Copy
FERTINNOWA NEWSflash
20 Marzec 2018
Drogi czytelniku,
 
W tym biuletynie dokonaliśmy selekcji naszych najnowszych wyników projektu. Mamy nadzieję, że wzbudzą Twoje zainteresowanie. Miłego czytania!
 
Zespół projektu FERTINNOWA

Baza technologii FERTINNOWA dostępna

W listopadzie 2017 r. nowa seria technologii związanych z urządzeniami do nawadniania i fertygacji oraz ich zarządzaniem została przesłana do bazy danych technologii FERTINNOWA. Obecnie baza danych składa się z ponad 80 technologii, ale liczba ta nadal znacząco wzrośnie w ciągu najbliższych tygodni. 

Baza technologii dostępna tu
 

Współpraca między projektami z zakresu nawadniania i fertygacji


Przegląd obecnych innowacyjnych technologii w dziedzinie nawadniania i fertygacji jest jednym z celów FERTINNOWA. W związku z tym FERTINNOWA prowadzi badania dotyczące krajowych i międzynarodowych projektów w tej dziedzinie i zapewnia sposób na zwiększenie widoczności tych projektów w Europie i poza nią.  Projekty można nadal dodawać do strony internetowej, kontaktując się z Eleftheria Stavridou
( Eleftheria.Stavridou@emr.ac.uk)

Baza tprojektami dostępna tu

Seria warsztatów: Dzielenie się najlepszymi praktykami dot. fertygacji w całej Europie

Od 2016 r. sieć tematyczna FERTINNOWA zbiera i wymienia najlepsze praktyki w dziedzinie fertygacji w całej Europie i poza nią. W celu zgromadzenia wartościowych wyników, FERTINNOWA organizuje końcową serię warsztatów w Almerii (Hiszpania) w dniach 3-5 października 2018 r. Wszyscy zainteresowani, plantatorzy, hodowcy, dostawcy technologii, działacze na rzecz ochrony środowiska, przedstawiciele władzy są zaproszeni do udziału w warsztatch. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie wydarzenia. Odwiedź stronę wydarzenia

Wyniki ankiet z hodowacmi

Latem 2016 r. konsorcjum FERTINNOWA przeprowadziło 371 wywiadów z plantatorami w 10 europejskich państwach członkowskich. Badanie to skupiło się na technologiach i praktykach stosowanych przez producentów na temat zrównoważonego zużycia wody i składników odżywczych, a także na temat barier na poziomie technologicznym, prawnym i społeczno-ekonomicznym. W drugiej fazie partnerzy projektu FERTINNOWA zorganizowali spotkania w celu omówienia wyników testów porównawczych w szerszej grupie z udziałem hodowców, doradców, ....

Wyniki ankiet z hodowacmi

        
W grudniu 2017 r. partner projektu FERTINNOWA - INTIA opublikował wyniki badania skupiającego się na regionach Hiszpanii. W artykule podkreślono, że hodowcy mają największy problem z dostępnością wody.  Przeczytaj artykuł (wersja angielska)

Włochy - nadal istnieje znacząca przestrzeń do poprawyW dniu 8 września 2017 r. CERSAA zorganizowała sesję dyskusyjną poświęconą wynikom badania porównawczego. Grupa dyskusyjna składająca się z doradców, studentów zgodziła się jednogłośnie, że narzędzia do zarządzania wodą i fertygacją są nadal słabo wdrażane. Może to oznaczać brak świadomości, a także ekonomiczne bariery. Podkreślili, że istnieje potrzeba inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości dotyczących tych technologii i zwrócenie uwagi na ekonomiczny stronę tego działania. Czytaj więcej
 

Hiszpański biuletyn koncentruje się na uczestnictwie kobiet w projekcie FERTINNOWA

 
    
W dniu 14 lutego projekt FERTINNOWA został wymieniony w hiszpańskiej gazecie z okazji międzynarodowego dnia kobiet w nauce. W artykule podkreślono udział kobiet w koordynacji i rozwoju projektu, ponieważ prowadzą one niektóre z najbardziej istotnych zadań, takich jak zarządzanie, koordynacja doświadczeń, działania związane z rozpowszechnianiem lub przetwarzaniem danych. Przeczytaj artykuł

Wzrost i wątpliwości dot. nawadniania kroplowego - region Walencji      
W Walencji (Hiszpania) setki tysięcy pól, które przez wieki był nawadniane wsposób zalewowy, teraz otrzymują wodę z rur ciśnieniowych. Kanały nawadniające, groble i śluzy ustąpiły miejsca rurom i kroplownikom, a stawy irygacyjne pojawiły się masowo w poprzek nawadnianych obszarów. Jesienią 2017 r. Uniwersytet w Walencji opublikował krytyczną ocenę wzrostu i wątpliwości związane z nawadnianiem kroplowym w regionie Walencji. Przeczytaj artykuł 

Wydarzenia

3 & 4 październik 2018
Seria warsztatów FERTINNOWA: Dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie fertygacji w całej Europie
Miejsce: Almeria, Hiszpania
Website
5 październik 2018
Dzień wizyt terenowych
Miejsce: Almeria, Hiszpania
Website 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2018 Fertinnowa, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp