Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF COÖPERATIE ZUIDENWIND
MEI 2020

Geacht lid van Zuidenwind,

We hebben goed nieuws, want het is zover: Windpark Heibloem levert stroom aan het net. Nog meer goed nieuws: de bouw van Windpark Ospeldijk start in augustus. Meer hierover in deze nieuwsbrief met daarnaast ook nog aandacht voor de Zuidenwind Academie, de opleiding van nieuwe projectleiders, nieuwe projecten in voorbereiding en dorpscoöperatie Held. Helaas hebben we niet alleen goed nieuws, bestuurslid Jo Kunnen gaat stoppen als bestuurslid..

Eindelijk is het zover, sinds 23 mei levert Burgerwindpark Heibloem stroom aan het net
Bouw van eerste twee grote Nordex 149 turbines in Nederland is na zeven weken klaar 

 
De nieuwe turbines van Windpark Heibloem 

Beide molens in Heibloem staan sinds zaterdag 4 april recht overeind. Sinds zaterdag 23 mei 11 uur leveren onze twee turbines stroom aan het openbare Enexis-net. Een belangrijke mijlpaal.
Nu loopt de stroom nog via onze transformator die de spanning van 20.000 volt transformeert naar 10.000 volt. Over enkele jaren, wanneer de aansluiting in Haelen op het Tennet-hoogspanningsnet klaar is, nemen we de transformator ertussenuit en leveren onze turbines direct hun 20.000 volt aan het net.
 
De interne afbouw, mechanisch en elektrisch, nam zeven weken in beslag. Dat was iets langer dan we hadden verwacht, maar we liggen met de bouw nog steeds binnen de planning. De interne afbouw van de molens bestaat onder meer uit afbouw van de klimhulp, inbouw van de lampen, aanleg van de glasvezel, montage van elektrische verbindingen en inregelen van de software.
Voor de afbouw waren specialisten nodig uit Portugal, Spanje, Duitsland en Frankrijk. Door alle reisbeperkingen was het een uitdaging om de specialisten op tijd bij elkaar te krijgen.
 
Begin dit jaar zijn we vier weken ingelopen op de planning, doordat we alle onderdelen in één keer moesten aanvoeren en opslaan in Heibloem. De reden hiervoor was dat na de carnaval het grote transport niet meer over de Napoleonsbaan kon gebeuren. Nu – bij de afbouw – hebben we een aantal dagen verloren doordat het afbouwteam niet op tijd compleet kon zijn, maar per saldo liggen we dus nog steeds voor op de planning.

Vanaf afgelopen zaterdag leveren beide turbines vier keer meer groene stroom dan de Coöperwiek. Kortom: we hebben als coöperatieve vereniging Zuidenwind
afgelopen zaterdag een enorm belangrijke mijlpaal in ons bestaan bereikt. Dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft!

Een bedankje is ook op zijn plaats voor fotograaf Wiktor Golabek die het mogelijk maakte de bouw van het windpark te volgen en Ed Jedeloo, die ervoor zorgde dat de foto's op onze website werden geplaatst.

Academie Zuidenwind veel gevraagd

Participatie-coalitie gebruikt veel Zuidenwindkennis in landelijke Masterclasses

 
Provincies en gemeenten stemmen hun bijdrage aan de energietransitie, zoals die is vastgelegd in de klimaatwet, met elkaar af in de zogeheten ‘Regionale Energie Strategie’ (RES). Daarin bepalen zij onder meer hoeveel zon- en windenergie in de regio nodig en mogelijk is. De vraag hoe en waar de wind- en zonprojecten tot stand gebracht kunnen worden, hangt natuurlijk continu boven de overlegtafels.
De aanpak in Midden-Limburg geldt landelijk als goed voorbeeld hoe projecten met steun van de lokale omgeving tot stand gebracht kunnen worden.
 
De participatiecoalitie organiseert door het hele land masterclasses voor raadsleden en ambtenaren. Zuidenwind levert hieraan een essentiële bijdrage.
Wij leggen uit hoe draagvlak ontstaat en wat ten minste 50% lokaal eigendom betekent. Onze Zuidenwind-aanpak (“Werk samen met de buurt aan vertrouwen en maak de omgeving in coöperatieve vorm eigenaar van proces en project“) inspireert velen om ook op deze manier aan de slag te gaan. Naast Midden-Limburg gelden ook Betuwewind en Deltawind als voorbeelden van de nieuwe energie-democratie.

REScoop Limburg:
opleiding van nieuwe coöperatieve projectleiders


REScoop Limburg werkt samen met onze landelijke koepel Energie Samen aan een programma om een nieuwe generatie projectleiders van wind- en zonprojecten op te leiden. Zuidenwind is in principe bereid daaraan een belangrijke bijdrage te leveren. Daarbij oriënteren wij ons op de verschillen tussen coöperatieve ontwikkeling van een project versus ‘standaard’-projectontwikkeling. Onze bijdrage moet leiden tot nieuwe lokale coöperatieve projecten en tot betere financiële en organisatorische voorwaarden hiervoor met een breder draagvlak.

Dankzij het opleidingstraject zal de nieuwe generatie projectleiders de verhoudingen beter doorzien en met meer overtuiging nieuwe projecten tot stand brengen. Zij varen binnen de lokale verhoudingen een eigen koers die gebaseerd is op samenwerking en vertrouwen en niet zozeer georiënteerd is op het verkrijgen van subsidie.

Nieuwe projecten in voorbereiding


Zuidenwind is begonnen met de voorbereiding van enkele nieuwe projecten in Zuid-Nederland. Uit een groot aantal mogelijkheden kiezen we de in onze ogen meest kansrijke projecten, waarbij we tegelijkertijd oog moeten houden voor onze beperkte projectleiderscapaciteit. Op dit moment zijn er drie gemeenten die wij als het meest kansrijk zien voor samenwerking met lokale coöperaties.
 
In Sittard-Geleen werken we samen met de Energie Coöperatie Sittard-Geleen (ECSG), in Deurne met Energy Port Peelland (EPP) en in de Kempen met Kempen Energie. De projecten verschillen in omvang, maar één ding hebben ze gemeen: een coöperatieve aanpak gebaseerd op de ervaring van Zuidenwind. Wij hopen in alle drie de gemeenten nog in 2020 tot concrete planologische stappen te komen.

Bouw Windpark Ospeldijk start deze zomer

Civiele bouwwerken uitgevoerd door lokale aannemers
 
In Ospeldijk bouwt Zuidenwind samen met WML-wind vier Nordex-turbines. Twee van deze molens worden eigendom van Zuidenwind. Het zijn dezelfde molens als in Heibloem, maar op een iets hogere mast van 135 meter.
Deze zomer begint de aannemer met het aanleggen van de stroomkabels tussen de plekken waar de turbines komen. Dat moet gebeurd zijn voordat regen het land te zompig gaat maken.

Sonderingen door Inpijn Blokpoel voor Windpark Ospeldijk, 

Direct na de bouwvakvakantie begint een Ospelse aannemer met de tijdelijke wegen en de kraanopstelplaatsen. In september start de bouw van de fundering. Hiervoor is een specialistisch bedrijf ingehuurd, maar het beton voor de fundamenten komt natuurlijk uit de omgeving. De turbine-funderingen in Ospeldijk zullen iets kleiner zijn dan die in Heibloem (de diameter is respectievelijk 21 en 31 meter) doordat de funderingen in Ospel op heipalen komen te staan.
 
In februari begint Nordex aan de bouw van de turbines. Alle aanbestedingen zijn succesvol verlopen. Met de recente ervaringen uit Heibloem raakt Zuidenwind steeds bedrevener in het organiseren van de bouw van deze grote turbines!

