Copy
Nieuwsbrief -  19 november 2020
19/11/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
  • Afname NSCCT
  • Schoolfruit
  • Informatie m.b.t. de Jeugdgezondheidszorg
  • Agenda
  • Extern nieuws

Afname NSCCT


Op dinsdag 24 november zijn de afnames van de NSCCT in groep 4. De NSCCT is een niet schoolse capaciteiten test. Niet de op school verworven kennis wordt gemeten, maar juist de capaciteiten die het kind van zichzelf al heeft. Daarmee maakt de test de leerpotentie zichtbaar. Wat kan een leerling in de toekomst leren. De uitslag van de test bespreken we met onze schoolpsycholoog Marijke Creemers. Alle ouders ontvangen de uitslag en sommige ouders worden daarnaast persoonlijk benaderd als blijkt, dat uit de gesprekken; aanbevelingen komen die wij graag met de ouders willen bespreken. De uitslag van de NSCCT ontvangen de ouders van groep 4 in de week voor de kerstvakantie. 

Schoolfruit


Zoals al eerder vermeld doet onze school mee aan EUSchoolfruit. Voorgaande jaren was u van ons gewend, dat het fruit in de nieuwsbrief werd vermeld. Op het moment van het versturen van de nieuwsbrief weten we echter nog niet welk fruit we gaan krijgen. Daarom kunnen we dit niet in de nieuwsbrief vermelden.
Om u toch op de hoogte te brengen, wordt het fruit wekelijks (meestal op maandag) bekend gemaakt via de facebookpagina van onze school.
Ook kunt u zich aanmelden voor een oudernieuwsbrief. Zo bent u op de hoogte van welk fruit uw kind elke week krijgt op school. Deze kunt u vinden op de website: www.euschoolfruit.nl. Hier krijgt u de vraag bij welke leverancier de school is aangesloten, dit is C. Den Daas. Als u deze aanklikt en uw gegevens invult, ontvangt u wekelijks het fruitmenu in uw mailbox.
Mocht u hierover nog andere vragen hebben, kunt u een mailtje sturen naar carlakemps@skobos.nl .
 
Ouderbrochure Schoolfruit

Informatie m.b.t. de Jeugdgezondheidszorg


Eind oktober zijn wij als school geïnformeerd over hoe de Jeugdgezondheidszorg ons en u kan ondersteunen bij corona gerelateerde vragen die op ons pad komen. De JGZ-professionals die  verbonden zijn aan onze school, zijn hierin graag ondersteunend en adviserend. Zij  zijn de schakel voor ons met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD. Hierdoor hopen we laagdrempelig, eenduidig en snel bereikbaar te zijn. In verband met alle maatregelen en werkzaamheden voor COVID- 19 (corona) hebben zij voor het (speciaal) basisonderwijs hun reguliere werkwijze voor het huidige schooljaar 2020-2021 aangepast. De leerlingen die dit schooljaar aan de beurt zijn voor een gezondheidsonderzoek groep 2 en de leerlingen uit groep 2 en 7 van vorig schooljaar die we door corona niet hebben kunnen zien, krijgen een alternatief aanbod. Deze ouders ontvangen in de loop van dit schooljaar een brief  met informatie en het aanbod om via het JGZ portaal een afspraak in te plannen als zij vragen of zorgen hebben (via telefoon of mail contact opnemen blijft uiteraard ook mogelijk).
Natuurlijk kunnen wij als school hen ook nog steeds benaderen voor alle vragen over opvoeden, opgroeien, kinderen, ouders en gezinnen. Zij leveren in deze bijzondere tijd zoveel als mogelijk zorg op maat, om met ons, ouders en/of kinderen in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. Het is een uitdagende tijd waarin we elkaar meer dan ooit ook nodig hebben! Schroom dus vooral niet om hen te benaderen!
  1. Neem bij vragen en/of opmerkingen contact op met het JGZ-team dat verbonden is aan uw school. Zij zijn sinds 2 november ook de contactpersonen voor jullie coronavragen.
  2. Indien de JGZ-professional niet bereikbaar is en het betreft een (dringende) vraag, kunt u mailen naar het mailadres: onderwijs.corona@ggdbzo.nl  
  1. Het reeds bekende telefoonnummer, 088-0031111, blijft uiteraard ook bereikbaar. 
Daarnaast is er veel vernieuwde informatie te vinden op de website, neem daar vooral eens een kijkje!
 
Postbus 8684
5605 KR. Eindhoven
www.ggdbzo.nl
T:
E:
+31 88 0031 111
onderwijs.corona@GGDBZO.nl


Dinsdag 24 november: Afname NSCCT groep 4
Maandag 7 december: Studiedag

 

Extern nieuws
Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met u te delen. Als u op de rode button klikt, krijgt u het bericht te zien. 
Informatie trainingen voor kinderen
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp