Copy
Extra nieuwsbrief -  11 september 2020
11/09/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
  • Brief vanuit SKOBOS
  • Brief vanuit Korein
Oirschot, 11 september 2020 
 
Betreft: besmetting coronavirus 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
We hebben vandaag bericht gekregen dat een medewerker van de kinderopvang positief getest is op het coronavirus. Onze kinderopvangpartner Korein volgt net als wij strikte protocollen en stemt af met de GGD. Korein informeert medewerkers en ouders middels brieven. In de bijlage vindt u de communicatie van Korein die van toepassing is op uw locatie. Bij SKOBOS vinden wij het belangrijk proactief te communiceren, vandaar dat wij zelf ook alle ouders op de hoogte stellen.  
 
Welke aanvullende maatregelen zijn nu nodig? 
Er is vastgesteld dat het besmettingsrisico geminimaliseerd is, doordat de medewerker niet met klachten op de groep is geweest en de protocollen strikt zijn gehanteerd. Op dit moment voert de GGD contact- en brononderzoek uit en zijn er nog geen aanwijzingen dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Wanneer dit wel zo is, dan stellen wij u uiteraard weer op de hoogte. 
 
Wat doet SKOBOS voortdurend? 
Wij volgen tijdens de hele coronacrisis het protocol van het primair onderwijs. Dit protocol wordt steeds landelijk aangepast aan de actuele situatie. Per school worden zaken concreet gemaakt aan de omgeving van het gebouw en andere zaken die per school kunnen verschillen. De directeur bespreekt dit met de MR. 
 
Welke actuele regels gelden vanuit het protocol? 
SKOBOS en haar scholen handelen naar de adviezen van de GGD en het RIVM.  
  1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. 
  1. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
  1. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  
  1. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
  1. Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.  
 
Daarnaast hebben de volgende maatregelen extra aandacht: 
  • Een goede melding en monitoring van besmettingen;  
  • Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden (zie voor meer informatie: www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers); 
  • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld, maar zijn er vragen, stelt u ze dan aan de directeur van de school of aan de locatiemanager van Korein:  Tessie Couturier via t.vanbeek@korein.nl 
 
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM
 
Met vriendelijke groeten,  
mede namens het directeurenteam, 

Liesbeth van den Berg 
voorzitter college van bestuur SKOBOS
 
Hieronder vindt u de brief die Korein vandaag verstuurd heeft naar alle ouders die voor hun kind gebruik maken van Peuterwerk , de voorschoolse of naschoolse opvang:  
Informatiebrief Korein omtrent besmetting Corona
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp