Copy
NEWSLETTER

Reforma javne uprave | Newsletter | Broj 2 | septembar/rujan 2016.
U ovom broju možete pročitati:
  • Uvodnik direktora Direkcije za evropske integracije
  • Aktualnosti iz oblasti reforme javne uprave
  • O najnovijim Vijeća ministara BiH o RJU
  • Implementaciji projekata iz Fonda za RJU
UVODNIK

Cijenjeni čitaoci,

Integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ove godine navršava punoljetstvo. Uspostava Konsultativne radne grupe 1998. godine smatra se početkom institucionalizacije odnosa BiH i EU, a samo godinu kasnije pokrenut je i Proces stabilizacije i pridruživanja koji je Bosni i Hercegovini dao jasnu perspektivu članstva u EU.

Uvodnik u cijelosti pročitajte ovdje.
AKTUELNO O REFORMI JAVNE UPRAVE
Redizajnirana web stranica Ureda

Nakon devet godina staža, web stranica Ureda koordinatora za reformu javne uprave dobila je novi izgled, funkcionalnosti ali i sadržaj.Na osnovu ranije urađenih analiza sadržaja web stranice, novi izgled potpuno smo prilagodili vama, kako biste na što lakši i jednostavniji način dobili informacije o ovom veoma važnom procesu.

Certificirana 53 IT menadžera

Završen još projekat iz oblasti E-uprave koji je implementiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave - Specijalistički program obuka za IT menadžere u državnoj službi.
Više detalja pogledajte ovdje.
Održana početna konferencija

U toku implementacija projekta "Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucija za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“.
AKTUELNI PROJEKTI FONDA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
Projekti finansirani sredstvima Fonda za reformu javne uprave se provode kroz partnerski odnos, uz aktivnu podršku i doprinos organa uprave svih nivoa vlasti. Ovdje možete pogledati koji se to projekti trenutno implementiraju sredstvima Fonda za reformu javne uprave.
VIJEĆE MINISTARA BiH O RJU
Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 28.09.2016. godine, između ostalog, donijelo je i Odluku o imenovanju predstavnika institucija Bosne i Hercegovine u međuinstitucionalne radne strukture za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2016. - 2020. godina.
Na sjednici održanoj 14.07.2016. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave  o Projektu "Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke" i dalo podršku provođenju ovog projekta.
 
PROAKTIVNA TRANSPARENTNOST

BUDŽET ZA GRAĐANE
Ured koordinatora za reformu javne uprave potpisao je sa organizacijom EDA iz Banja Luke Memorandum o uvođenju metodologije za izradu budžeta za građane.Analitika je u maju 2016. godine uz podršku Programa jačanja javnih institucija u BiH provela istraživanje o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija BiH. Ovdje pročitajte prvu u nizu publikacija u okviru istraživanja.
 

 

SAZNAJTE VIŠE O REFORMI JAVNE UPRAVE
Na ovim stranama web sajta Ureda koordinatora za reformu javne uprave možete pronaći više informacija o procesu reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.
REFORMA JAVNE UPRAVE I EVROPSKE INTEGRACIJE
Zašto je reforma javne uprave važna sa aspekta evropskih integracije pogledajte na infografici koje je izradio Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Objavljeni novi tenderi
 

 

 
Ured na Twitteru
YouTube kanal Ureda
Nova web-stranica Ureda
Ako želite da se pretplatite sa nekom drugom email adresom ili želite preporučiti nekome da se pretplati na naš newsletter koristite formu na web stranici www.parco.gov.ba
Copyright © 2016, Ured koordinatora za reformu javne uprave. Sva prava zadržana.

 
Objavljene informacije su dostupne na našoj web stranici na bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku. 
 
Naša adresa je:

Ured koordinatora za reformu javne uprave
Vrazova 9, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 565 760
Faks: +387 33 565 761
Email: info@parco.gov.ba

 
Želite ažurirati način na koji dobijate ove E-mail poruke?


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH · Dubrovačka 6 · Sarajevo 71000 · Bosnia and Herzegovina

Email Marketing Powered by Mailchimp