Copy
Newsletter from KTH Live-In Lab.
KTH Royal Institute of Technology 
View this email in your browser
Nyhetsbrev december 2016

Välkommen till KTH Live-In Lab

I detta nyhetsbrev:
  • Julhälsning från KTH Live-In Lab
  • Föreslaget forskningsprojekt - Future housing with pets
  • Pågående kurs -  Presence technologies to promote energy awareness on campus?
  • Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren engagerar sig i KTH Live-In Lab
  • Arkitektkopia engagerar sig i KTH Live-In Lab
  • Bli medlem i KTH Live-In Lab
Julhälsning från KTH Live-In Lab
År 2016 lider mot sitt slut, ett mycket expansivt år för KTH Live-In Lab. Vid årets början lanserade vi officiellt testbädden och skapade därmed en hemsida. I februari öppnades möjligheten att förlägga forskning och tester i KTH Live-In Lab och i maj tryckte Forskningsministern Helene Hellmark Knutsson sina händer i betongen och produktionen av testbädden och Einar Mattssons 305 studentlägenheter påbörjades. Sedan dess har 18 ansökningar om att använda testbädden inkommit, varav tre i dagsläget inväntar svar om finansiering från Energimyndigheten. Ytterligare nio är under bearbetning eller inarbetas på olika sätt i den första generationens testlägenheter. Utöver dessa ansökningar har ett antal samverkansprojekt påbörjats med olika företag i allt från styr- och kontrollsystem, smarta väggar, BIM och förvaltningsprocesser. Samarbeten har även initierats med Karolinska Institutet kring allergener i lägenheter och Stockholms Universitet kring datalagring och personuppgiftshantering i framtidens smarta byggnader. Under våren 2017 kommer projekteringen av testlägenheterna utföras och efter sommaren 2017 påbörjas produktionen. I samband med det öppnas även möjligheten att ansöka om att bli en av de fyra första att bo i Sveriges enda bygglovsbefriade testlägenheter på KTH Campus. Vi som arbetar med KTH Live-In Lab, från personal på KTH till de eldsjälar från näringslivet som ställer upp med tid och resurser för att förverkliga testbädden ser förväntansfullt fram emot vad år 2017 kommer kunna bjuda på, och hoppas även kunna välkomna fler in i deltagandet runt att verka för framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader.
Några glada nyheter är även att Regeringen satsar 845 miljoner på Innovation inom ramen för ”Testbädd Sverige” och att KTH leder ett nytt strategiskt forskningsprogram kring Framtidens Smarta Hållbara Städer (Smart Sustainable Cities). Programmet spänner över 12 år och kommer årligen hantera 40 miljoner kronor. Vilket visar på att politiken även identifierat behovet vi ämnar att tillfredsställa.

Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
Med vänlig hälsning, 
Jonas Anund Vogel, Föreståndare för KTH Live-In Lab

Föreslaget forskningsprojekt - Future housing with pets

Bild: Viktor Hanacek, PicJumbo
A considerable number of citizens in industrialized countries share their homes with animals. In Sweden 800 000 dogs and 1.15 million cats are kept as pets, in 570 000 and 745 000 households, respectively. Pets have been reported to have a positive effect on health and wellbeing but, on the other hand, allergy to pets is common. A recent report from western Sweden shows that allergic sensitization to cat and dog was found in 17.8 and 14.8% of the population, respectively
Numerous factors influence how allergens from furred animals are spread. Individual animals carry varying amounts of allergens. Moreover, the type of fur, how often the animal is washed, indoor ventilation and the degree of physical activity are all factors that may impact on allergen exposure in a certain setting. Clearly, pet allergens are easily spread in both public and private areas. Different intervention measures have been tested to prevent spreading of allergens. Attempts have for example been made with careful cleaning, special cloths and school uniforms in “allergen-free” class rooms or reduction of allergen levels by washing the animals. However, prevention of allergen spreading has, to the best of our knowledge, not been considered at a societal level when designing housing and living areas. The KTH Live-In Lab project offers a unique opportunity to study allergen spreading in a natural and controlled setting. The interdisciplinary research project may provide new innovative solutions that can facilitate every-day life for pet owners and allergic individuals. Examples of research/development areas are allergen sensing/detection, influence of ventilation techniques on allergen spreading and the impact of living area design on allergen exposure.
- Guro Gafvelin & Hans Grönlund på Karolinska Institutet

Se fler möjliga forskningsprojekt som söker partners här

Pågående kurs -  Presence technologies to promote energy awareness on campus?

Bild: Jonas Anund Vogel, Reaktorhallen KTH
We usually think of KTH as a part of the city of Stockholm where education and research takes place – however, our campus is also becoming a vibrant urban environment where people can live, eat and shop 24/7. Within a few years, Stockholm will have built 6000 new student flats

In line with an increased energy awareness spreading on campus, we believe that quite a lot that relates to students’ social life might change in the future, but how? What do you think should or could be transformed? What is smart living in our future campus society? Smart for whom? What will make it possible for KTH campus to develop into a smart sustainable city? Can there be visual or sonic prompters and live visualizations that trigger responsibility amongst us, when we are walking around on campus? How could KTH’s increasing energy awareness be represented in the real and virtual spaces we share? What is the potential to strengthen social and spatial connectedness by using real-time communications, shared virtual spaces and feedback systems? These are some of the issues we are exploring together in the course.


DM2500 - Presence Production Course for Media Technology, Kursansvariga: Charlie Gullström, Leif Handberg

Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren engagerar sig i KTH Live-In Lab

Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren ansluter sig till det VINNOVA-finansierade forskningsprojektet ”Testbäddar inom miljöteknikområdet” i vilket samverkansmodell och strukturer för forskning och testverksamhet inom KTH Live-In Lab utformas. Bengt Dahlgren arbetar även med projekteringen av alla tre byggnader som inhyser KTH Live-In Lab.

– Det är ett väldigt spännande projekt eftersom det kommer att finnas möjlighet att forska på många olika områden vad gäller boende. Det kan vara insamling av mätdata om allt från temperatur, koldioxidmängd till mer produktspecifika delar som belysning, radiatorer i värmesystem och teknikprodukter som till exempel olika typer av data- och mobilnät, berättar Christer Larsson på Bengt Dahlgren.

I bottenvåningen i en av huskropparna kommer den bygglovsbefriade innovationsmiljön om 150 + 150 kvadratmeter att byggas för att ge möjlighet att forska på dagens och morgondagens tekniker och metoder, men även på hur de boende upplever framtidens smarta boenden. Testbädden ska kunna användas av såväl forskare och företag som studenter och undervisningspersonal.

– Vår främsta uppgift och utmaning i projektet är att se till att laboratorielokalerna blir så flexibla som möjligt för framtida forskning och skapa förutsättningar för att olika typer av forskning kan bedrivas, berättar Christer Larsson.

Under nästa höst planeras de tre bostadshusen stå färdiga och i slutet av 2017 beräknas testbädden vara tillgänglig för användande.

Arkitektkopia engagerar sig i KTH Live-In Lab
Arkitektkopia går in som partner i KTH Live-In Lab och upplåter sin projektplats Byggnet som plattform för projektering av testbädden.  

Hantering och strukturering av information är en grundläggande del av uppbyggnaden av en testmiljö i syfte att öka innovationstakten i bygg- och fastighetssektorerna. KTH Live-In Lab kommer under kommande år bygga upp en databas för fastighets- och brukardata vilken skall kunna användas av de som vill forska kring och utveckla framtidens resurseffektiva och hållbara byggnader. I denna inledande projektering- och produktionsfas av testbädden krävs dock att redan utvecklade system används för att säkerställa informationsflödet mellan akademin och industrin. Byggnet blir den plattform som initialt används i detta syfte. Målet med samverkan mellan KTH och Arkitektkopia är att utveckla nya sätt att skapa värde ur den stora mängd information som framarbetas under projekteringsfasen. Information som oftast aldrig realiseras i något framtida värde och sällan lämnar gruppen aktörer inblandade i projekteringsfasen.  

– Vi stödjer forskningen på KTH och tar vårt ansvar i att underlätta och hjälpa den kommande generationen med sin passion och sitt engagemang för framtidens utveckling säger Rikard König, produktansvarig för Byggnet på Arkitektkopia

Projekteringsarbetet av testbädden pågår och beräknas vara klart till sommaren 2017.
Bli medlem i KTH Live-In Lab
Genom att bli medlem i KTH Live-In Lab får man tillgång till nyheter, forskningsresultat, inbjudan till seminarier och events och även möjlighet att synas på vår hemsida. Vill ni bli medlem i KTH Live-In Lab? Maila till info-liveinlab@kth.se. Vi lägger upp länk till ert företag på vår hemsida under fliken ”Medlemmar”. Ange specifik länk i ert svarsmail.
Copyright © KTH Live-In Lab 2016, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-liveinlab@kth.se

unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KTH · Brinellvägen 68 · Stockholm 114 49 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp