zijn wij op zoek naar jou!
We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders die zich vanaf dit schooljaar willen inzetten! Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 18 september 2020.

Wil je meer weten over de activiteiten van de OR of wil je je aanmelden als eventueel nieuw OR-lid? Neem dan contact op met Danny Heessels (voorzitter), of via het emailadres van de OR:
Lin.or@skobos.nl

Via onderstaande link ziet de poster en de betreffende informatie.
Poster: OR de Linde zoekt jou!

Typecursus De Typetuin


Ieder jaar biedt De Typetuin op onze school een typecursus aan voor leerlingen in groep 6, 7 of 8. Hier hebben we jullie al eerder over geïnformeerd. Helaas zijn er dit jaar onvoldoende aanmeldingen om een cursus te starten. De cursus gaat daarom helaas dit jaar op onze school niet door. De Typetuin zal alle ouders die hun kind wel hebben aangemeld persoonlijk informeren over de verdere mogelijkheden. Ouders kunnen hun cursusgeld terug ontvangen of kinderen kunnen bij een cursus op een andere school aansluiten. Volgend jaar zal De Typetuin de cursus op De Linde opnieuw aanbieden.
 

Zondag 20 september: Communie groep 5
21 t/m 24 september: Kennismakingsgesprekken
Dinsdag 29 september t/m vrijdag 2 oktober: Kamp groep 8
Woensdag 30 september: Opening kinderboekenweek
Woensdag 30 september, 20.00 uur: Jaarvergadering OR/MR
Vrijdag 9 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij

 

Extern nieuws
Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met u te delen. Als u op de rode button klikt, krijgt u het bericht te zien. 

Lezing Bibliotheek Oirschot


Op dinsdag 22 september om 19.30 uur hebben we in Oirschot - op gepaste afstand natuurlijk - de lezing Dyslexie en het brein gepland staan door Annelies van der Heijden.

Tickets zijn verkrijgbaar via: https://kempen.op-shop.nl/2847/interactieve-lezing-dyslexie-en-het-brein/22-09-2020, dat is natuurlijk incl. kopje koffie/thee.
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp