Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF COÖPERATIE ZUIDENWIND
DECEMBER 2019

Geachte geïnteresseerde lezer,

Op 6 december jl. sloten Zuidenwind en NEWECOOP een overeenkomst om intensiever samen te gaan werken. Over het hoe en waarom leest u in deze nieuwsbrief. Verder aandacht voor Windpark Heibloem en Windpark Ospeldijk en een kort verslag van de kennismaking met de nieuw opgerichte Dorpscoöperatie HELD. Tot slot aandacht voor de eindejaarsbijeenkomst voor onze vrijwilligers als dank voor hun inzet voor de coöperatie.

Veel leesplezier!

Zuidenwind en NEWECOOP kiezen voor intensieve samenwerking 

Zuidenwind werkt al geruime tijd met de Nederweerter Energiecoöperatie (NEWECOOP) samen in het Windpark Ospeldijk. Beide besturen overlegden onlangs met elkaar over intensivering van deze samenwerking en onderlinge steun. Zuidenwind en NEWECOOP sloten op 6 december 2019 een overeenkomst waarin is afgesproken dat we tot een betere verdeling van taken en rollen komen.


Cor de Nijs (links, voorzitter NEWECOOP) en John Schoonbroodt (rechts)
ondertekenen de overeenkomst.

 

Concreet betekent dit dat Zuidenwind het windproject Ospeldijk ontwikkelt en financiert, en daarom de aandelen van NEWECOOP overneemt. Burgerwindpark Ospeldijk wordt zo een 100% dochter van Zuidenwind.

Alle tot 18 november 2019 gekochte participaties van NEWECOOP-leden worden door Zuidenwind overgenomen. Het gaat om ruim vier ton aan participaties, ingelegd door circa 60 leden van NEWECOOP. Deze participaties worden omgezet in Zuidenwind-participaties en deze leden worden ook lid van Zuidenwind. NEWECOOP betaalt jaarlijks hun contributie aan Zuidenwind. Anderzijds ontvangt NEWECOOP over het bedrag dat haar leden bij Zuidenwind aan participaties hebben ingelegd een managementpremie van 1% per jaar alsmede 10 euro per participerend lid.

Op deze manier bereiken we dat NEWECOOP over een zekere geldstroom voor haar organisatie kan beschikken, en dat de leden van NEWECOOP een solide garantie hebben op het door hen ingelegde geld. De participaties die Zuidenwind nu heeft overgenomen, waren al ingecalculeerd voor de financiering van het Windpark Ospeldijk. NEWECOOP wordt ook lid van Zuidenwind en heeft zo een stem in de ALV, net als de leden die hun NEWECOOP-participaties hebben overgeheveld.

Verder richt Zuidenwind een coöperatieve raad in die het bestuur gaat adviseren over investeringen in projecten voor duurzame ontwikkeling. NEWECOOP krijgt een plaats in die raad en kan zo adviseren en investeringsprojecten aandragen. Zo bereiken we dat de revenuen uit het Windpark Ospeldijk beschikbaar blijven voor duurzame projecten in Nederweert en de regio.

Vanwege de urgentie van het snel maken van deze afspraken, heeft het bestuur vooraf niet aan de algemene ledenvergadering om goedkeuring kunnen vragen. Wij zullen tijdens de volgende ledenvergadering achteraf om instemming vragen. Het bestuur hoopt dat de leden begrip kunnen opbrengen voor deze door het het bestuur weloverwogen genomen, noodzakelijke stappen.

Voorbeeld van samenwerking
Deze regeling tussen NEWECOOP en Zuidenwind zouden we voortaan ook kunnen hanteren in andere plaatsen waar Zuidenwind met andere lokale energiecoöperaties projecten ontwikkelt. De vaak beginnende lokale coöperatie wordt op deze wijze financieel ondersteund en niet direct zwaar belast met de complexe financiële perikelen van de ontwikkeling van een windpark. Het bestuur zal in de volgende algemene ledenvergadering hierover een voorstel aan de leden doen.

Namens het bestuur van Zuidenwind
Albert Jansen en Jo Kunnen

Windpark Ospeldijk wordt concreet


Zuidenwind en de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) werken hard aan de voorbereiding van de bouw van het Windpark Ospeldijk. De komende weken hopen we de onderhandelingen met een turbineleverancier te kunnen afronden. De banken zijn gevraagd voor de financiering van het vreemd vermogen, en de contracten met de grondeigenaren passeren de komende maand bij de notaris. We zetten alles op alles om in september volgend jaar met de bouw van de funderingen te kunnen beginnen, zodat we begin 2021 de turbines kunnen bouwen. Het park bestaat uit vier turbines, waarvan twee van de WML en de andere twee van Zuidenwind zijn. De turbines gaan ruim 24 miljoen kWh per jaar produceren – goed voor 8.000 huishoudens.

Heibloem: turbines in aanbouw 


Afgelopen maand was het druk in Heibloem. De twee funderingen voor de twee turbines zijn klaar. In totaal is er 1.560 m³ beton gestort en 154 ton betonstaal gevlochten. Inmiddels zijn de funderingen alweer met aarde bedekt. 

In januari worden de tijdelijke wegen aangelegd naar de Staldijk en in de bocht van de Boerderijweg zodat de 74 meter lange rotorbladen de bocht kunnen nemen. Voor de Carnaval nog, in de loop van februari, komen dan transporten met de rotorbladen. De rotorbladen, de wieken, worden ‘s nachts vervoerd, gedurende twee weken drie nachten per week. De toren-delen, de beide koppen, en de nacelles, komen dan ook naar de locatie.

Het wordt een heel spektakel!

Nieuwe website voor Coöperatie Zuidenwind


Coöperatie Zuidenwind heeft sinds 2 december jl. nieuwe website.

Sinds de bouw van de oude website zijn er weer diverse nieuwe technische mogelijkheden. Een algemene klacht over de oude site was, dat er te veel tekst op elke pagina stond en dat je soms de weg kwijtraakte. Hoe kom ik snel weer terug op de startpagina, was een veel gestelde vraag.
 
Met deze opmerkingen in hun achterhoofd zijn Ed Jedeloo en Jo Kunnen aan de slag gegaan om een nieuwe, meer sprankelende, website te maken. Op de nieuwe site staat een beperkte hoeveelheid tekst met veel doorlink-mogelijkheden naar extra tekst, foto’s en documenten. Op de nieuwe site blijf je steeds op de homepage van Zuidenwind en kun je desgewenst (via een + teken) doorklikken naar het onderwerp, waarover je meer wilt weten. Een groot voordeel van de nieuwe site is ook, dat deze op smartphones goed leesbaar is.

Ed en Jo vinden dat ze geslaagd zijn in hun opdracht. Kritische opmerkingen en verbetersuggesties blijven altijd welkom. Stuur ze in via het contactformulier op de site.
 
We wensen iedereen veel leesplezier!

Drukbezochte kennismaking met HELD en het Widdonkterrein

Ontdekkingstocht op 23 november bleek populair uitje voor inwoners Heibloem.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de oprichting van Dorpscoöperatie HELD. HELD staat voor 'Heibloem Energiek, Leefbaar en Duurzaam'. De coöperatie werkt met ondersteuning van Zuidenwind aan plannen voor een leefbare en duurzame toekomst. Voor die toekomst lijken kansen in samenwerking met partijen op het Widdonck-terrein. Om elkaar beter te leren kennen organiseerde HELD samen met de partners op de Widdonck op 23 november jl. een geslaagde en drukbezochte kennismaking. 
Ongeveer 85 inwoners van Heibloem, waaronder ca. 12 kinderen namen deel aan dit evenement. De ontdekkingstocht werd voorafgegaan door een presentatie van vicevoorzitter Hennie Korten over HELD in de Klokkestoel. Samenwerken met partners van het Widdonck-terrein biedt voor Heibloem kansen op gezamenlijke voorzieningen, zoals een nieuw duurzaam gemeenschapshuis, starterswoningen en een klussendienst door leerlingen van de Ortolaanschool.

Ontdekkingstocht Widdonckterrein
Aansluitend aan de HELD-presentatie vertrok het gezelschap naar de sporthal op het Widdonck-terrein voor een kennismaking met dit terrein en zijn inwoners. In de sporthal was van alles te doen en te bekijken. Ook startte van daaruit een rondleiding van ongeveer een uur over het terrein. Na afloop van de rondleiding en nog wat nakaarten en rondsnuffelen in de sporthal, werd de ontdekkingstocht afgesloten met een geanimeerde nazit in de Klokkestoel. HELD en haar partners van het Widdonck-terrein kunnen terugkijken op een zeer geslaagde onderlinge kennismaking. Dit smaakt naar meer!

Tekst Janne Opmeer

Alle vrijwilligers bedankt!

De Coöperatie Zuidenwind kan niet functioneren zonder de inzet van heel veel vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet draait onze coöperatie op dit moment op een uitstekende wijze. Op vrijdagavond 13 december 2019 werden alle vrijwilligers - aanwezig of niet aanwezig - door onze voorzitter, John Schoonbroodt, hartelijk bedankt voor hun tomeloze inzet. Een extra woord van dank was er voor onze projectleiders Andres Bauer en Bas Korten. Op hun schouders rust de zware verantwoordelijkheid om de Windprojecten Ospeldijk en Heibloem tot een succesvol einde te begeleiden. De vrijwilligersbijeenkomst werd afgesloten met een buffet van lekkere stamppotten.Tekst Jo Kunnen

Leden of belangstellenden die mee willen doen bij de uitvoering van al onze activiteiten, of meer informatie willen, kunnen zich melden bij secretaris Albert Jansen 06-3309 9553 secretaris@zuidenwind.org
Copyright © 2016 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
coöp zuidenwind.org · Pannenweg 243 · Nederweert, LB 6031 RK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp