Copy
 
Uudiskiri 2 / 2019
Energiasäästlikkuse tõus ja uued seinamaalingud
 
Tartu on igati viljakas pinnas kunsti loomiseks. Üle-euroopaline koostööprojekt SmartEnCity andis kunstist pakatavale Tartule juurde midagi väga omanäolist - avaliku ja unikaalse kunstigalerii.
IBS analüütik ja SmartEnCity projekti kunstikoordinaator Andra Somelar räägib videos seinamaalingutest, nende tagamaadest ja targa linna projektist lähemalt.
LOE LÄHEMALT: The Economist Tartu Smartovkadest
IBS Praktikandid 2019
IBS ja praktikandid
 
Meie mõttekoda on viimased 10 aastat iga-aastaselt vastu võtnud praktikante nii Eestist kui ka välismaalt. Kokku käib meie juures koguni 5 kuni 10 praktikanti aastas.
Lisaks ühiskondlikule vastutustundlikkusele soovime pakkuda ambitsioonikatele noortele võimalust omandada erialaseid teadmisi ühe Läänemere regiooni mõttekoja toimimisest.  

Mida aga tänavused praktikandid Floris, Anniki ja Veera IBS-is korda saadavad?
VAATA VIDEOT
Tartu rattaringlus on toonud üle poole miljoni sõidu
 
Tartusse sisse seatud rattaringlus osutus nii populaarseks, et juba esimese päevaga tehti elektiratastel tiir maakerale peale. Praeguseks on ratastel läbitud rohkem kui 1,5 miljonit kilomeetrit.
Tartu suurim targa linna projekt SmartEnCity, mille üks partnereid on ka Balti Uuringute Instituut, tõi juuni alguses Tartusse 750-st jalgrattast koosneva rattaringluse, mis paikneb 69 parklas üle Tartu.
TUTVU PROJEKTIGA LÄHEMALT
IBS ja praktikandid
 
Meie mõttekoda on viimased 10 aastat iga-aastaselt vastu võtnud praktikante nii Eestist kui ka välismaalt. Kokku käib meie juures 5 kuni 10 praktikanti aastas.
Lisaks ühiskondlikule vastutustundlikkusele pakume andekatele noortele erialast töögemust, sest igasugune erinevus rikastab.
Vaata videost, et teada saada, mida tänavused praktikandid Floris, Anniki ja Veera täpsemalt teevad.
EL-i ühiseks probleemiks sotsiaalteenuste ja -toetuste efektiivsus
 
Euroopa Liidu liikmesriikide ühiseks probleemiks on sotsiaalteenuste ja -toetuste efektiivsus vaesuse vähendamisel ning riigisisestele regionaalsetele erinevustele tuleks senisest enam tähelepanu pöörata.
Sellise teadmiseni jõudsid Euroopa poolaasta toetusrühma (ESN European Semester Reference Group)kuuendal kohtumisel Brüsselisse kogunenud kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad, sh Eesti esindajana Balti Uuringute Instituudi analüütik Kats Kivistik. Lõplik analüüs avaldatakse oktoobris Euroopa sotsiaalvõrgustiku raportis. 
HOIA SILM PEAL: Euroopa poolaasta toetusrühma Twitter
Mitte ilma mu äpita!
 
Juuni alguses ilmus projekti cities.multimodal kolmas uudiskiri, kus Balti Uuringute Instituudi analüütik Mart Veliste andis ülevaate mobiili- ja veebirakenduste analüüsist, mis keskendus erinevate reisimarsruutide kombineerimisele.
Üks viis, kuidas linnad saaksid soodustada kombineeritud liikumisviiside levikut, on luua mugavaid reisiplaneerimise rakendusi.
Cities.multimodal projekti eesmärgiks on eraautode kasutamise vähendamiseks lihtsustada Läänemereümbruse linnade elanikel kõndimise, rattasõidu, ühistranspordi ja autojagamisteenuse kasutamise kombineerimist.
LOE LÄHEMALT: Multimodaalsus - mitte ilma mu äpita!
Tartu Energia 2030+
 
IBS osales Tartu uue energia- ja kliimakava ehk Tartu Energia 2030+ strateegia esitlusel. Tartu seatud sihid on ambitsioonikad ning IBS meeskond on rõõmus, et saab protsessi panustada nii kaasamistegevuste koordineerimise kui ka sisulise abiga.
LOE LÄHEMALT: Tartu uus energia- ja kliimakava
Võitlus perevastase vägivalla vastu
 
Balti Uuringute Instituudi finantsjuht, katusorganisatsiooni Euroopa Naised Vägivalla Vastu president ja Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan rääkis intervjuus Vabaühenduste liidu veebiportaalile Hea Kodanik, kuidas Naiste Tugi- ja Teabekeskusel praegu läheb ning milline on valdkonna hetkeseis.
LOE LÄHEMALT: Intervjuu Hea Kodaniku portaalis
Edukas elektribussi katseprojekt
 
Tartu abilinnapea Raimond Tamm kinnitas Tartu Postimehele, et Balti Uuringute Instituudi abiga teostatud elektribussi projekti BSR Electric võib pidada õnnestunuks!
"Tõdesime, et elektribuss toimib meie tingimustes väga hästi ja efektiivselt. Positiivset tagasisidet saime ka kasutajatelt, kes hindasid kõrgelt eelõkige bussi sujuvat liikumist ning madalat mürataset," selgitas abilinnapea projekti õnnestumist Tartu päevalehele.
LOE LÄHEMALT: Tartu Postimehe artikkel
Publikatsioonid

Regionaalselt tasakaalustatum areng on endiselt suur väljakutse

Balti Uuringute Instituut (IBS) tegi koostöös Technopolis Group Eesti, Ernst & Young Baltic ja Praxisega Rahandusministeeriumi tellimusel Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 vahehindamise, millest joonistus välja regionaalse arengu tasakaalustatus kui suur väljakutse:

Ligi 50% EL toetustest on investeeritud Harju- ja Tartumaale – regionaalsed erinevused pigem suurenevad;
EL vahendeid tuleks pigem suunata probleemide ennetamisele ja komplekssete lahenduste väljatöötamisse regioonides;
Kohalike omavalitsuste roll, teadlikkus ja kompetents peab regionaalsete investeeringute tegemisel suurenema;
Harjumaale on rakenduskavast investeeritud sama palju, kui 12 maakonda kokku.
LOE LÄHEMALT

Projektid aitavad erinev emakeelega noortel üksteist mõista ja ühiselt areneda

"Noortekohtumiste programmi mõju uuring" näitas, et projekti rahastuse taotlemise ning projekti elluviimise protsess toetavad Eestis elavate erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, koostööd, üksteise mõistmist ja ühist arengut. 

Uuringu autorid järeldasid, et kuna programm pöörab tähelepanu nii lõimumisele, erinevate kultuuride õppimisele, noorte pädevuste arendamisele kui ka noortejuhtide arendamisele, on PNK-l märkimisväärne potentsiaal nii Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 kui ka koostatava Lõimuv Eesti 2030 eesmärkide täitmisesse panustamisel. 
LOE LÄHEMALT

Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 mõjude vahehindamine

Uuringust selgus, et MTÜ-sid tuleb rohkem toetada, tunnustada ja harida. Sellele aitab kaasa, kui MTÜ-de kõrval ka avaliku ja erasektori ning elanike harimisele ja omavahelisele koostööle suuremat tähelepanu pöörata. Samuti täheldati uuringus, et Eesti mittetulundussektori ja kodanikuühiskonna jätkusuutlikkuse seisukohast on oluline nii üksikisikute kui riigi panus. 
Uuringu tulemused näitasid, et Eesti mittetulundussektor on jätkusuutlik, kuid vajab siiski jätkuvat toetamist, tagamaks tasakaalustatud MTÜ-de ja kodanikuühiskonna arengut. Tähelepanu tuleks pöörata kodanikuhariduses elukestva õppe tagamisele ning kohalikku demokraatiat edendavate tegevuste toetamisele.  
KUULA JÄRELE: Analüütik Maarja Käger kodanikuühiskonnast Vikerraadios
Käimasolevad projektid
 • Green Silver Age Mobility
  Projekt soovib näidata, kuidas väiksed muudatused otsustusprotsessides võivad suurendada eakate vastuvõtlikkust uutele mobiilsuslahendustele, mis on väga oluline vananeva rahvastiku ja demograafiliste muutuste valguses. IBS on projektis vastutav kaasamistööriistade kogumise ja analüüsi eest.
 • Demokraatiapädevuse seminarid
  Seminaride eesmärk on anda osalevatele õpilastele probleemide tuvastamise ja aktiivse kaasarääkimise kogemust, uusi praktilisi loomingulisi oskuseid ja suurendada nende teadlikkust koolikeskkonnast ning kaasatusest kui positiivsete muutuste toojast.
 • Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs
  Uurime uussisserändajate Eestis kohanemist soodustavatest ja takistavatest teguritest.
 • Catching Up Along The Global Value Chains
  Analüüsime ärimudeleid globaalsesse väärtusahelasse sisenemisel ja harutame lahti erinevaid valdkondlikke perspektiive nii riigi kui ka ettevõtte tasandil.


Balti Uuringute Instituut
Lai 30, Tartu


www.ibs.ee
                                                      


Balti Uuringute Instituut (IBS) on 1996. aastal asutatud iseseisev ja mittetulunduslik mõttekoda. Instituudi peamiseks eesmärgiks on edendada Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist, pakkudes kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi.
Liitu uudiskirjaga siin.
Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks vajuta siia.


This email was sent to <<Email aadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Balti Uuringute Instituut · Lai 30 · Tartu 51005 · Estonia