Copy
Newsletter from KTH Live-In Lab.
KTH Royal Institute of Technology 
View this email in your browser
Nyhetsbrev november 2016

Välkommen till KTH Live-In Lab

I detta nyhetsbrev:
  • Forskning och Utveckling pågår
  • Se inspelningar och presentationer från KTH LIVE-IN LAB IS LIVE
  • Anmäl er till workshop om KTH Live-In Labs digitala plattform 25 november
  • Nytt forskningsprojekt - Akademiska Hus satsar på utveckling och på att främja innovationer
  • KTH Live-In Lab presenterar på Nordic Sustainable Campus Network.
  • Bli medlem i KTH Live-In Lab
Forskning och utveckling pågår
KTH Live-In Lab är nu verkligen Live! Forskning pågår om bland annat affärsmodeller kopplade till framtidens smarta bostäder och Big Data, adaptiva styrsystem, testbäddens roll i innovationssystemet, bergvärmeoptimering, boendebeteendeförändring vid olika interventioner och värmeåtervinning ur avloppsvatten. Vi har genomfört ett antal kurser och handlett flertalet examensarbeten behandlande allt från ventilation och affärsmodeller till analys av framgångsfaktorer för testbäddar ute i världen. Vi har ett tiotal forskare som i dagsläget väntar på besked från olika finansiärer om medel till deras projekt knutna till KTH Live-In Lab. Förutom de företag vilka aktivt arbetar med att framarbeta strukturerna för test- och forskning i KTH Live-In Lab (Belkab, Einar Mattsson, Ericsson, Grunditz Göransson Arkitekter, Pinnab Inneklimat och Semrén & Månsson) så är vi även långt fram i diskussionerna med andra företag om tester av produkter och tjänster, i allt från klickväggar och styr- och kontrollsystem till datahantering genom artificiell intelligens och brandprojektering av flexibla bostäder. Genom sitt engagemang får de validering av sina produkter och tjänster, och även möjlighet till vidareutveckling av både teknik i sig, men även tekniken som en del av ett fullt fungerande system. Allt i samarbete med nordens ledande tekniska universitet KTH. Vi arbetar i skrivande stund med projektering av testbädden, och vill ni vara med och påverka design och infrastruktur så tveka inte att höra av er. Vi utvecklar testbädden för att möjliggöra den forskning och de tester som ni vill utföra.

/Jonas Anund Vogel, Föreståndare KTH Live-In Lab
Se inspelningar och presentationer från KTH LIVE-IN LAB IS LIVE
Den 6 oktober presenterades nuläget för KTH Live-In Lab. Testinfrastrukturens initiala design och utformning, pågående och kommande forskning och utveckling såväl som en utblick över vad som händer i bygg- och boendesektorerna gällande innovation och utveckling presenterades och diskuterades sedan vidare under en timmes högljutt mingel. De som presenterade var Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-In Lab, Mikael Anjou, fastighetsägare och VD på Einar Mattsson Projekt AB, Carl-Magnus Oredsson på Boverket, Joacim Haag på Semrén & Månsson, Chenguang Lu på Ericsson, Johan Stenberg på VINNOVA och Marco Molinari, Charlie Gullström samt Robert Erdeniz på KTH.

Se presentationerna och inspelningarna från seminariet
Anmäl er till workshop om KTH Live-In Labs digitala plattform 25 november

Välkommen till en workshop där KTH Live-In Labs digitala plattform presenteras och diskuteras. Den digitala infrastrukturen i en byggnad har gått från skymundan till att bli en lika viktig byggdel som innerväggar eller kök. KTH Live-In Lab kommer samla och ta emot en stor mängd data från ett antal byggnader på campus. Detta sker via sensorer och givare inbyggda eller ditsatta i efterhand vilka kan mäta allt från koldioxid eller allergener i frånluft till solinstrålning eller temperatur längs borrhål. Frågan är vilka sensorer som bör installeras nu, vilka som kan installeras senare och vilken infrastruktur som krävs för att samla in all data från sensorer och givare. Kom och diskutera den digitala plattformen med oss så att vi designar testbädden så att just er forskning kan utföras eller era produkter/tjänster kan testas och verifieras.

Välkommen den 25e november mellan 16:00-18:00 i Dome of Visions, Valhallavägen 79.
 Anmäl er här!

Nytt forskningsprojekt - Akademiska Hus satsar på utveckling och på att främja innovationer
Akademiska Hus går in som en partner i KTH Live in Lab med ett projekt som benämns ”Adaptiva system för energioptimering”. Ambitionen är att vidga traditionella systemgränser för byggnadstekniska system och på så vis möjliggöra en energioptimering som i högre grad tar med brukarnas aktiviteter men också tar med nya förutsättningar för energiproduktion med optimering av intermittenta energikällor, förutsättningar för batterilagring mm. Huvudsakligt innovationsområde och fokus för projektet är det som rör interaktion mellan brukare i byggnaderna och byggnadernas system.
 
Under hösten 2016 genomförs en förstudie som kommer ligga till underlag för fortsatt utveckling inom projektet. Projektet ska kunna ta del av och utnyttja KTH Live in Labs resurser i form av utrymmen, data och administrativa tjänster, men även att aktörer engagerade i KTH Live in Lab ska kunna erbjudas att utnyttja installationer och data som AH avser tillhandahålla inom ramen för projektet. Projektet som helhet har tidshorisont på 4-5 år och en industridoktorand finns med i planeringen som en central resurs och grund för ett nära samarbete med KTH.


Läs mer
 
KTH Live-In Lab presenterar på Nordic Sustainable Campus Network.
Bild: Färöiska utbildingsministeriet
David Bohn Stoltz, framtida tillförordnade föreståndare för KTH Live-In Lab, presenterade samarbetet på Nordic Sustainable Universities Conference 2016 i Tórshavn, Färöarna. Konferensen organiserades av University of the Faroe Islands samt Nordic Sustainable Campus Network (NSCN). NSCN är ett nätverk för verksamma personer inom hållbarhetsfrågor inom administration, utbildning samt forskning på nordiska universitet. Vid konferensen deltog representanter från University of the Faroe Islands och lokala myndigheter samt från övriga Norden, bl.a. Göteborgs Universitet, University of Iceland, NTNU i Norge och Aalto University i Finland.
 
University of the Faroe Islands bjöd till diskussioner om ett nytt projekt där ambitionen är att göra om ett hus som idag används som studentbostäder till ett ”Green Student-House”. Tanken är att med ny teknik skapa ett energieffektivt hus och samtidigt engagera studenter i olika projekt relaterade till energieffektivitet, uthållig el- och värmeproduktion samt ekologi.
 
För att få inspiration och väcka diskussioner om hur detta projekt kan realiseras bjöds KTH Live-in Lab in för en Keynote-presentation om KTH Live-in Labs arbete samt projektets kontext, dvs. som en del av KTHs campus.
Bli medlem i KTH Live-In Lab
Genom att bli medlem i KTH Live-In Lab får man tillgång till nyheter, forskningsresultat, inbjudan till seminarier och events och även möjlighet att synas på vår hemsida. Vill ni bli medlem i KTH Live-In Lab? Maila till info-liveinlab@kth.se. Vi lägger upp länk till ert företag på vår hemsida under fliken ”Medlemmar”. Ange specifik länk i ert svarsmail.
Copyright © KTH Live-In Lab 2016, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-liveinlab@kth.se

unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KTH · Brinellvägen 68 · Stockholm 114 49 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp