Copy
 
Uudiskiri 3 / 2019
Jõulutervitused IBS meeskonnalt!
 
Kiirel pühadeajal kipub suure sagimisega meelest minema kõige tähtsam jõulutunde komponent, milleks on jõulurõõmu jagamine lähedaste ja kallite kaasteelistega. 

IBS tegi see jõul olemise hubaseks ühise gurmeeretkega Toiduakadeemias Tartus, kus kõigil tuli põll ette panna, et ühiselt jõululaud hea ja paremaga katta.

Me soovime kõikidele koostööpartneritele kauneid pühi, rahulikku jõuluaega ning meeleolukat aastavahetust!
Demokraatiaseminarid
 
Novembri alguses aitas Balti Uuringute Instituut süvendada õpilaste ja õpetajate teadmisi demokraatlikust ja kaasavast koolist. Haridus- ja teadusministeeriumi toetuse abil toimusid Tartus ja Narvas Demokraatiaseminarid, mille teemaks oli sel aastal kaasamine ja demokraatlik juhtimine koolis.
Seminaridele kokku tulnud 20 kooli õpilaste murekohad ulatusid seinast seina – koolitoidust depressioonini. IBS aitas Demokraatiaseminaridel osalenud õpilastel edukalt sõnastada ja esitleda oma muresid, et need jõuaksid ka nende koolide juhtkondadeni.
Õpilastele oli seminaril osalemine kasulik ja lõbus, sest oluliste teemade käsitlemise kõrvalt arendasid nad oma suhtlemis- ja esinemisoskuseid nii auditooriumi kui ka kaamera ees.
Väga positiivset järelkaja on seminaridele andnud ka õpetajad, kes olid üllatunud, kui kuulsid õpilaste muredest, mis enne paljudeni nendest polnud jõudnud.
Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes seminaridel usinalt kaasa mõtlesid!
VAATA: Seminaride järelvideo
IBS ja praktikandid
 
Meie mõttekoda on viimased 10 aastat iga-aastaselt vastu võtnud praktikante nii Eestist kui ka välismaalt. Kokku käib meie juures koguni 5 kuni 10 praktikanti aastas.
Lisaks ühiskondlikule vastutustundlikkusele soovime pakkuda ambitsioonikatele noortele võimalust omandada erialaseid teadmisi ühe Läänemere regiooni mõttekoja toimimisest.  

Vaadake videost mida põnevat on IBS meeskonnas toimetanud praktikandid Richard ja Robin!
VAATA VIDEOT
Kuidas eakaid tänasest enam liikuma saada ning neid rohkem ja paremini kaasata planeerimisprotsessidesse?

Projekti GreenSAM kolmandal partnerkohtumisel Aarhusis, Taanis oli meie analüütikutel Andral ja Maarjal tõeline rõõm näha, et ühised arutelud ja kogemuste jagamised tõstsid partnerite arusaama paberil kavandamise olulisusest. Ikka selle nimel, et eakaid tänasest enam liikuma saada ning neid rohkem ja paremini kaasata planeerimisprotsessidesse.

Aarhusi linnavalitsus tutvustas projektipartneritele mh Aarhusi keskraamatukogu, mille planeerimisel on arvesse võetud inimeste erinevaid eelistusi ja eriti eakate kohati aeglasemat kohanemist muutustega. Keskraamatukogu hoones asub ka demoruum, kus kõik huvilised saavad tutvuda uudsete, innovaatiliste ja digitaalsete eakatele suunatud lahendustega - näiteks sai omal nahal katsetada uuenduslikku aparaati, mis aitab tõsta kukkunud ja vähese liikumisvõimega inimest, erinevaid VR ja AR lahendusi.
HOIA SILM PEAL: Projekti GreenSAM Twitter
Kohanemisprogrammi koosloomeseminar
 
Kui meil oleksid piiramatud võimalused, siis milline võiks välja näha uussisserändajatele suunatud kohanemisprogramm Eestis Settle in Estonia?
Balti Uuringute Instituut koos disainiagentuuriga Velvet viis uussisserändajate kohanemise uuringu raames läbi praktilise disainmõtlemise ja koosloome seminari, kus üheskoos heade partneritega otsiti vastuseid kohanemisprogrammi parima võimaliku tulevikulahenduse osas.
LOE LÄHEMALT: Mis on Kohanemisprogramm?
Tudengite külaskäigud
 
IBS on viimased kaks nädalat olnud sügissemestri lainel. Nimelt rääkisid meie analüütikud Kristjan, Merit, Mart ja Andra uudishimulikele Tartu Ülikooli tudengitele rakendusuuringute eripäradest ja käimasolevatest projektidest nagu SmartEnCity.
LOE LÄHEMALT: Projekt SmartEnCity
SmartEnCity projekti kunstituur

Septembri hakul toimus SmartEnCity projekti esimene avalik kunstituur, mis viis kõik huvilised tutvuma projekti raames seni valminud ja valmivate kunstiteostega. Tuuri juhtis IBS analüütik ja SmartEnCity kunstikoordinaator Andra Somelar koos projekti kunstikuraatorite Andra Orni, Evelin Zolotko ja Sirlaga.
LOE ARTIKLIT: "Tartu südalinnas valmisid eesti kunstnike seinamaalingud"
Multimodaalsust ei saa lihtsalt peale suruda

Multimodaalsust ei saa linnajuhid ega transpordifirmad peale suruda. Vajalik on inimeste kaasamine - nii nende murede kui ka võimalike lahenduskäikude kuulamine.
#Citiesmultimodal seekordsel kohtumisel 16-18. oktoobril Vilniuses keskenduti koolide, ettevõtete ja muude sihtrühmade kaasamise kogemuste jagamisele. Mõtteid multimodaalsuse toetamiseks võid saada 
LOE LÄHEMALT: Multimodaalsuse tõus Aarhusis
Roheliste ja kaasavamate linnapiirkondade suunas
 
Oktoobri alguses kogunesid Tartus HEAT projekti partnerid Eestist, Soomest, Lätist ja Rootsist, et jagada erinevaid kogemusi kodanike kaasamisest linna planeerimisprotsessides ja jalgrattasõidu populariseerimisel.
IBS aitab projektis välja töötada interaktiivse veebipõhise lahenduse, millega aidata kaasa tervemate, roheliste ja kaasavamate linnapiirkondade kavandamisse, kus jalgrattasõit on ohutu, populaarne ja vastuvõetav transpordiliik.

Septembri keskpaigas leidis aset ka Euroopa mobiilsusnädal, millest võttis osa ka Tartu linn, kes teeb Balti Uuringute Instituudiga tihedat koostööd mitmes projektis. Nende peamisteks eesmärkideks on võtta kasutusele keskkonnasäästlik lähenemine linnatranspordile või muuta rattaringluse süsteemid ja ühistransport eakaid arvestavamaks.

 
LOE LÄHEMALT: Euroopa mobiilsusnädal 2019
Publikatsioonid

Erinevad uussisserändajad vajavad sageli kohanemisalast tuge erineval viisil

Kuidas Eestisse tulevad välismaalased ennast siin tunnevad, kuidas nad kohanevad ning millised on tähelepanu vajavad kitsaskohad? Balti Uuringute Instituut (IBS) tegi Siseministeeriumi tellimusel uuringu "Uussisserändajate kohanemine Eestis," mis kirjeldab selle valdkonnahetke seisu Eestis. Millised tegurid uussisserändajate kohanemist takistavad ning millised tegurid seda toetavad? 
LOE LÄHEMALT

Kohanemisprogrammi vahehindamise tulemused

Balti Uuringute Instituut koostöös disainiagentuuriga Velvet esitles detsembris Kohanemisprogrammi vahehindamise tulemusi.
Programmi vahehindamisest selgus, et uude riiki saabudes seisavad uussisserändajad silmitsi mitmete raskustega. Uussisserändajatel on puudulikud teadmised olemasolevatest teenustest ja nendele ligipääsetavusest, sh mida, kus ja millal peab tegema teenuste kasutamiseks. Enim seonduvad raskused teemadega, millega uussisserändajad Eestis olles kokku puutuvad: tervise teenused, elu- ja töökoha leidmine, keeleõpe, konkurentsivõimelisuse tagamiseks elukestvas õppes osalemine, vaba aja tegevuste leidmine (sh vabatahtlik tegevus) ja tutvuste loomine ning sotsialiseerumine.
LOE LÄHEMALT
Käimasolevad projektid
  • BSR Electric
    Projekti eesmärk on edendada elektrisõidukite kasutust linnatranspordis, avalikus ja jagatud transpordis, et vähendada CO2 emissioone ja saastet. Projekt toob kokku partnerid avalikust ja ärisektorist, akadeemia ja vabaühenduste seast üheksast Läänemerepiirkonna linnast
  • REnewable Low TEmperature District
    Projekti käigus töötatakse välja eriti madala temperatuuriga detsentraliseeritud kütte uuenduslik võrgustikulahendus. Tänu selliste süsteemide kasutuselevõtule on võimalik vähendada soojuskadu võrgustikus ja investeerimiskulusid.
  • Catching Up Along The Global Value Chains
    Analüüsime ärimudeleid globaalsesse väärtusahelasse sisenemisel ja harutame lahti erinevaid valdkondlikke perspektiive nii riigi kui ka ettevõtte tasandil.


Balti Uuringute Instituut
Lai 30, Tartu


www.ibs.ee
                                                      


Balti Uuringute Instituut (IBS) on 1996. aastal asutatud iseseisev ja mittetulunduslik mõttekoda. Instituudi peamiseks eesmärgiks on edendada Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist, pakkudes kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi.
Liitu uudiskirjaga siin.
Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks vajuta siia.


This email was sent to <<Email aadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Balti Uuringute Instituut · Lai 30 · Tartu 51005 · Estonia