Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016
View this email in your browser

Geacht lid of andere geïnteresseerde ontvanger,

In deze nieuwsbrief vindt u onder andere de productie van onze burgerwindturbine over het eerste jaar, een kort verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe windparken, waarbij Zuidenwind betrokken is. 

___________________________________________________________________

De Coöperwiek: het eerste jaar              
 

Vanaf eind september 2015 levert de burgerwindturbine De Coöperwiek aan de Boerderijweg in Neer stroom.Volgens diverse berekeningen vooraf zou deze molen circa 4,5 miljoen kilowatt per jaar gaan leveren. Op zondag 18 september werd echter al de mijlpaal van 5 miljoen kilowatt echter al bereikt. Bekijk hier het filmpje dat molenaar Jo Kunnen op die dag gemaakt heeft. Tijdens de ALV heeft molenaar Alex Janssen de prestaties van de molens nader toegelicht.  
De productie van de Coöperwiek in grafiek, per maand. De meerproductie vond vooral plaats in maand 3 en 4 (november en december 2015)
____________________________________________________
 

Coöperatie Zuidenwind zoekt mensen die van wind houden
 

Zuidenwind maakt samen met de coöperaties Leudal Energie, Peel Energie en Weert Energie deel uit van REScoop Limburg. Ook in Nederweert is een coöperatie in oprichting. REScoop Limburg heeft eind september namens de aangesloten coöperaties 6 windprojecten ingediend bij de provincie en diverse gemeenten:
- uitbreiding Boerderijweg in Neer (Leudal)
- ontwikkeling windpark Kookepan in Neer (Leudal)
- ontwikkeling windpark in Weert
- ontwikkeling windpark in Nederweert
- ontwikkeling windpark in Peel & Maas
De gemeenten zijn nu aan zet om te beslissen met welke initiatieven ze verder willen gaan.

Mocht REScoop bovenstaande parken gaan ontwikkelen, dan zijn er vele handen en gedachten nodig om deze te realiseren. 
Zuidenwind gaat daarom spoedig een nieuwe ledenwerfactie op touw zetten. De nadruk ligt dan in eerste instantie op mensen met een betrokkenheid bij deze nieuwbouwprojecten in bovenstaande gemeenten. 

Natuurlijk kunnen ook de huidige leden deelnemen aan een van de windwerkgroepen. Interesse? Maak dit kenbaar bij de secretarisBelangrijkste besluiten                  
Algemene Ledenvergadering 
                 

Op zaterdag 8 oktober heeft Coöperatie Zuidenwind zijn Algemene Ledenvergadering gehouden in gemeenschapshuis Baexheimerhof in Baexem.
De vergadering werd bezocht door circa 50 geïnteresseerde leden. 

De belangrijkste besluiten zijn:
- financieel: ondanks de stroomprijs, die op het moment laag is, kon de penningmeester een optimistisch resultaat voor 2016 presenteren, waarbij er ruimte is voor investeringen.
- leenovereenkomsten: het reglement voor de leningen wordt gewijzigd. Na vijf jaar kan elke investeerder een verzoek indienen om zijn lening vervroegd af te lossen, mits de liquiditeit van de coöperatie niet in het geding is. Deze vervroegde aflossing gaat dan wel ten koste van een vigerend rendement. 
- investeringen in windparken:
a. De vergadering stelt de aanpassingen van de begroting voor 2016 en 2017 vast. Daarmee geeft de ALV het bestuur de ruimte te investeren in nieuwe projecten.
Als eerste zal Zuidenwind samen met andere leden van REScoopNL een bestaande turbine in Zeewolde aankopen. Daardoor kunnen de coöperaties deelnemen in Windpark Zeewolde. Zuidenwind beoogt met deze risicodragende investering ruimte te geven voor de oprichting en groei van een Flevolandse burgerwindcoöperatie.
b. Albert Jansen licht de ontwikkeling van de nieuwe parken in Midden-Limburg toe. Er is een reeks van projecten mogelijk. De ontwikkelingskosten komen  voor rekening van de deelnemende coöperaties. Zuidenwind kan goed investeren in de ontwikkeling van deze nieuwe parken.
Het is verheugend te constateren dat Zuidenwind na slechts een jaar exploitatie al de financiële ruimte heeft deze stap te zetten.
Zodra bekend is welke locaties doorgang vinden volgt een gedetailleerde begroting. Het bestuur zal deze begroting te zijner tijd voorleggen aan de ALV.
- bestuurssamenstelling: Siward Zomer is tijdens de vergadering op `zijn verzoek afgetreden als voorzitter van de coöperatie. John Schoonbroodt is voorgedragen door het bestuur als zijn opvolger en unaniem en met applaus van de leden gekozen tot nieuwe voorzitter. John, een echt “coöperatiemens” en Limburger zal de komende jaren het gezicht van Zuidenwind de lokale couleur geven. Siward werd hartelijk bedankt voor zijn tomeloze inzet tijdens een moeilijke periode. John Schoonbroodt (2e van rechts) volgt Siward Zomer (midden) op als voorzitter.  Volg Zuidenwind op sociale media
               

Meer informatie, het laatste nieuws en mediaberichten vindt u op onze website www.zuidenwind.org, maar ook op facebook en twitter
Volg en like Zuidenwind en deel of retweet de berichten die u belangrijk vindt voor uw vrienden of volgers. 

                                      


 


 

Copyright © 2016 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Wil je de nieuwsbrief opzeggen of je adres veranderen gebruik dan onderstaande link
verander je voorkeur of  zeg de nieuwsbrief op