Copy
Newsletter from KTH Live-In Lab.
KTH Royal Institute of Technology 
View this email in your browser
Nyhetsbrev April 2017

Välkommen till KTH Live-In Lab

I detta nyhetsbrev:
  • Hälsning från KTH Live-In Lab
  • Forskningsprogrammet E2B2 besöker KTH Live-In Lab
  • Filosofistudenter från Twente diskuterar testbädden för boenden
  • Vinnova bjöd in till konferens för att diskutera testbäddar inom miljötekniksektorn
  • Seminarium - Vad menas med Testbädd? 
  • Bli medlem i KTH Live-In Lab
Hälsning från KTH Live-In Lab
Våren kommer allt närmare och med det kommer även inflyttningsdatumet för de första studenterna i KTH Live-in Lab. Bygget går framåt och det första av de tre husen står snart färdigställt. Projekteringen för testlägenheterna kommer att slutföras under våren och sommaren och vi ser framemot att börja bygga upp den första konfigurationen av testlägenheter i KTH Live-in Lab. Förslag på forskningsprojekt kommer kontinuerligt in till KTH Live-in Lab och vi har regelbundna möten med presumtiva deltagare i projektet för diskussion om samarbeten, projektspecifika frågor och finansieringsmöjligheter. Spännande tider, med andra ord!

Några glada nyheter är även att Regeringen satsar 845 miljoner på Innovation inom ramen för ”Testbädd Sverige” och att KTH leder ett nytt strategiskt forskningsprogram kring Framtidens Smarta Hållbara Städer (Smart Sustainable Cities). Programmet spänner över 12 år och kommer årligen hantera 40 miljoner kronor. Vilket visar på att politiken även identifierat behovet vi ämnar att tillfredsställa.

Med vänlig hälsning, 
David Bohn Stoltz, stf. Föreståndare för KTH Live-In Lab

Forskningsprogrammet E2B2 besöker KTH Live-In Lab

I februari besöktes KTH Live-in Lab av deltagarna vid E2B2s årliga konferens. E2B2 är det största forskningsprogrammet i Sverige rörande energieffektivt byggande och boende och programmet genomförs av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad.
 
Vid studiebesöket besökte 60 personer från akademin, statliga myndigheter och den privata sektorn KTH Live-in Lab och fick lyssna på presentationer från byggherre Einar Mattsson samt KTH-forskare med projekt inom KTH Live-in Lab. Det var första gången KTH Live-in Lab stod värd för ett studiebesök av denna storlek och vi ser framemot att ta emot fler delegationer i framtiden!

 
Se presentationerna från besöket:

Filosofistudenter från Twente University diskuterar testbädden

Filosofistudenter från Twente University besökte KTH Live-In Lab en vintermorgon och det ledde till ett stimulerande samtal om forskningsetik och metodik.

Studenterna välkomnades av Jonas Anund Vogel för en genomgång av bakgrunden och kontexten som KTH Live-In Lab verkar i, följt av en presentation av Till Grüne Yanoff's projekt i testbädden. Till är professor på KTHs filosofiavdelning och presenterade sitt projekt om effekten av "Nudges" och "Boosts" på beteendeförändring i en längre beteendestudie. Till's projekt är tänkt att löpa under 9 månader (en hel årscykel i testbädden) vilket är rätt unikt för beteendeforskningsprojekt, som sällan har möjlighet att genomföras under en sådan lång tid och i så kontrollerade format.

Presentationerna mynnade ut i en stimulerande dialog om projektet och om forskningsmetodik i en testbädd med verkliga boende.
Klicka här för att läsa studenternas tankar och erfarenhet från besöket hos KTH Live-In Lab.

Vinnova bjöd in till konferens för att diskutera testbäddar inom miljötekniksektorn

Den 21a mars bjöd Vinnova in flera testbäddar inom miljötekniksektorn för att delge erfarenheter och framsteg. Bland de inbjudna var både testbäddar som erhållit finansiering från Vinnova och andra som på annat vis har påbörjat en etablerad relation med Vinnova. Per Lundqvist, styrelsemedlem och forskningskoordinator på KTH Live-In Lab, presenterade arbetet bakom KTH Live-In Lab och dess nuläge för en nyfiken och frågerik publik.

Under förmiddagen presenterades ett flertal testbäddsprojekt inom olika ämnesområden och under eftermiddagen var formatet mer interaktivt, där Vinnova även presenterade deras preliminära resultat från undersökningar kring nyckelfaktorer för framgång hos testbäddar inom miljöteknik. Ur diskussionerna och mentometerresultat visade det sig finnas en stor heterogenitet bland testbäddarna, men även ett antal likheter såsom den delade utmaningen i att få till stånd en attraktiv affärsmodell som passar alla intressenter oberoende av karaktär eller storlek.

Vi tackar Vinnova för en mycket lärorik och givande konferens.

Seminarium - Vad menas med Testbädd? 

Tid: Ti 2017-04-25 kl 14.30 - 16.30

Plats: KTH Openlab

Testbäddar används för att stärka förutsättningarna för att bedriva en globalt konkurrenskraftig och kvalificerad verksamhet inom olika områden och branscher. Testbäddar öppnar nya möjligheter för kommuner, landsting och regioner samt näringsliv och akademi att samverka för att testa nya lösningar tillsammans. Men vad är egentligen en testbädd? Hur och varför engagerar vi oss? Vad och hur testar man egentligen?

Välkommen på en workshop om Testbäddar där CBE & KTH Live-In Lab pratar om testbäddskonceptet & presenterar både fysiska samt virtuella testbäddar.
Anmäl dig här!

Bli medlem i KTH Live-In Lab
Genom att bli medlem i KTH Live-In Lab får man tillgång till nyheter, forskningsresultat, inbjudan till seminarier och events och även möjlighet att synas på vår hemsida. Vill ni bli medlem i KTH Live-In Lab? Maila till info-liveinlab@kth.se. Vi lägger upp länk till ert företag på vår hemsida under fliken ”Medlemmar”. Ange specifik länk i ert svarsmail.
Copyright © KTH Live-In Lab 2016, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-liveinlab@kth.se

unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KTH · Brinellvägen 68 · Stockholm 114 49 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp