Copy
Extra nieuwsbrief -  27 september 2020
27/09/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
  • Ouder besmet met Coronavirus
Oirschot, 27 september 2020
 
 
Betreft: Ouder besmet met Coronavirus
 
 
Beste ouders/verzorgers,
 
Dit weekend is één van de ouders van de school positief getest op het coronavirus. Zij heeft ons hierover direct geïnformeerd. Zij heeft aangegeven dat het risico, dat zij anderen besmet heeft, minimaal is. Zij is in de dagen voordat de klachten begonnen niet op school geweest en ze is ook niet in contact geweest met andere ouders of personeelsleden van de school.
 
Vandaag hebben wij contact gehad met de GGD. Zij voeren een contactonderzoek uit. Mocht hier andersoortig informatie uitkomen, dan zullen zij de school en direct betrokkenen hierover direct informeren. Zij geven aan dat het verstandig is om ouders en personeelsleden hierover te informeren, maar dat er geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Voor iedereen blijft gelden dat het verstandig is om alert te zijn op Coronagerelateerde klachten en indien nodig zich te laten testen.
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Willem Leermakers
Directeur Kindcentrum De Linde
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp