Copy
Nyt fra Levende Lokalsamfund 
Se denne mail i din browser

Prototypeudvikling, Borgerdag og Lokal økonomisk udvikling.
Kære modtager, Nyhedsbrev #2 med nyt fra Levende Lokalsamfund.
 

Borgerdag 3. onsdag i måneden

Borgerdag er en omsorgsdag for Jorden hvor vi veksler forbrug til tid. Formålet er at blive en større del af løsningen og en mindre del af problemet. 
Som en del af virksomhedes CSR strategi (virksomhedens sociale ansvar) er Levende Lokalsamfund engageret i Borgerdag. Næste Borgerdag er onsdag den 16. november.
I København udforsker vi trafikmønstre og ser på hvordan vi kan gøre dem mere bæredygtige. I Hillerød handler det om økologiske fødevare, hvor du kan smage på årstidens grøntsager, bestille din juleand og samtale om økologi, vaner og omstilling. Se mere på www.borgerdag.dk
Ditlev Nissen fra Levende Lokalsamfund er vært ved Borgerdag i København. Du kan tilmelde dig via Billetto, det koster 20. kr. Tjek begivenheden på Facebook.

Artikel om tankerne bag Borgerdag

Ella Kathleen Forchhammer, der skriver for Magasinet Opinionen, deltog på september måneds Borgerdag i København. Efterfølgende talte hun med Ditlev Nissen om motivationen bag initiativet, heriblandt om forbrugsmønstre, dialog og størrelsen på politikeres ører. Læs artiklen her
 

Nyheder på hjemmesiden

Siden sidst er følgende artikler kommet på hjemmesiden
  • Netværk af økonomisk solidaritet opbygger lokal resiliens.
    Vi lever i en tid med hidtil uset mulighed for udvikling af netværk af solidaritet, der i stigende grad giver almindelige mennesker mulighed for at opbygge lokal økonomisk resiliens. Erfaringer fra førende omstillingsagent, Jonathan Dawson, coordinator for Economics For Transition, Schumacher College.
  • Lifestyle Change as Climate Strategy.
    Ecovillages represent living laboratories and innovative campuses for learning how to live well and lightly together. Artikel som Ditlev Nissen, manden bag Levende Lokalsamfund, skrev til 6th Living Knowledge Conference, afholdt på Aalborg Universitet i 2014.
  • Hvad kan den akademiske lære af økosamfundene?
    Hvordan uddanner vi til en bæredygtig fremtid? Det spørgsmål udforsker Daniel Greensberg fra Living Routes (USA), der har sendt 1.400 amerikanske universitetsophold i økosamfund rundt i verden. I 13 afsnit skriver han om hvad økosamfund er og sammenligner de videregående uddannelsers 'skjulte læreplaner' med den læring der finder sted, når økosamfund er læringsrum for uddannelse i bæredygtighed. 8 af artiklens 13 afsnit er udkommet. De to sidste handler om Umiddelbar nærhed Vs. Fællesskabets intimitet og Teori Vs. Praksis
 

Prototypeudvikling af kurser for flygtning

Design for Sustainability and Organic Food Systems er et seks ugers kursus for asylsøgere, udviklet i et samarbejde mellem Røde Kors, Gaia Education og Chora Connection. Kurset er inspireret af økosamfundsbevægelsens Ecovillage Design Education og afvikles i øjeblikket på Avnstrup Asylcenter. Formålet er at klæde deltagerne på til i aktivt at deltage i omstillingen til robuste og bæredygtige samfund.
Da kurset er det første af sin slags i Danmark er målet at udvikle en egentlig prototype for undervisning i design af bæredygtige samfund, som asylsøgere kan have glæde af, uanset om de skal bruge deres færdigheder i eller uden for Danmark. På baggrund af de indhøstet erfaringer afholdes kurset igen foråret 2017.
Ditlev Nissen fra Levende Lokalsamfund har stået for undervisningen i den økonomiske dimension. Læs interviewet Blomstrene og modstandsdygtige lokaløkonomier. Læs mere om kurset og se de livsbekræftende billeder her.
 

Kursus: Lokal økonomisk udvikling

En weekend om virkelyst, jobskabelse og udvikling af lokale økonomier. Mange har lyst til at være med i et fællesskab og mange bor allerede i fællesskaber med fokus på lav miljøbelastning og høj livskvalitet. Vi ser på erfaringer fra eksisterende fællesskaber, på lokale valutaer, cirkulær økonomi og lokale udviklingsråd. Og på hvordan økosamfund og andre omstillingsinitiativer kan blive knudepunkter i bioregionale netværk, der kan bidrage til udviklingen af en grøn lokaliseret og bæredygtig økonomi.
Kurset er en del af kursusrækken Lær i Økosamfund - fire dimensioner, fire weekender i fire økosasmfund.
Tid:   11.-13. november 2016  
Sted:  Ananda Gaorii Asram, Farm and Learning Center, Holbækvej 56, Vig, 4650 Odsherred
Pris:   900 kr. / 500 kr. (normal- / lavindkomst) inkl. mad og overnatning
TilmeldingHer.
Find Levende Lokalsamfund på Facebook
Besøg hjemmesiden Levende Lokalsamfund
Copyright © 2016 Levende Lokalsamfund, Alle rettigheder forbeholdt.


Vil du ændre din tilmelding eller afmelde dig?
Du kan opdatere din tilmelding her eller afmelde dig her

Email Marketing Powered by Mailchimp