Jo Kunnen vertrekt als bestuurslid van Zuidenwind


Onlangs heeft Jo Kunnen het bestuur laten weten, dat hij op 1 augustus 2020 gaat stoppen als bestuurslid. Jo is op veel fronten maatschappelijk actief. Graag wil hij met het ouder worden ruimte voor meer ontspannen activiteiten. Hij hoopt zeer dat het bestuur erin zal slagen om op korte termijn een adequate opvolger te vinden.
“Het vertrek van Jo is een aderlating” zegt bestuursvoorzitter John Schoonbroodt. "Op basis van zijn brede bestuurlijke ervaring is Jo binnen het bestuur een manusje van alles. Hij heeft zich de afgelopen vijf jaar vooral beziggehouden met het functioneren van de coöperatie als vereniging. De vigerende statuten en reglementen zijn van zijn hand. Ook was hij de drijvende kracht achter de omzetting van alle leningen in participaties. Samen met Ed Jedeloo heeft hij vorig jaar onze website in een geheel nieuw jasje gestoken. We zullen zijn kritische en deskundige inbreng in het bestuur gaan missen. Zijn besluit om met het bestuurswerk te stoppen respecteren wij natuurlijk. Gelukkig blijft Jo na 1 augustus 2020 als molenaar alle bezoeken aan de Coöperwiek coördineren en blijft hij ook beschikbaar voor het houden van lezingen over klimaatverandering en windenergie.”

Dorpscoöperatie HELD
Wat is de stand van zaken?

Al vanaf begin 2017 is Zuidenwind in gesprek met de gemeenschapsraad en het bestuur van buurthuis de Klokkestoel in Heibloem. Vervolgens maakte Zuidenwind het mogelijk om in 2018 met de HAN-Hogeschool in Heibloem een denkdag te organiseren. Doel was om te inventariseren wat de gemeenschappelijke wensen van alle plaatselijke clubs zijn.

Op deze denkdag ontstonden kansrijke samenwerkingsmogelijkheden tussen buurthuis, Widdonck en gemeenschapsraad. Omdat de Aloysius Stichting en Widdonck aan de andere kant van de provinciale weg liggen, moest er ook nagedacht worden over de vraag hoe je makkelijk de weg zou kunnen oversteken. Een paar studenten van de HAN werkten deze vragen vervolgens verder uit.  

Ondertussen werd de dorpscoöperatie HELD opgericht. HELD staat voor ‘Heibloem Energiek Leefbaar Duurzaam’. Het bestuur van HELD werd vervolgens de gesprekspartner voor het bestuur van buurthuis De Klokkestoel, Gemeenschapsraad, Combinatie Jeugdzorg, de Aloysius Stichting en Widdonck Talentendonck.
 

Op 26 maart is Jano Schoenmakers van VEZA vastgoed gecontracteerd door de drie partijen gezamenlijk, te weten HELD, Combinatie Jeugdzorg en de Aloysius Stichting. Als gebiedsregisseur begeleidt Jano de eerste fase van het ontwikkelproces. In juli of augustus zal Jano een masterplan presenteren aan alle betrokkenen en aan alle inwoners van Heibloem. De eerste versies van het Masterplan zien er veelbelovend uit, aldus het enthousiaste bestuur van HELD.

Via HELD participeert Zuidenwind in deze fase nog slechts op de achtergrond. Financieel heeft Zuidenwind vanuit haar duurzaamheidsfonds de volgende stappen ondersteund: (1) de energieanalyse van het gebouw de Klokkestoel, (2) de bijeenkomsten waar de toekomstwensen werden besproken, (3) de ontwikkeling van materiaal voor de denkdag, (4) de opdracht aan HAN om de denkdag te organiseren, (5) secretariële ondersteuning van de werkgroepen die de ideeën gingen uitwerken, (6) de oprichting van HELD en (7) de contractering van de gebiedsregisseur.   

Leden of belangstellenden die mee willen doen bij de uitvoering van al onze activiteiten, of meer informatie willen, kunnen zich melden bij secretaris Albert Jansen 06-3309 9553 secretaris@zuidenwind.org
Copyright © 2016 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
coöp zuidenwind.org · Pannenweg 243 · Nederweert, LB 6031 RK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp