Copy
Nieuwsbrief - 3 juli 2020
03/07/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief

Inhoud van deze nieuwsbrief
 
 • Coronavirus
 • Schoolvakanties en studiedagen
 • Brief rapport
 • Juf Karlijn Versteden
 • Extra tas
 • Kindcentrumontwikkeling doe je samen!
 • Agenda
 • Extern nieuws

Coronavirus


Vorige week is er weer een persconferentie geweest waarin bekend is gemaakt dat er extra versoepelingen van een aantal strenge coronamaatregelen op 1 juli 2020 mogelijk zijn. Deze aankondiging heeft ertoe geleid dat het protocol voor basisonderwijs op 25 juni is aangepast.
We gaan voor de laatste week niet heel meer aanpassen in de regels in en om de school. We wachten de ontwikkelingen in de zomervakantie af en zullen jullie in de laatste week van de zomervakantie informeren wat er dan inmiddels wel en nog niet in de school mogelijk is.
Wat de komende week nog wel van belang is, is de aanwezigheid van ouders in de school. Ouders en externe professionals zijn onder voorwaarden beperkt welkom binnen de school. Het protocol schrijft: “Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde     1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.”
We vragen jullie daarom om niet zomaar de school in te komen, maar op afspraak in de school te komen. Voor het betreden van de school vragen we jullie om de gezondheidsvragen op het triage-formulier in te vullen en dit formulier te ondertekenen.
Het voelt nog steeds erg afstandelijk en omslachtig en we hopen dat we snel zonder dit soort maatregelen jullie weer volledig in de school kunnen ontvangen. Daar kijken we naar uit. Maar voor nu proberen we ons voor ieders veiligheid aan de richtlijnen te houden.
Zoals gezegd in de laatste week van de schoolvakantie zullen we jullie infomeren wat de mogelijkheden en richtlijnen zijn in het nieuwe schooljaar.

Schoolvakanties en studiedagen


Graag willen we met jullie delen wanneer de schoolvakanties en de studiedagen komend schooljaar gepland zijn, zodat jullie weten wanneer jullie kinderen vrij zijn. Dit overzicht ziet er als volgt uit:
Schoolvakanties en vrije dagen:
 • Herfstvakantie: 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
 • Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 01 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
 • 2e Paasdag: 5 april 2021
 • Meivakantie: 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
 • 2e Pinksterdag: 24 mei 2021
 • Zomervakantie 2021: 26 juli 2021 t/m 3 september 2021
Studiedagen:
 • Vrijdag 9 oktober 2020
 • Donderdag 5 november 2020
 • Maandag 7 december 2020
 • Woensdag 24 februari 2021
 • Dinsdag  13 april 2021
 • Dinsdag 25 mei 2021
 • Vrijdag 6 juli 2021
Bij het plannen van de studiedagen hebben we gekeken naar wat er nodig was voor het ontwikkelen van de school en de beschikbaarheid van externe partijen die ons daarbij helpen. We beseffen dat het daardoor voorkomt dat er een studiedag staat gepland vlak na een vakantie. Dit was echter niet anders mogelijk en vragen hiervoor jullie begrip.

Brief rapport


Volgende week woensdag krijgen de kinderen het laatste schoolrapport mee van dit schooljaar. We hebben de afgelopen weken nagedacht hoe we jullie en jullie kind(eren) een rapport kunnen geven wat recht doet aan jullie kind(eren) en wat een realistisch beeld geeft van hun ontwikkeling. We hebben de afgelopen maanden met elkaar een bijzondere periode doorgemaakt waarin de kinderen 6 weken onderwijs op afstand hebben gekregen, 4 weken gedeeltelijk onderwijs en 5 weken volledig onderwijs. Daarom ziet het rapport er iets anders uit dan u gewend bent.
U zult begrijpen dat het lesaanbod, de instructie en toetsing tijdens deze periode heel anders is verlopen dan in de normale situatie. Daar komt nog bij dat we uw kind sinds half maart een tijd lang niet gezien hebben, daarna een periode slechts halve weken en sinds een aantal weken pas weer volledig. Dat maakt dat het lastig is om een goed beeld van uw kind te schetsen over de afgelopen periode en dit goed te beschrijven in een rapport. Toch willen we het schooljaar afsluiten met een aangepast rapport.
Hieronder willen we jullie uitleggen, welke keuzes we hebben gemaakt en op welke punten het rapport wat afwijkt van de opzet die u gewend bent.
 

Groep 1-2

 • Bij de kinderen van groep 0 en 1 is in het vak: “Dit vertel jij over jezelf” een toevoeging gemaakt: “Dit willen we nog even kwijt”.
 • Bij de kinderen van groep 2 hebben we alle onderdelen ingevuld, mits er een observatie mogelijk is geweest.

Groep 3 t/m 8

 • Op het 1e blad (“Zo zien wij jou”, “Zo werk jij” en “Dit vertel jij over jezelf”) hebben we alleen iets toegevoegd wanneer uw kind zich op een andere manier heeft laten zien in de laatste weken. Zo niet, dan staat hier de beschrijving zoals die was bij het 1e rapport en zoals we die dus nog steeds passend vinden.
 • Het onderdeel “Dit vertel jij over jezelf” hebben we niet meer laten invullen voor het 2e rapport.
  We hebben er voor gekozen om alleen de volgende vakken te beoordelen: technisch lezen, taal, begrijpend lezen, spelling en rekenen. We hebben dit op een beschrijvende manier gedaan en geen woordwaardering gegeven (o-m-v-rv-g-zg).
 • Verder hebben we er voor gekozen om de volgende vakken niet te beoordelen: creativiteit, OGO/Ontdekwerk/wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs en Engels. De reden hiervoor is dat de afgelopen periode (vanaf half maart) het accent vooral heeft gelegen op de basisvakken zoals hierboven aangegeven. Een aantal vakken is dus niet of nauwelijks gegeven, de thema’s van OGO/Ontdekwerk zijn niet doorgegaan, gymlessen zijn anders gegeven enz.

Toetsen Cito-LOVS

 • Eerder hebben we u al gemeld om voor de groepen 3 t/m 6 toch de Cito-toetsen (einde schooljaar) af te nemen. Voor de groepen 1-2 nemen we geen Cito-toetsen af en voor groep 7 hebben we besloten om de Cito-Entreetoets af te nemen. In groep 7 nemen we wel de Cito-DMT (woordjes lezen) en de AVI-toets (tekst lezen) af. Op deze manier krijgen we voor groep 7 een volledig beeld van de ontwikkeling van de kinderen en is het een goed startpunt voor de leerkrachten van groep 8.
 • De Cito-toetsen in de groepen 3 t/m 6 nemen we vooral af om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. Een uitdraai van de Cito-resultaten zult u als bijlage bij het rapport vinden.
Graag hadden we uw kind en u een volledig rapport willen aanbieden. In deze tijd is dat echter niet mogelijk gebleken. We hopen u toch een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven over de ontwikkeling van uw kind. De resultaten nemen we mee naar volgend schooljaar met het doel om ons onderwijs zo optimaal mogelijk te kunnen afstemmen op uw kind.  

Juf Karlijn Versteden


In het nieuwe schooljaar heeft juf Karlijn Versteden een nieuwe functie binnen onze stichting SKOBOS. Karlijn gaat komend schooljaar de vervangingen verzorgen voor de vijf scholen van de stichting. We zullen haar nog wel vaak zien op De Linde omdat onze school haar thuisschool blijft, maar ze zal veelvuldig op de andere scholen werkzaam zijn. We wensen juf Karlijn alvast heel veel succes in haar nieuwe functie.

Extra tas


De laatste schoolweek is in zicht. De kinderen zullen deze week spullen mee naar huis krijgen, o.a. het rapport aanstaande woensdag. Het is fijn als alle kinderen vanaf maandag een extra tas bij zich hebben. Alvast bedankt!

Kindcentrumontwikkeling doe je samen!


SKOBOS, Korein en Samenwijs gaan verder met de ontwikkeling van kindcentra in de gemeente Oirschot. De drie partners hebben hun ambitie, doelen en richting vastgelegd in een visiedocument, dat zij maandag 29 juni ondertekend hebben.
Het visiedocument vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van de kindcentra. In aantrekkelijke speel- en leeromgevingen bieden SKOBOS, Korein en Samenwijs een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Al bij de kinderopvang krijgen kinderen de begeleiding en aandacht die ze nodig hebben en dat wordt doorgezet tot het moment waarop zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit stelt kinderen in staat om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.


Woensdag 8 juli: Rapport 2
Woensdag 8 juli: Musical voor de ouders van groep 8
Donderdag 9 juli, 19.30 uur: MR-vergadering
Vrijdag 10 juli: Laatste schooldag
Vrijdag 10 juli: High tea voor ouders en leerlingen van groep 8
Vrijdag 10 juli: Alle kinderen om 12.00 uur vrij
11 juli t/m 23 augustus: Zomervakantie

 

Extern nieuws
Onderstaande verenigingen/stichtingen hebben ons verzocht om informatie met u te delen. Als u op de rode button klikt, krijgt u het bericht te zien. 

Over de VakantieBieb

 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Jeugdbibliotheek.nl

Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.

Poster vakantiebieb
Kindcentrum de Linde
Spoordonkseweg 1
5688 KB Oirschot
telefoon: 0499-55 03 55
e-mail: delinde@skobos.nl
website: www.delinde-skobos.nl
facebook.com/basisschooldelinde
www.delinde-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Linde, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp