Copy
FERTINNOWA NEWSflash
20 Maart 2018
Beste FERTINNOWAnieuws lezer,  
 
In deze nieuwsbrief hebben wij een selectie gemaakt van de meest recente projectresultaten. Wij hopen hiermee uw interesse te wekken. Veel leesplezier!
 
Namens het FERTINNOWA team

FERTINNOWA’s technologie databank aangevuld

In november 2017 is er een nieuwe serie van technologieën gerelateerd aan irrigatie- en besmestingsmanagement toegevoegd aan de FERTINNOWA technologie database. Op dit moment bestaat deze database uit meer dan 80 technologieën en de komende weken zal dit aantal aanzienlijk worden uitgebreid.   Bezoek de technologie databank 

FERTINNOWA zet projecten in de spotlights


Een van de doelen van FERTINNOWA is  een overzicht te bieden van de huidige innovatieve technologieën op het gebied van irrigatie en bemesting. FERTINNOWA is dan ook op zoek naar nationale en internationale projecten op dit gebied en wil deze projecten meer zichtbaarheid geven, zowel binnen Europa als daarbuiten. Er kunnen dan ook nog steeds projecten aan de website worden toegevoegd. Neem hiervoor contact op met Eleftheria Stavridou,  Eleftheria.Stavridou@emr.ac.uk.

Bezoek de projecten databank

Save the date: Workshop- Sharing fertigation best practices across Europe

Sinds 2016 heeft het thematische netwerk FERTINNOWA best practices op het gebied van bemesting verzameld en uitgewisseld, zowel binnen Europa en daarbuiten. Om deze waardevolle resultaten van het thematische netwerk samen te brengen organiseert FERTINNOWA van 3 tot 5 oktober 2018 een laatste serie workshops in Almeria, Spanje.
Alle belanghebbenden, telers, landbouwdeskundigen, technologieleveranciers en beleidsmakers zijn uitgenodigd om deel te nemen. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van het evenement

Dissiminatie van FERTINNOWA's telers survey naar het bredere publiek

In de zomer van 2016 heeft het FERTINNOWA consortium interviews afgenomen onder 371 telers uit 9 Europese landen en Zuid-Afrika. Tijdens deze interviews lag de focus op praktijktoepassing van technieken voor duurzaam water- en nutriëntengebruik. Daarnaast kwamen ook de bottlenecks op het gebied van technologie, wet- en regelgeving en sociaaleconomische aspecten aan bod. In een tweede fase hebben de FERTINNOWA partners sessies georganiseerd om deze benchmark uitkomsten te bespreken in breder verband met telers, adviseurs, …. 

Een blik op de Spaanse resultaten 

        
In December 2017 heeft FERTINNOWA partner INTIA de resultaten gepubliceerd van de telers enquête, toegespitst op de Spaanse regio Navarra. Het artikel benadrukt dat telers de beschikbaarheid van water als grootste probleem ervaren wanneer het gaat om waterbronnen. Lees meer

Italiaanse discussieronde wijst uit dat er nog voldoende ruimte is voor verbeteringOp 8 september 2017 organiseerde ERSAA een discussieronde toegespitst op de uitkomsten van de benchmark enquête. Een discussiegroep bestaande uit adviseurs en studenten concludeerde unaniem dat watermanagement- en bemestingstechnieken nog altijd in onvoldoende mate worden toegepast. Onvoldoende bekendheid van de technieken en economische bottlenecks werden hierbij als mogelijke oorzaak genoemd. De groep benadrukte dat er behoefte is aan initiatieven die de bekendheid van deze technieken vergroten en de technieken daarbij tevens benaderen vanuit economisch oogpunt.  Lees meer 

Spaanse krant zet deelname van vrouwelijke onderzoekers binnen FERTINNOWA in de kijker

 
    
Op 14 februari jl. werd het FERTINNOWA project genoemd in een Spaanse krant naar aanleiding van de internationale dag van vrouwen in de wetenschap. Het artikel benadrukte de coördinerende rol die enkele vrouwen binnen FERTINNOWA innemen.  Lees het artikel

De groei en bedenkingen van druppel irrigatie – een blik op de regio Valencia      
In de regio van Valencia zijn honderden velden generaties lang beheerd door middel van eb- en vloedirrigatie.  Nu worden deze velden van water voorzien door middel van druppelirrigatie. Irrigatiekanalen, dijken en sluizen hebben plaatsgemaakt voor pijpen, buizen en druppelaars. Tegelijkertijd verschijnen in snel tempo irrigatievijvers en controlecabines in de geïrrigeerde gebieden. In het najaar van 2017 heeft de Universiteit van Valencia een kritisch artikel gepubliceerd over de groei en twijfels met betrekking tot druppelirrigatie in de regio Valencia.  
Lees het artikel

Opkomende evenementen

18  April 2018
Showcase: Reductie van milieuimpact in grondteelt aardbei dmv KNS-systeem 
Organisator: Peter Melis
Locatie: Proefcentrum Hoogstraten 
Website
3 & 4 Oktober 2018
FERTINNOWA Workshop series: Sharing fertigation best practices across Europe
Locatie: Almeria,  Spanje
Website
5 Oktober 2018
Dag veldbezoeken
Locatie: Almeria, Spanje
Website 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2018 Fertinnowa, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp