Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF COÖPERATIE ZUIDENWIND
FEBRUARI 2021

Geacht lid van Zuidenwind,

In deze eerste nieuwsbrief van 2021 praten we u bij over de aanleg van het voedselbos bij Windpark Heibloem. Ook brengen we u op de hoogte over de stand van zaken van Windpark Ospeldijk. Als alles meezit produceren daar over enkele maanden vier molens een heleboel duurzame energie. Verder kijken we terug op een fantastisch windjaar, zijn we bezig met een nieuw groeimodel én mogen we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Kortom, we hebben weer veel te vertellen. 

We wensen u veel leesplezier!

Windpark Heibloem
Werken aan een zorgvuldige inpassing en biodiversiteit
 


Zuidenwind is uitgebreid met een enthousiaste groen-groep. Vijftien leden pakten de uitdaging op om samen bij ons windpark in Heibloem een voedselbos aan te leggen. Zij zullen ook het onderhoud daarvan uitvoeren. Het voedselbos hoort bij de inrichting van het windpark. Langs de Staldijk ontstaat met het voedselbos een groensingel die het windpark begrenst en aansluit op de bomen en houtopstal-lijn van de Kanaaldijk. Op het terrein van het windpark is langs de Zuidenwindweg tussen de turbines een struikenhaag geplant. De terpen van de turbines worden nog beplant met brem en heide.

Onze enthousiaste groengroep

Het groen zorgt voor een belangrijke verbetering van de biodiversiteit in het gebied, doordat vogels en andere dieren gebruik maken van deze groenopstallen. Maar dat is niet de enige reden voor de aanleg. De beplanting leidt ook tot een ander landschappelijk beeld. Iedereen die de oude graan- en andere molens kent, weet dat de directe omgeving van de molens zorgvuldig is vormgegeven, veelal doordat de molens ook bewoond werden. Zuidenwind wil met deze inrichting van het terrein bereiken dat het park niet een industrieel-technische aanblik krijgt, maar een duurzame ecologische uitstraling.

Windpark Ospeldijk/Platveld
Turbines dit voorjaar op hoogte


De basis voor de vier turbines in Ospeldijk / Platveld is gelegd. De fundaties zijn klaar, de kabels voor de stroomafvoer waren al eerder gelegd. Die liggen zó diep dat de boeren, ook wanneer ze diep ploegen of drainage aanleggen, de kabels niet raken. Het zogenaamde inkoopstation, waarin zich de stroommeters en de aansluiting op het Enexis-stroomnet bevinden, wordt komende week geplaatst. In mei zal naar verwachting de eerste turbine stroom gaan leveren.

Het storten van de fundering
 
De Nordex-bouwploeg loopt warm om in maart de turbines te bouwen. De onderdelen van de turbines zijn gereed. De torendelen komen met een vrachtschip naar Antwerpen. Daar worden de torendelen overgeslagen, waarna ze per boot naar Nederweert gaan. Diepladers brengen vervolgens half maart vanaf de kade van Kalle en Bakker in Nederweert de torendelen naar de bouwplaats.

Ook de wieken (officieel rotorbladen) komen medio maart naar de bouwplaats. Het wiekentransport rijdt vanaf Antwerpen over de weg naar Nederweert. Het laatste stuk is spectaculair en gaat dwars door het dorp Ospel. Gedurende twaalf nachten zal er telkens één transport vanaf de A2 over de randweg rijden, via Ospel langs de kerk, vervolgens over de Meijelsedijk en dan bij de Zwarteboordweg afslaan om bij onze bouwlocatie uit te komen.

Windjaar 2020 - hoe produceerden onze molens? 

De Coöperwiek en Heibloem

De Coöperwiek heeft de eerste vijf jaar erop zitten. In 2020 produceerde onze molen maar liefst 5,2 miljoen kilowattuur aan groene stroom. Dat is erg veel. Het was dan ook een goed windjaar. In onze schattingen rekenen we met een productie van gemiddeld 4,5 miljoen kWh per jaar en voor een goed jaar 5 miljoen kWh. Dit jaar overtrof dus al onze verwachtingen.Onze molens in Heibloem produceerden ondanks de aanloopperikelen ruim 12,8 miljoen kWh in 2020. Ook dat is meer dan verwacht. Per maand produceren wij nu ongeveer het elektriciteitsgebruik van ongeveer 11.000 huishoudens. Ook financieel leidt de hoge productie tot een beter rendement dan waarmee we tot nu toe rekenden.


 

Streaming ALV op 13 maart 2021


De komende Algemene vergadering staat in het teken van de groei van onze vereniging. De vorm van de ALV wordt ook dit keer bepaald door de coronaregels: ze zal voornamelijk digitaal plaatsvinden.
Op de agenda staat een aantal interessante zaken:
 • De verbreding van onze doelstelling: hoe gaan we met onze fondsen werken? Hierover organiseerde het bestuur een gespreksmeeting met geïnteresseerde leden. De conclusie wordt ter besluitvorming aan de ALV voorgelegd.
 • Ook zullen we besluiten nemen over de organisatie van ‘kringen’ bij Zuidenwind (zie verderop in deze nieuwsbrief).
 • En natuurlijk maken we financieel de balans op van 2020 en zal het bestuur een rentevoorstel doen aan de leden.
 • Nieuwe projecten dienen zich aan; ook daarover zullen we overleggen en besluiten.
De technische organisatie van deze ALV is in handen van ons Stream-Team: Ed Jedeloo en Wiktor Golabek.

Zuidenwind-'kringen': ons nieuwe groeimodel


Zuidenwind heeft in het recente verleden in verschillende gemeenten laten zien hoe je windprojecten met draagvlak ontwikkelt. Onder meer in Venray, maar ook in Parkstad en de Metropool-Regio Eindhoven. De Regionale Energie Strategie maakt dat gemeenten nu concrete besluiten moeten nemen op het gebied van duurzame energie. Dat biedt ons kansen en projectmogelijkheden.

Enkele daarvan worden heel concreet. Zuidenwind is nu bezig met het opstellen van principe-verzoeken aan enkele gemeenten voor medewerking aan nieuwe projecten, zoals in Bergeijk en Sittard-Geleen. Bij de ontwikkeling daarvan passen we uiteraard altijd de Zuidenwind-methode toe. De éxtra vraag die wij ons bij deze nieuwe projecten stellen is: hoe organiseren we deze nieuwe projecten ‘verder weg’ zodanig dat ze lokaal worden gedragen en een lokaal gezicht krijgen?

Ons antwoord daarop is: met lokale 'kringen'.
 • Bewoners en omwonenden organiseren we in een lokale kring, waardoor deze groep van de kennis en het kapitaal van Zuidenwind kan profiteren.
 • De lokale kring van Zuidenwind vormt het lokale gezicht van het project.
  • Een kring wordt gevormd door alle leden in een bepaald geografisch gebied, er ontstaan dus meerdere kringen bij Zuidenwind.
  • Een kring kan een eigen bestuur kiezen dat de kring organiseert en verder ontwikkelt.
  • Het bestuur kan na goedkeuring door de ALV over een eigen begroting beschikken.
  • Projecten in het gebied van de kring worden vooral door de leden van de kring vormgegeven.
  • De kringbesturen vormen samen een coöperatieve raad, die het bestuur adviseert over investeringen en bestedingen. Investeringsbeslissingen worden altijd voorgelegd aan de ALV.  
Tijdens de komende ALV wordt dit een belangrijk onderwerp. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een drietal kringen. Het verst daarmee zijn we in Bergeijk. Wanneer de ALV steun geeft aan deze ontwikkelingsrichting, wordt dit onze manier om de coöperatieve ontwikkeling te versterken en de lokale eigendom van duurzame energieprojecten te garanderen.

Wisselingen in het bestuur


Afscheid van Marieke Manders
In december maakte Marieke Manders kenbaar dat ze de werkzaamheden als bestuurslid voor Zuidenwind niet kon combineren met haar andere verplichtingen. Ze heeft daarom besloten de bestuursfunctie bij Zuidenwind neer te leggen. Het bestuur dankt Marieke voor haar gewaardeerde inzet en wenst haar veel succes met haar andere werkzaamheden.

Aspirant-bestuursleden
Tijdens de laatste ALV is de mogelijkheid geopend om het bestuur te vergroten. Er dienen zich nu twee nieuwe aspirant-bestuursleden aan. Zij zullen ter bevestiging voorgesteld worden aan de ALV op 13 maart a.s.

Geert de Blécourt
Geert is een maatschappelijk betrokken controller. Hij vindt het belangrijk om met respect voor omgeving en andere mensen verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld om ons heen.
Momenteel is hij penningmeester van Energie Samen. Eerder bekleedde hij de functie van controller en directeur bij bedrijven als Reggefiber en Volker Wessels. Indien gekozen, komt hij zowel ons bestuur als onze financiële commissie versterken.

Thea Jedeloo
Coördinator van de groengroep. Thea is een enthousiaste natuurliefhebber met een hoveniersachtergrond. De laatste jaren is ze actief betrokken bij het Bezoekerscentrum Leudal en natuureducatie. Zij zal zich richten op de zorgvuldige inrichting en het onderhoud van de omgeving van de windparken.
Leden of belangstellenden die mee willen doen bij de uitvoering van al onze activiteiten, of meer informatie willen, kunnen zich melden bij secretaris Albert Jansen 06-3309 9553 secretaris@zuidenwind.org
Copyright © 2016 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
coöp zuidenwind.org · Pannenweg 243 · Nederweert, LB 6031 RK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp