Copy
Nieuwsbrief -  10 juli 2020
10/07/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
 • Vakantie!
 • Data vrije dagen en studiedagen
 • Musical groep 8
 • Afscheid groep 8
 • Verandering van school
 • Zwangerschapsverlof juf Wendy
 • Schoolorkest
 • Kindermeedenkraad
 • Zomerprogramma BSO Korein
 • Vakantiegroet
 • Agenda
 • Extern nieuws

Vakantie!


Na een bijzonder schooljaar is het nu tijd voor vakantie. We zullen dit jaar met elkaar herinneren als het jaar van Corona, het jaar van onderwijs op afstand, gedeeltelijk onderwijs en vooral van 1,5 meter afstand. We hopen dat dit een éénmalige ervaring is en dat we snel weer terug naar de normale situatie kunnen.
We willen op dit moment nog niet aangeven hoe we alles na de zomervakantie organiseren. We willen eerst de ontwikkelingen in de zomervakantie afwachten en jullie in de laatste week van de vakantie informeren wat de regels en richtlijnen zullen zijn vanaf de eerste schooldag. In deze nieuwsbrief noemen we alvast de data voor de algemene informatieavond, de kennismakings-gesprekken en het schoolkamp voor groep 8, maar alles zal afhankelijk zijn van de richtlijnen die dan gelden.
We willen jullie allemaal bedanken voor de fijne samenwerking en het meedenken dit schooljaar. De Corona-periode maakte dat we meer op stand van elkaar waren en dat voelt niet fijn. We willen heel graag samen school zijn en dat was gecompliceerder de afgelopen maanden. We hopen dat we na de zomervakantie weer de oude situatie kunnen herstellen waardoor samenwerking ook weer veel natuurlijker en gemakkelijker kan.
We hebben vandaag afscheid genomen van de kinderen van groep 8. Zij hebben de afgelopen week met elkaar een spetterende musical uitgevoerd en met elkaar verschillende feestjes gevierd. We wensen hen allemaal heel veel succes en plezier op hun volgende school en voelen ons bevoorrecht ze acht jaar lang in onze school te hebben gehad.
We willen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie wensen. Geniet er van. En we zien jullie heel graag terug op de eerste schooldag op maandag 24 augustus. Veel plezier.

Data vrije dagen, studiedagen en oudergesprekken


In de nieuwsbrief van afgelopen week hebben we de vrije dagen en studiedagen voor het volgende schooljaar gecommuniceerd. Hierin stond een datum verkeerd vermeld (studiedag 9 juli 2021) en was de Koningsdag (27 april 2021) niet opgenomen. Daarom staat hieronder nu het juiste overzicht:
 
Schoolvakanties en studiedagen
Graag willen we met jullie delen wanneer de schoolvakanties en de studiedagen komend schooljaar gepland zijn, zodat jullie weten wanneer jullie kinderen vrij zijn. Dit overzicht ziet er als volgt uit:

Schoolvakanties en vrije dagen:
 • Herfstvakantie: 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
 • Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 01 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
 • 2e Paasdag: 5 april 2021
 • Koningsdag: 27 april 2021
 • Meivakantie: 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
 • 2e Pinksterdag: 24 mei 2021
 • Zomervakantie 2021: 26 juli 2021 t/m 3 september 2021
Studiedagen:
 • Vrijdag 9 oktober 2020
 • Donderdag 5 november 2020
 • Maandag 7 december 2020
 • Woensdag 24 februari 2021
 • Dinsdag  13 april 2021
 • Dinsdag 25 mei 2021
 • Vrijdag 9 juli 2021
Oudergesprekken:
 • Maandag 7 september :          algemene informatieavond groep 1-2 + 8
 • Dinsdag 8 september :            algemene informatieavond groep 3-4
 • Donderdag 10 september :     algemene informatieavond groep 5-6-7
 • 21 t/m 24 september :             kennismakingsgesprekken
 • 29 september t/m 2 oktober:   kamp groep 8
 • 9 t/m 12 november :                voortgangsgesprekken
 • 8 t/m 11 maart:                        voortgangsgesprekken
 • 14 t/m 17 juni:                         gesprekken op aanvraag
Op de eerste schooldag na de zomervakantie is op de website van De Linde de jaarkalender met alle activiteiten beschikbaar. Je kunt deze raadplegen en, indien wenselijk, ook uitprinten.

Musical kinderen groep 8Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 8 in een prachtig decor een hele gave musical aan hun ouders opgevoerd. We zijn heel blij dat zij met in acht neming van de RIVM-richtlijnen deze musical konden uitvoeren. En dat vonden zij ook want zij hebben de musical Jungle Beat vol overgave gespeeld. De kinderen van de school en ook familieleden konden via een livestream meekijken.

Afscheid groep 8


Vandaag hebben 26 kinderen van groep 8 onder aanvoering van meneer Frans en juf Esther afscheid genomen van De Linde. In de gymzaal hadden zij een high tea georganiseerd voor hun ouders. En daarna reden zij op een ludieke wijze een laatste ereronde over het schoolplein. De startlijn werd gevormd door hun foto’s uit de kleuterperiode en de finishlijn bestond uit foto’s uit groep 8. Klasgenoot DJ Thijs draaide voor ieder kind hun favoriete muziek. Hiermee neemt weer een bijzondere en talentvolle groep afscheid van de school.  We hebben acht jaar van ze genoten en wensen ze allemaal heel veel succes bij hun volgende stap in het voortgezet onderwijs.
 

Middelbare school: Deze talenten komen er aan! :

 

Anoek, Thijme, Tim, Noor, Saz, Lynn, Robin, Pim,Tijs, Meike, Mirte, Finn, Mustaqin, Jet, Mika, Pien, Karlijn, Angel, Hein, Sofie, Laticha, Suus, Laura, Tijn, Imke, Anouk


Wij wensen jullie super veel succes op de middelbare school!

Verandering van school


Een aantal andere kinderen gaan onze school verlaten. Omdat ze gaan verhuizen of om andere redenen. Wij bedanken Sinne (1/2a), Sjoerd (3), Coco-Mé (4b), Dominique (5a), Zoë (6) en Meike (6) en hun ouders voor de fijne samenwerking en wensen hen een hele fijne tijd toe op hun nieuwe school.

Zwangerschapsverlof Juf Wendy


Nu de zomervakantie begint, breekt ook het zwangerschapsverlof van juf Wendy Spanjers aan. Dit jaar was zij verantwoordelijk voor groep 3, na haar verlof gaat zij groep 5 draaien. We wensen juf Wendy een fijn verlof toe en een voorspoedige bevalling.

Schoolorkest


Dit schooljaar zijn we op De Linde gestart met een schoolorkest. Onder leiding van muziekdocente Claudy van Bokhoven kunnen kinderen die al een muziekinstrument bespelen, mee doen in dit orkest. Niet alleen leerlingen van De Linde maar van alle Oirschotse scholen mogen hieraan deelnemen. Er wordt wel steeds op onze school geoefend.
Afgelopen maandag heeft het schoolorkest een uitvoering gegeven aan alle kinderen van de school. Het was gaaf om te zien, en te horen, hoe goed de nummers zijn die zij dit jaar geoefend hebben. Mochten er nog meer kinderen zijn die een muziekinstrument bespelen en graag willen deelnemen, dan kunnen zij zich bij Claudy opgeven : claudy1983@hotmail.com

KindermeedenkraadAfgelopen week was de laatste vergadering van de Kindermeedenkraad. De afgevaardigden van iedere groep hebben samen het jaar geëvalueerd. Het afgelopen jaar hebben zij aan de kinderen van hun eigen klas gevraagd wat er verbeterd kan worden in de school. Deze ideeën hebben zij in de raad ingebracht en samen hebben zij besproken wat de haalbaarheid er van is. Met elkaar is toen gestemd welke ideeën het eerste moeten worden uitgevoerd. De volgende ideeën worden volgend jaar uitgewerkt:
 • Er komt meer aandacht voor optredens en open podium op school: De KMR wil er over nadenken over wat er kan per klas of met de hele school.
 • Meer projecten ontdekwerk in de school: dit gaan we komend jaar uitvoeren.
 • Een speelcircuit of crea-circuit in de hele school:  De KMR adviseert een Vlaamse kermis, uitgesplitst in een circuit voor onderbouw en één voor de bovenbouw. Dit advies wordt aan de eventmanagers gegeven die dit jaar de feesten in de school gaan organiseren.
 • Meer leuke leesboeken en informatieboekjes in de school: De KMR vindt dat dit helemaal niet nodig is. Er zijn juist voldoende leuke leesboeken en voldoende informatieboekjes in de school. De kinderen moeten geholpen worden bij het vinden van deze boeken. Het idee is het volgende: er worden al boekbesprekingen in de klas gehouden waar één boek wordt besproken. Je kunt bij deze boekbespreking als leestip aan het einde nog een top-5 geven van leuke leesboeken.
De kinderen vonden het erg fijn om dit jaar mee te mogen denken in de school. Ook komend jaar is er weer een kindermeedenkraad. Wie er dan in deze raad gaan meedenken, wordt dan bepaald in de klas. Meneer Willem is erg trots op de raad van dit schooljaar want zij hebben hele goede discussies met elkaar gevoerd en zijn tot goede ideeën gekomen.

Zomerprogramma BSO Korein


Tijdens de zomervakantie biedt Korein een activiteitenprogramma aan voor kinderen van de basisschool. Het thema is vakantie, waarbij ‘verschillende landen bezocht worden’ en activiteiten georganiseerd. Ook zijn er uitstapjes gepland waarbij ze met groepjes van 8 tot 16 kinderen op stap gaan. De kinderen van De Linde zijn voor dit programma welkom bij Korein Rademekerstraat in Kindcentrum de Plataan. Via onderstaande link vindt je informatie over dit te gekke zomerprogramma van de BSO.
Zomerprogramma Korein

Het team van kindcentrum de Linde wenst iedereen
een hele fijne en zonnige vakantie toe.
Tot ziens op maandag 24augustus!


Maandag 24 augustus: Eerste schooldag
 

 

Extern nieuws
Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met u te delen. Als u op de rode button klikt, krijgt u het bericht te zien. 

Over de VakantieBieb

 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Jeugdbibliotheek.nl

Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.

Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp