Copy
Opinie@Leerwijzer 
Bekijk nieuwsbrief in browser
OPINIE@LEERWIJZER
 

EUROPESE RECORDS...

Vorige week werden de resultaten van het laatste PISA-onderzoek gereveleerd. Ze tonen zeer zeker een hoog kennisniveau bij onze Vlaamse 15-jarigen aan. Maar ze maken ook een triest Europees record duidelijk. Vlaanderen telt het grootste aantal uitvallers (15 procent) in het secundair onderwijs: jongeren die ongekwalificeerd de school verlaten. Een belangrijk deel daarvan wordt gevormd door hen die onvoldoende het Nederlands beheersen. Maar dat verklaart lang niet alle uitvallers.

De statistieken spreken namelijk over nog een ander Europees record: nergens in Europa zijn de demotivatie en ontevredenheid groter bij jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs. Uitval en demotivatie gaan dan ook hand in hand: ongemotiveerde adolescenten haken af. En dat in het duurste onderwijssysteem van Europa: alweer een triest record.

Waarom zouden onze jongeren dan zo ongemotiveerd zijn? Omdat ons schoolsysteem blijft vasthouden aan een volledig achterhaalde structuur, waarbij de nadruk blijft liggen op een zeer brede cognitieve basis met veel verplichte vakken voor iedereen, zonder dat men echt individueel autonome keuzes kan maken. Tot de leeftijd van 18 jaar moet elke jongere namelijk blijven presteren in minstens 10 tot 15 vakken, ook al geeft hij of zij blijk van complete desinteresse of geringe bekwaamheid in een of ander vak. En dat in een collectief tempo, waaraan inderdaad 15 procent van de jongeren niet kan voldoen. Differentiëren in de middelen, het modewoord, is dan een doekje voor het bloeden als een leerkracht daar niet achter staat en het louter als een verplichting ziet.

Hoe kunnen we jongeren dan wél motiveren? Welnu, laten we de succesfactoren voor een goede motivatie beïnvloeden. Laat ieder van hen een individueel doel kiezen, los van het verleden, waarbij zij autonoom keuzes mogen maken en laat hen toe dat doel te bereiken in hun eigen tempo. Net daar probeert Leerwijzer op in te spelen. De examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap helpt ons daarbij. Jongeren leggen er de examens af wanneer zij daar klaar voor zijn of zich klaar voelen om de confrontatie aan te gaan. Geen soft gedoe met het verlagen der normen, want dat werkt niét motiverend. Niet toegeven aan het watervalspook van de B- en C-attesten, want zij zijn een verplichting tot stilstand of achteruitgang. Leerwijzer past voor die scenario's: geen lichtere last, maar sterkere vleugels. Let wel, voorkomen is beter dan genezen, dus graag grijpen we tijdig in. Soms werkt veranderen van school met Kerst preventief tegen een complete mislukking in juni.

HUISWERK IN HET LAGER ONDERWIJS

Nog steeds, en zelfs in toenemende mate, constateer ik dat juffen en meesters vanaf het eerste leerjaar (!) huiswerk meegeven met kinderen (en hun ouders!). In weerwil van alle mogelijke rapporten waaruit blijkt dat onze jongsten te weinig bewegen en te weinig andere vaardigheden aanleren dan de zuiver schoolse, zijn er toch nog leerkrachten die kinderen 's avonds aan hun bureau of keukentafel kluisteren met schoolse taken. Dit is een zinloze en zelfs negatieve onderneming. Want, ofwel kent het kind de materie al en zijn die extra oefeningen dus volledig overbodig, ofwel - en dat is pas erg - is het niet helemaal mee of heeft het een probleem, en dan is huiswerk een nachtmerrie voor dat kind ... en voor de ouders, die gezellige avonden in rook zien opgaan door de zenuwslopende hulp die geboden moet worden.

Daarbij komt nog het ergste van al: het is ondertussen door prof. Eric Depreeuw wetenschappelijk aangetoond dat huiswerk voor kinderen met problemen leidt tot faalangst, die, op die jonge leeftijd verworven, niet meer overgaat. Afschaffen dus, dat huiswerk in het lager onderwijs. Net zoals Leerwijzer dat doet: hard werken overdag, maar 's avonds elk kind kind laten zijn!

Koen Ringoot - Directeur Leerwijzer

Leerwijzer Kalender

 
Klik door naar onze Leerwijzer kalender en je bent terug helemaal mee!
Copyright © 2016 Leerwijzer, All rights reserved.
Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen?  
Klik dan hier om u uit te schrijven.  

Email Marketing Powered by Mailchimp