Copy

Välkommen till KTH Live-In Lab

Välkommen till platsbesök och presentationer för KTH Live-In Lab. Kl 13:00-13:45 kommer platsbesöken att äga rum följd av en uppdatering kring den verksamhet och de testbäddar som nu är anslutna till KTH Live-In Lab. Platsbesöken är självorganiserande av praktiska skäl. Det betyder att du kan själv gå till de olika adresserna och besöka testbäddarna. Adresserna för testbäddarna är Osquldas väg 12-14 (Testbädd KTH & EM - orange punkt) samt Brinellvägen 22-26 (Testbädd AH - grön prick). Under presentationerna kommer även Testbädd NHC (förlagt på Brunkebergs Torg).
Här nedan ser du en karta där den röda pricken visar där vi kommer träffas för projektpresentationerna efter platsbesöken. 
Varmt välkommen!
Här kan du se inbjudan och schemat för eventet. PDF-inbjudan 18e Maj
Copyright © 2018 KTH, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp