Copy
FERTINNOWA NEWSflash
31 Oktober 2017 
Beste,

Binnen slechts 2 weken zal de 2de FERTINNOWA workshop van start gaan. De afgelopen weken werd dan ook de laatste hand gelegd aan het programma. Zo kregen de sessie rond het Europees en nationaal water- en nutriëntenbeleid, de technologiemarkt en de interactieve tours meer invulling. Aan de lijst met bedrijfsbezoeken werd nog een bezoek aan de Water Campus van Priva toegevoegd.

Deze nieuwsbrief informeert je alvast over deze laatste ontwikkelingen. Bent u nog niet geregistreerd? Dan kan dit nog steeds tot 6 november! We hopen alvast u te mogen verwelkomen tijdens het evenement!
 
In naam van de organisatoren
Els Berckmoes

Het World Horticenter is klaar om FERTINNOWA’s workshop te huisvesten!

Recent verhuisden de medewerkers van het World Horticenter naar de nieuwe gebouwen. Tegelijkertijd kregen de 70 technische bedrijven en de 10 bedrijven die actief zijn in de primaire productie, het startschot om hun standen op te bouwen die deel uitmaken van de permanente tentoonstelling. Deze expositie geeft bezoekers een beeld van de brede Nederlandse tuinbouwsector gaande van kasconstructies, tot teeltsubstraten tot noodzakelijke services. Ook de onderwijsinstelling MBO Westland met 1200 studenten is ondergebracht in het World Horticenter. Dit alles maakt van het World Horticenter een levendige en dynamische omgeving.

Finale agenda

15 november 2017: Workshop

  12:45 - 13:15   
13:15 - 13:30   


13:30 - 14:00   14:00 - 15:00   

15:00 - 15:30   
15:30 - 16:30   

16:30 - 16:50   
16:50 - 18:30   
Registratie en ontvangst
Verwelkoming en introductie door Johan Kos , directeur van Proeftuin Zwaagdijk, Raf de Vis, Coördinator FERTINNOWA en Sjaak Van der Tak, Voorzitter van LTO
Resultaten van het FERTINNOWAproject: Een blik op de irrigatie- en fertigatiepraktijken en – technologieën in Europa. Hoe kunnen we van  elkaar iets opsteken? (Esther Lechevallier)
Interactieve technologierondgang of workshop rond water- en nutriëntenbeleid
Versnapering op de technologiemarkt
 Interactieve technologierondgang of workshop rond water- en nutriëntenbeleid
 Uitreiking van de Innovation Award 2017 en slotwoord
 Netwerkdrink op de technologiemarkt.

16 november 2017: Bedrijfsbezoeken

 8:00 –  8:30
 8:30 – 13:00                   13:00 - 14:30 
14:30 - 15:00 
15:00 
Registratie en vertrek aan het World Horticenter
Bedrijfsbezoeken (met bus):
          Van der lans
          Ter Laak Orchideeën
          Priva Water Campus
Afsluitende lunch Priva Water Campus
Terugreis naar World Horticenter
Einde programma

Plenaire sessie: Een blik op de irrigatie- en fertigatiepraktijken en –technologieën in Europa


Tijdens deze sessie vertelt Esther Lechevallier je meer over de resultaten van de enquête die in gans Europa  werd uitgevoerd binnen FERTINNOWA. Maar liefst 371 telers werden bevraagd over hun irrigatie- en fertigatiepraktijken en de technologieën en tools die ze hiervoor gebruiken.  Tijdens deze sessie kom je meer te weten over de problemen en knelpunten waar telers over gans Europa vandaag tegenaan lopen. Maar ook over de mogelijke oplossingen die beschikbaar zijn.

Workshop rond water- en nutriëntenbeleid in Europa

Eén van FERTINNOWA’s doelstellingen is om een beeld te scheppen van de State-of-the-Art van fertigatie in de verschillende Europese lidstaten. Tijdens deze workshop wordt speciale aandacht geschonken aan de rol die het nationale en regionale beleid spelen wat betreft duurzaamheid en toekomstperspectieven van verbeterde teeltsystemen en prakijken ontworpen om het water- en nutriëntengebruik te optimaliseren en/of uitspoeling ervan te voorkomen of beperken. Specialisten vanuit verschillende Europese regio’s en expertisevelden zullen hun visie voorstellen. Discussieer mee over vragen zoals “Hoe het principe ‘de vervuiler betaalt’ implementeren?” of “In welke mate ondersteunt de regelgeving de implementatie van innovatieve technologieën?”.  

Agenda

14:00 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:30
Een multi actoren kijk op het Europese water- en nutriëntenbeleid met toelichtingen door:
      Ruth Pérez (Fundacíon Nueva Cultura del Agua,              NGO, Spanje) 
      Wilfred Appelman (TNO, Onderzoeker, Nederland)
      Koen Cochez (Vlaamse Landmaatschappij,                      beleidsmakers, België)
      Sébastien Guéry (Ferdoñana, teler(svereniging),              adviseur, Spanje) 
Versnapering op de technologie markt
Panelgesprek

Interactieve technologierondgangen

Kom meer te weten over irrigatie- en fertigatietechnologieën van over gans Europa tijdens één van de interactieve technologierondgangen. We begeleiden je langs toeleveranciers en onderzoekers die je hun nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten tonen. Van de FERTINNOWApartners verneem je meer over de ervaringen die ze hebben vergaard bij de uitwisseling van een ganse reeks technologieën tijdens het afgelopen jaar. Tijdens deze tours krijg je de kans de voor- en nadelen van de behandelde technologieën te bediscussiëren. Je kan 2 rondgangen selecteren , hetzij met de Nederlandse of de Engelse voertaal.

Meer details rond de behandelde technologieën worden weldra kenbaar gemaakt.
 

Tour 1: Alternatieve waterbronnen & wateropslag
 

Kom meer te weten over oa. SubSol, een manier om ondergronds water op te slaan. Of leer meer over de dimensionering van waterbassins, algenbestrijding en veel meer

Tour 2: Waterbehandeling

                                                          

Deze rondgang neemt je mee op sleeptouw langsheen de meest recente ontwikkelingen op het vlak van filtratie en ontsmetting. Kende je reeds de mogelijkheden van fotokatalytische oxidatie voor de ontsmetting van water of de verwijdering van restanten van gewasbeschermingsmiddelen?

 Tour 3: Irrigatie- en fertigatiemanagement in grondgebonden teelten

Welke mogelijkheden bestaan er nog om jouw irrigatie- en fertigatiemanagement te optimaliseren? Ondermeer het gebruik van drones en satellietbeelden voor de irrigatiesturing, een brede reeks vochtsensoren en beslissing-sondersteunende tools komen aan bod. Wat hebben deze jouw bedrijf te bieden

Tour 4: Irrigatie- en fertigatiemanagement in grondloze teelten

Hoe recirculatie verder optimaliseren op jouw bedrijf? Is selectieve verwijdering van natrium een optie? Wat bieden substraatweegschalen van voordelen? Of zijn er nog andere interessante tools beschikbaar?  

Tour 5: Vermijden van uitspoeling
 

Hoever staat het met de selectieve verwijdering van nitraat en fosfor uit spuiwater? Kunnen we deze nutriënten regenereren? Wat zijn de laatste ontwikkelingen voor de verwijdering van residu’s van gewasbeschermingsmiddelen uit restwater?

Technologiemarkt

Tijdens het namiddag- en avondprogramma van de workshop op 15 november kunnen deelnemers een bezoek brengen aan de verschillende exposanten van de technologiemarkt. Technologieleveranciers maar ook onderzoekers en medewerkers van FERTINNOWA demonstreren een brede waaier aan innovatieve technologieën.
Onderstaande bedrijven en organisaties bevestigden reeds hun deelname: Eurofins, Aqua4D, KWR water, Grodan, Priva, Royal brinkman, Hortiplan NV, Prayon SA, Hach, PCS, C-Root Control, Ferdoñana, Hoogheemraadschap Delfland, Wetsus, WUR. 
De komende week zullen andere bedrijven no aansluiten. Een volledige lijst met de deelnemende bedrijven en meer details rond de gedemonstreerde technologieën is terug te vinden op de FERTINNOWA  website

Dag met bedrijfsbezoeken 

Van der Lans

Werp een blik achter de schermen van Van der Lans. Met z’n 52 hectare serres is dit bedrijf één van de grootste tomatenbedrijven in Nederland. Tijdens de rondleiding kom je ondermeer meer te weten over de toepassing van geothermie op het bedrijf en het water- en nutriëntenbeleid.  
 

Ter Laak Orchideeën 

Tijdens het bezoek aan Ter Laak werpen we een blik op één van de meest geautomatiseerde orchideeënbedrijven.

Priva Water Campus

Grijp je kans en breng een bezoek aan de Priva Water Campus en werp een blik op de ateliers waar de nieuwste technologieën worden ontwikkeld. Afsluiten doen we met een gezellige lunch in de fascinerende gebouwen van de Water Campus.

Laatste kans om te registreren! Tot zover registreerden 92 deelnemers afkomstig uit 9 Europese lidstaten, Zuid-Afrika en Zwitserland. Inschrijven kan nog tot 6 november. De workshop op 15 november is gratis maar we vragen om vooraf te registreren. Voor deelname aan de dag van bedrijfsbezoeken wordt een bijdrage van 20 euro per persoon gevraagd.

Meer gedetailleerde informatie en het registratieformulier zijn terug te vinden op de FERTINNOWA website.

 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2017 Fertinnowa, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp