Copy
View this email in your browser

 


Reforma javne uprave | Newsletter | Broj 13 | Avgust 2020.
#NosiMasku
#WearMask
#StayHome


U OVOM BROJU BILTENA, IZMEĐU OSTALOG, ČITAJTE:

 

- Intervju 4 koordinatora za reformu javne uprave: Prioritet je pružanje kvalitetnijih, bržih i jeftinijih usluga
- Usaglašen Akcioni plan za reformu javne uprave – ispunjen još jedan zahtjev iz Mišljenja EK
- Održan 4. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH
- Prezentirani rezultati: 11 institucija ispunilo više od 80 posto standarda proaktivne transparentnosti
- Objavljena publikacija “Western Balkans Government at a Glance”: BiH u ekonomskim indikatorima ima izuzetan napredak
- Javna uprava mora služiti građanima

- Održane javne konsultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave

INTERVJU - KOORDINATORI ZA REFORMU JAVNE UPRAVE: PRIORITET JE PRUŽANJE KVALITETNIJIH, BRŽIH I JEFTINIJH USLUGA

1. Nakon što je usvojena Strategija i na tehničkom nivou usaglašen Akcioni plan za reformu javne uprave, šta to znači za građane i građanke BiH (građane i građanke RS i FBiH, te Brčko Distrikta BiH)? Koje su to novine u ovim strateškim dokumentima i koliko nas to, prema vašem mišljenju, približava Evropskoj uniji?

VESNA MIŠEVIĆ: Iako se u značajnoj mjeri kasni sa reformskim aktivnostima i donošenjem dokumenta za implementaciju strateškog okvira za Reformu javne uprave 2018-2022. ohrabruje činjenica da su predstavnici svih upravnih nivoa konačno na tehničkom nivou usaglasili nacrt Akcionog plana koji je sada spreman da se šalje nadležnim institucijma na mišljenje, a potom i vladama na usvajanje. Akcenat ovih dokumenata je na digitalizaciji, elektronskoj javnoj upravi i efikasnosti. Efikasna i digitalizovana javna uprava značajno će olakšati svakodnevne poslove građanima. Mišljenja sam da ne trebamo biti inertni i da svako naredno djelovanje treba biti usmjereno na implementaciju dogovorenih reformi. Strateški cilj treba biti osiguranje takvog kvaliteta javne uprave ove države koji će osigurati njenu integraciju u evropski administrativni prostor, a što će kako za građane BiH tako i za građane Brčko distrikta BiH kao i privredne subjekte značiti svakako pružanje kvalitetnijih, bržih i jeftinijh usluga. Paradigma reforme javne uprave jeste da počiva na logici uraditi više sa manje. Građani od nas sa pravom očekuju da im obezbjedimo više, da javne usluge budu boljeg kvaliteta, a da budu pružene uz što manji utrošak vremena i ljudskih i materijalnih resursa.

DRAGAN ĆUZULAN: Potrebno je završiti neophodne korake u reformi javne uprave s ciljem unapređenja sveukupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizovane državne službe i koordinisanim pristupom u kreiranju politika u cijeloj državi. Usvajanje strateških dokumenata samo su neki od 14 prioriteta iz Mišljenja EK iz 2019. godine. Savjet ministara BiH i vlade entiteta i Brčko distrikta BiH u narednom periodu trebaju usvojiti Akcioni plan za provođenje reforme – dokument koji je fokusiran na digitalizaciju uprave, veću odgovornost i transparentnost institucija, ali i na bolju organizaciju uprave i na unapređenje sistema zapošljavanje u državnoj službi. Ukoliko institucije provedu do roka mjere koje su planirane, građani i građanke brže će ostvarivati usluge koje im nudi javna uprava, neke usluge će moći ostvariti i elektronskim putem – bez dugotrajnih čekanja na šalterima, procedure zapošljavanja bit će transparentnije, a kroz proaktivnu objavu informacija od javnog značaja i omogućavanja da elektronskim putem učestvuju u javnim konsultacijama namjera je vratiti poljuljano povjerenje u sistem javne uprave.

NIKOLA KNEŽEVIĆ: Једна од реформских области дефинисана наведеним документима, која је уједно и новина је, између осталог и „Пружање услуга“ која је најприје окренута ка грађанима чији је циљ трансформисати јавну управу оријентисану ка корисницима, тако што ће стручно пратити и схватати њихове потребе и очекивања, те на основу тога унаприједити пословне процесе и управно поступање, смањујући административно оптерећење, омогућавајући доступност услуга различитим каналима комуникације, уз осигурање високог квалитета и смањење цијене услуге. Реализацијом активности предвиђених Акционим планом за реформу јавне управе унаприједиће се услуге које пружају институције јавне управе грађанима и пословним субјектима, побољшаће се интеракција грађана и пословних субјеката са јавном управом. Дакле, уопштено, радиће се на успостављању што ефикаснијог система пружања услуга грађанима. Циљеви, мјере и активности предвиђени наведеним документима у цијелости су фокусирани на стварање ефикасне, транспарентне, одговорне, модерне јавне управе и самим тим радом на реализацији истих крећемо се у смјеру постепеног преузимања принципа европског управног простора.

ENVER IŠERIĆ: Usvajanje Strategije za reformu javne uprave u BiH od strane Vlade Bosne i Hercegovine i vlada entiteta i Brčko Distrikta predstavlja osnov za nastavak reformskih aktivnosti i uređenje javne uprave na način koji će osiguravati zapošljavanje zasnovano na zaslugama, odgovornost državnih službenika za poslove koje obavljaju, te depolitizaciju državne službe, odnosno njeno djelovanje u skladu sa ustavom i zakonima, a ne po uputama političkih stranaka i predstavnika političkih stranaka. Sa usvajanjem Strateškog okvira u Vladi Republike Srpske kasnilo se pune dvije godine i to je za cijelu BiH izgubljeno vrijeme. Nadam se da će Akcioni plan vrlo brzo biti usvojen i da ćemo nakon toga intenzivno raditi na njegovoj implementaciji, što će nas svakako približiti Evropskoj uniji, koja je usvajanje ovog dokumenta prepoznala kao ohrabrujuće i pozitivne korake.

 

Posjetite našu internet stranicu www.parco.gov.ba
Usaglašen Akcioni plan za reformu javne uprave – ispunjen još jedan zahtjev iz Mišljenja EK

Predstavnici Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022 na online sastanku održanom 7. jula 2020. godine usaglasili su tekst Akcionog plana za reformu javne uprave – dokumenta koji je jedan od ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.
Pratite nas na Facebooku
Facebook
Održan 4. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH

Četvrti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH održan je 8. jula putem video-konferencije.

Političkim dijalogom na visokom nivou o reformi javne uprave, koji je održan u prvom dijelu sastanka, sa strane BiH kopredsjedavao je Josip Grubeša, ministar pravde BiH, a sa strane EU Genoveva Ruiz Calavera, direktorica za Zapadni Balkan u DG NEAR-u.
Prezentirani rezultati: 11 institucija ispunilo više od 80 posto standarda proaktivne transparentnosti

Ured koordinatora za reformu javne uprave u periodu od 10. juna – 03. jula ove godine proveo je online istraživanje među institucijama uprave o primjeni standarda proaktivne transarentnosti u kojem je učestvovalo 57 državnih institucija.

„Istraživanje je pokazalo da je prosječna ispunjenost standarda (za 57 institucija) 64,04 posto, što je porast za 0,5 procentnih poena u odnosu na istraživanje prošle godine. Preko 80 posto standarda ispunilo je 11 institucija, samo četiri institucije Vijeća ministara BiH ispunile su 100 posto standarda proaktivne transparentnosti i to: Direkcija za evropske integracije BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta u BiH te Ured koordinatora za reformu javne uprave. Ove četiri institucije objavile su sve podatke i informacije od javnog značaja, od kontakata zaposlenih do ukupnih primanja rukovodilaca ovih institucija i svih državnih službenika i namještenika“, kazao je 5. avgusta u Sarajevu doc. Dr. Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave u BiH.

 
Pratite nas na Twitteru

Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave Darko Kasap bio je panelista na sastanku na ministarskom nivou predstavnika zemalja Zapadnog Balkana održanom 8. jula 2020. godine, povodom objave publikacije – “Western Balkans Government at a Glance”.                              Pročitajte više

Prof.dr. Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave sa saradnicima 15. jula je u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ugostio mr. Samira Kurtovića, predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

SARADNJA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE I CIVILNOG DRUŠTVA:

Šta donosi nova Strategija za reformu javne uprave za građane i građanke Bosne i Hercegovine, te kako je moguće ojačati saradnju nevladinog sektora i institucija zaduženih za provedbu same Strategije, bile su neke od ključnih tema online sastanka o temi: “Ispunjavanje političkih kriterijuma na putu ka EU”.

                                                                                                            
                                                                        Pročitajte više
Kontaktirajte nas putem e-maila

Prezentirano Istraživanje o otvorenosti budžeta: Gdje je BiH?

Vladine odluke o budžetu – koje poreze da uvede, koje usluge da pruži, i koliko da se zaduži, utječu na ravnopravnost u društvu i na dobrobit ljudi, uključujući i to da li će oni koji su u najnepovoljnijem položaju imati stvarne prilike za bolji život, rečeno je na prezentaciji istraživanja o transparentnosti budžeta u BiH, koja je održana u četvrtak, 9. jula 2020. godine u Sarajevu u organizaciji Centra za zastupanje građanskih interesa (CPI).

                                                                                                                                                                                                    Pročitajte više

Copyright © 2020 , Ured koordinatora za reformu javne uprave. Sva prava zadržana.
Objavljene informacije su dostupne na našim web stranama na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. 

Naša adresa je:

Ured koordinatora za reformu javne uprave
Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 565 760
Fax: +387 33 565 761Želite ažurirati način na koji dobijate ove poruke elektronske pošte?
Možete ažurirati vaša podešavanja ili  otkazati pretplatu na vašu adresu e-pošte.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH · Dubrovačka 6 · Sarajevo 71000 · Bosnia and Herzegovina

Email Marketing Powered by Mailchimp