Copy
View this email in your browser

 


Reforma javne uprave | Newsletter | Broj 12 | April 2020.
#Ostanikodkuce
#Stayathome


U OVOM BROJU BILTENA ČITAJTE:


- Intervju: Krasimir Nikolov, šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose s javnošću i informacije Delegacije EU u Sarajevu
- Državni službenici razgovarali o transparentnosti u doba pandemije
- Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje upravljanja resursima u BiH"
- RS i dalje bez odgovora o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave

- Preporuke institucijama koje su uvele CAF model


 

INTERVJU - Krasimir Nikolov, šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose sa javnošću i informacije u Delegaciji EU u Sarajevu
 
  1. BiH je primila Mišljenje Komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju prošle godine. Koliko brzo se BiH kreće prema EU u smislu ispunjavanja uslova koji se odnose na reformu javne uprave?

Reforma javne uprave (RJU), zajedno sa vladavinom prava, nalazi se u samom temelju izgradnje demokratskih principa.  Reformi javne uprave je data najveća važnost u Mišljenju Evropske komisije, na način da je navedena kao jedan od 14 ključnih prioriteta. Iako su oblasti koje obuhvata RJU široke, pri formulaciji ovog prioriteta Komisija je stavila naročit fokus na postizanje osnovnih koraka prema profesionalnoj i depolitizovanoj državnoj upravi i na razvoj koordinisanog cjelodržavnog pristupa izradi politika. Očigledno, BiH je još uvijek u ranoj fazi reforme javne uprave. Od objavljivanja Mišljenja[1], nismo primijetili značajne napore institucija BiH ka rješavanju 14-og prioriteta. Komisija će uraditi detaljnu procjenu u svom redovnom Izvještaju o državi, koji će biti objavljen u junu, i još jednom će obezbijediti smjernice za prioritete reformi.

  1. Da li vjerujete da je trenutna kriza usljed virusa COVID-19 ustvari mogućnost za vlasti u BiH da konačno reformišu upravu i da pokažu odgovornost prema građanima?

Da, kriza usljed virusa COVID-19 je pokazala da je važno imati dobru upravu koja se može baviti hitnim situacijama i socio-ekonomskim implikacijama. Ova kriza je takođe lakmus papir za kapacitet javne uprave ove države da odgovori na potrebe građana. Za to je potrebna politička podrška na najvišem nivou za koordinisani pristup RJU. Pozivam medije, građansko društvo i građane da budno prate ono što rade donosioci odluka. Kriza nije vrijeme za podrivati povjerenje javnosti u vlast i politička sporenja ne bi trebala da spriječe blisku saradnju u ovo doba iskušenja. Efikasno upravljanje krizom zahtijeva ispravnu koordinaciju između svih nivoa vlasti.

Posjetite našu internet stranicu www.parco.gov.ba

Članice i članovi Grupe za komunikacije Programa jačanja javnih institucija koji u ime vlada SR Njemačke i Velike Britanije provodi njemački GIZ organizirale su jučer online sastanak o temi „Transparentnost u doba pandemije“.
Drugi sekretar Britanske ambasade u Sarajevu (British Embassy Sarajevo) g. Tom Barrie i izvršna direktorica Access Info Europe i članica Upravnog odbora Partnerstva za otvorenu vlast (Open Government Partnership) gđa Helen Darbishire su ovom prilikom naglasili značaj pravovremenog, proaktivnog pristupa objavi provjerenih informacija od strane vlasti. Gđa Darbishire je predstavila primjere situacija u kojima je odgovor na COVID-19 pandemiju utjecao na ostvarivanje prava slobodnog pristupa informacijama te aktuelnosti u naporima da se osigura transparentnost u vanrednim uslovima, primjerice kod vanrednih javnih nabavki.

                                                                                                             
                                                                                       Pročitajte više
Pratite nas na Facebooku


Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje upravljanja resursima u BiH“ na kojem je usvojen početni izvještaj projekta, održan je 14.parila ove godine.  Projekat se implementira sredstvima IPA-e, a glavna njegova svrha je poboljšanje kapaciteta javne uprave za postizanje bolje administracije sposobne da implementira zahtjeve EU integracija u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

                                 Pročitajte više

Republika Srpska i dalje je bez odgovora kada će usvojiti Strateški okvir za reformu javne uprave koji su još prije godinu i po usvojili Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko distrikta BiH. Potvrdio je to na sastanku koordinatora za reformu javne uprave Nikola Knežević, koordinator iz Republike Srpske.
Pratite nas na Twitteru

Ured koordinatora za reformu javne uprave je u saradnji sa Jednicom za internu reviziju Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine analizirao proces implementacije europskog modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi Zajednički okvir za procjenu (Common Assessment Framework – u nastavku: CAF) u institucijama Bosne i Hercegovine.
Na osnovu ove analize Ured koordinatora za reformu jave uprave izradio je nekoliko prijedloga za bolju implementaciju gore navedenog modela.        
 

                                                                                                                                                                                                      Pročitajte više

Kontaktirajte nas putem e-maila

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne učestvovao je u kampanji Vanjskopolitičke inicijativa BH i govorio o važnosti reforme javne uprave u kontekstu prilibližavanja BiH EU.
                                                                                                     
                                                                                             Pogledajte
#Ostanitekodkuće #Stayathome
Otvoreni odgovor-otvorena obnova, novi je slogan Partnerstva za otvorenu vlast.
Iz OGP poručuju da je potrebno graditi povjerenje kao protuotrov protiv COVID-19.
Od 5.- 8.maja bit će održan digitalni forum na temu odgovora država na COVID-19 krizu.

 
                                                                                                     
                                                                                             Pročitajte više
Copyright © 2018 , Ured koordinatora za reformu javne uprave. Sva prava zadržana.
Objavljene informacije su dostupne na našim web stranama na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. 

Naša adresa je:

Ured koordinatora za reformu javne uprave
Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 565 760
Fax: +387 33 565 761Želite ažurirati način na koji dobijate ove poruke elektronske pošte?
Možete ažurirati vaša podešavanja ili  otkazati pretplatu na vašu adresu e-pošte.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH · Dubrovačka 6 · Sarajevo 71000 · Bosnia and Herzegovina

Email Marketing Powered by Mailchimp