Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF COÖPERATIE ZUIDENWIND
NOVEMBER 2020

Geacht lid van Zuidenwind,

Enkele weken geleden vond een themabijeenkomst plaats, waarin het bestuur met een aantal leden discussieerde over het Duurzaamheidsfonds. Deze discussie leverde waardevolle inzichten op, waarmee het bestuur aan de slag gaat. Meer hierover in deze nieuwsbrief. Ook praten we u bij over de stand van zaken van Windpark Ospeldijk, dat geheel op schema ligt, en Windpark Heibloem. Daar starten we binnenkort met de aanplanting. Wilt u een handje helpen, dan bent u van harte welkom!  

We wensen u veel leesplezier!

Samen nadenken over het 'Duurzaamheids-fonds': waar willen we onze winst aan besteden?
 

Het gaat goed met de financiën van Zuidenwind. De verwachting voor de nabije toekomst is zelfs dat de exploitatie van onze nieuwe molens zo winstgevend is, dat er aardig wat geld overblijft. Natuurlijk gaat een deel daarvan naar de participanten en wordt er ook elk jaar een bedrag gestort in het Omgevingsfonds. Maar dan nóg wijst alles erop dat er vanaf 2022 elk jaar een bedrag van ruim één ton overblijft. Wat kunnen we met dat geld nog méér doen aan duurzame ontwikkeling?
 
Op zaterdag 31 oktober belegde het bestuur hierover een online-themabijeenkomst. Ingelogd waren ook twaalf ‘gewone’ leden die zich na een oproep van het bestuur hadden aangemeld om mee te denken over dit nieuwe geldpotje, het ‘Duurzaamheidsfonds’.

Er ontstond een levendig gesprek van scherm-tot-scherm tussen de deelnemers, waarin tal van principiële vragen op tafel kwamen. Wie of wat komt in aanmerking om geld van Zuidenwind te krijgen? Willen we alleen collega-windcoöperaties steunen, of willen we duurzaamheid in bredere zin bevorderen, variërend van het verduurzamen van de landbouw, natuurontwikkeling, tot zelfs sociale duurzaamheid? Of moeten we blijven doen waar we goed in zijn: windenergie? Komen alleen initiatieven in bijvoorbeeld Limburg en aangrenzend Brabant in aanmerking? En ook belangrijk: neemt de coöperatie straks niet te veel hooi op zijn vork?
 
Het bestuur neemt alle opmerkingen en suggesties mee in de verdere uitwerking van het Duurzaamheidsfonds. Een definitief voorstel wordt uiteraard voorgelegd aan de Algemene Vergadering.    

Windpark Heibloem, zaterdag 5 en 12 december a.s.
Werkgroep Groen start met plantdagen voedselbos


Werkgroep Groen bezoekt een voedselbos in Leveroy (foto: Janne Opmeer)
 
De werkgroep Groen van Zuidenwind gaat in december het groen, de bomen en struiken aanplanten, als onderdeel van de afwerking van windpark Heibloem. Het gaat om een brede groensingel van ruim 200 bij 20 meter langs de Staldijk. De werkgroep zorgt ook voor het onderhoud: water geven, wieden, snoeien, oogsten etc.

Een groot deel van het groen bestaat uit een voedselbos. De eerste bijeenkomst van de werkgroep startte dan ook met een inspirerend en informatief bezoek aan een ’voedselbos in wording’. Dit bos werd vorig jaar aangeplant in Leveroy op initiatief van Bas Korten, in samenwerking met de gemeente Nederweert. Na het bezoek ging de werkgroep aan de slag met de uitwerking van het beplantingsplan, onder de deskundige begeleiding van Bas Korten, Sietse Hartman en voedselbosexpert Robert Knops.

Organisatie
Alle leden van de groengroep zijn vrijwilligers. De coördinatie ligt bij Bart Pieterson, ondersteund door Ruud Lambrix, die het budget beheert, en Thea Jedeloo, die de kwaliteit van de nieuwe aanplant bewaakt. De groengroep kan bij de aanleg en het onderhoud beschikken over geld dat Zuidenwind heeft gekregen in het kader van de investeringen in het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM).

We gaan planten, helpt u mee?
Inmiddels zijn twee data bepaald waarop de bomen en struiken worden aangeplant. Mits weer en corona het toelaten, gebeurt dit op zaterdag 5 en 12 december 2020. We starten om 9.00 uur. 

Wilt u meehelpen op een van deze (of beide) dagen, of een deel ervan, dan kunt u zich tot uiterlijk 28 november a.s. melden bij janne.opmeer@zuidenwind.org. Alle hulp is welkom!

Testfase afgerond: Heibloem draait goed


Hoewel op 4 april jl. de bouw van de twee turbines van Windpark Heibloem klaar was, had de uiteindelijke oplevering en afwerking wat meer voeten in aarde dan verwacht. Sinds we op 22 mei aan het stroomnet werden aangesloten, is er hard gewerkt om de molens helemaal tip top te krijgen. Er waren nogal wat vragen van leden over hoe de oplevering van deze turbines in zijn werk gaat. 

Op de voorgrond de twee turbines van Windpark Heibloem

Hoe werkt de oplevering
Na de bouw volgt als eerste de inbedrijfsstelling (commissioning). Dat doet een team van specialisten, dat alle sensoren afstelt en zorgt dat de machine goed draait. Wanneer dat team klaar is, krijgen wij bericht en inspecteren Marcel en Andres (onze inspecteurs) de molens. Zij komen terug met een afwerklijst van punten die nog niet helemaal goed zijn, en die in een tweede ronde verholpen worden.

Direct na de inbedrijfsstelling kan het proefdraaien beginnen. Tijdens het proefdraaien moet de turbine tien dagen ongestoord produceren, waarvan ten minste vier uur op vol vermogen. Voor T1 was het proefdraaien op 4 juli beëindigd. Tijdens het proefdraaien houden we elke tien minuten meer dan twintig variabelen in de gaten. Dat zijn zaken als de windsnelheid, windrichting en productie natuurlijk, maar ook de temperatuur van het hoofdlager, de stand van de wieken, het blindvermogen, het spanningsverloop en zo meer. Na afloop beoordelen we deze meer dan 36.000 gegevens. Wanneer daar géén bijzonderheden in optreden, accepteren we de overdracht.

Vertraging
In het begin moest Nordex nogal wat moeite doen om koeling en ventilatie in de gondel goed geregeld te krijgen. De turbines zijn daarom enige tijd begrensd op 3 MW zodat ze niet te warm zouden worden. Ze draaien dan wel, maar worden nog niet opgeleverd.

Eén ventilator in T1 ging stuk en werd vernieuwd. Een dergelijk incidentje tijdens het proefdraaien betekent echter dat de oplevering gelijk met weken kan opschuiven. Immers, een nieuwe ventilator moet vanaf fabriek geleverd worden, een bouwteam moet het plaatsen en het proefdraaien kan dan weer opnieuw beginnen. T1 konden we daardoor op 8 juli overnemen.

Ook in T2 waren er wat probleempjes. Inmiddels zijn al die zaken opgelost en hebben we de overdracht van de turbines geaccepteerd. Er resteren nog een aantal kleine zaken die nu nog afgewerkt worden. Later dan gepland, maar nu draait Heibloem naar tevredenheid.

Als u benieuwd bent hoeveel stroom de turbines produceren, breng dan een bezoek aan onze website. Elke maand vindt u er nieuwe grafieken met actuele opbrengsten.

Volgens planning
Deze week betonstorten Ospeldijk


Deze week (24 november) wordt begonnen met het storten van het beton voor de eerste turbine van Zuidenwind aan de Vennendijk. Dat duurt per molen een hele dag: vanaf zes uur ‘s morgens tot vier uur in de middag zullen de betonwagens van Kalle Bakker uit Nederweert aan- en afrijden. De funderingen zijn dan gereed en het wachten is dan op de komst van de turbine-onderdelen in februari.

De bouw vordert gestaag en zonder incidenten. In augustus zijn we begonnen met het egaliseren van het bouwterrein, vervolgens zijn er palen geheid en is de fundering uitgegraven.

Egalisatie van het bouwterrein
 
Het heien van de palen 


Het uitgraven van de fundering

Nadat van de bovenkant van de heipalen het beton is afgeknepen en het kale betonijzer overblijft, volgt de aanleg van de wapening en kan het beton worden gestort.

Aanleg bewapening
(foto's: Wiktor Golabek)

De bouw van de molens in Ospeldijk kunt u volgen op de tijdlijn van onze website.
Leden of belangstellenden die mee willen doen bij de uitvoering van al onze activiteiten, of meer informatie willen, kunnen zich melden bij secretaris Albert Jansen 06-3309 9553 secretaris@zuidenwind.org
Copyright © 2016 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
coöp zuidenwind.org · Pannenweg 243 · Nederweert, LB 6031 RK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp