Copy
NIEUWSBRIEF COÖPERATIE ZUIDENWIND
MAART 2017
View this email in your browser

Geacht lid,

 
In deze nieuwsbrief blikken we o.a. terug op onze Algemene Ledenvergadering en gaan we kort in op het inspirerende verhaal dat Monique Sweep, directeur van Deltawind, aansluitend aan deze vergadering vertelde.

Verder informeren we u over de voorbereidingen voor ‘Loeren bij de Boeren’ op zondag 30 april a.s.

Terugblik Algemene Ledenvergadering: 5% rente en nieuwe projecten


Ruim 50 leden en genodigden woonden de Algemene Ledenvergadering in Baexem bij. Mede door de actieve inbreng van de aanwezigen, werd het een boeiende ochtend.  
De belangrijkste onderwerpen:

Jaarverslag
De Coöperwiek draaide in 2016 als een tierelier, we hadden echter verwacht dat het wat meer en harder zou waaien. In het kalenderjaar 2016 bleef de wind volgens het CBS 20% achter ten opzichte van een normaal windjaar. De Coöperwiek produceerde in 2016 in totaal 4.310.019 kWh, wat minder dan geraamd. Er is echter zeker nog geen sprake van structureel minder wind. Begin 2017 waren er alweer enkele dagen waarop het flink waaide.  

Mensen die geïnteresseerd zijn in de productiegegevens van onze turbine, kunnen aan het begin van elke maand op onze website een grafiek vinden met de productiecijfers van de maand ervoor.  
 

Molenaar Alex Janssen

Jaarrekeningen 2016
Het jaar 2016 sluiten we af met een mooi resultaat en er kan een behoorlijk bedrag aan het eigen vermogen worden toegevoegd door het dividend van de Coöperwiek. Het aantal leden steeg naar 185. Dit biedt ruimte voor investeringen in nieuwe projecten. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Rente
De aanwezigen stemden unaniem in met het voorstel van het bestuur om over de ledenleningen over 2016 een rente van 5% uit te keren. Leden konden er via e-mail ook voor kiezen om de rente bij de lening bij te laten schrijven. De leden die de rente wilden laten uitbetalen, hebben deze inmiddels ontvangen. 

Ledenwerfactie
Tijdens de vergadering vond de aftrap van de nieuwe ledenwerfactie plaats. John Schoonbroodt riep de leden op elk één buurvrouw, kennis of buurman ook lid van Zuidenwind te maken. Dat leidt al snel tot een verdubbeling van het ledental. Alle leden die een nieuw lid aanbrengen, ontvangen van de coöperatie een fles bijzonder bier of wijn. Het bestuur hoopt met deze aardige actie voor een flinke stijging van het aantal leden te kunnen zorgen.
 
Nieuwe flyer
Alle aanwezigen ontvingen tijdens de vergadering een exemplaar van de nieuwe flyer. Het resultaat van het harde werk door de werkgroep communicatie de afgelopen maanden mag er zijn. 
 
Ga naar de website van Zuidenwind en bekijk de productie van De Coöperwiek.

Presentatie Monique Sweep


Na afloop van het formele deel van de vergadering, vertelde Monique Sweep, directeur van coöperatie Deltawind, op een inspirerende manier, hoe een coöperatie sterk kan worden gemaakt.
 
Deltawind heeft ruim 2.200 leden, allemaal bewoners van het eiland Goeree Overflakkee. De coöperatie bezit 16 windturbines en één zonneveld waarmee jaarlijks ca. 90 miljoen kWh wordt geproduceerd. Genoeg stroom voor 26.000 huishoudens! Deltawind is verder nog betrokken bij de ontwikkeling van diverse windprojecten.

Coöperatie Deltawind is klein begonnen met een enkel klein Lagerwey molentje en langzaam gegroeid tot wat ze nu is. Daarbij steunde de coöperatie de gemeenschap op Goeree Overflakkee. Na ruim 25 jaar, staat ze nu voor de uitdaging ook te professionaliseren en de betrokkenheid van haar leden vast te houden.

De coöperatie produceert duurzaam opgewekte energie en houdt zich bezig met het ontwikkelen van projecten op het gebied van wind en zon op een coöperatieve manier. Dat wil zeggen dat er veel meer rekening wordt gehouden met de belangen van bewoners in de buurt, maar ook met de natuur. “Je moet blijven praten met iedereen, wanneer je een groot plan wilt realiseren”, aldus Monique Sweep.  
 

Windmolenpark Krammer

Samen met coöperatie Zeeuwind is Deltawind gestart met de bouw van windpark ‘Krammer', een project waarbij maar liefst 35 windturbines worden gebouwd. Dat een dergelijk project ‘een hele uitdaging’ is, werd de aanwezigen snel duidelijk. 
 
Op deze dijk wordt ook een turbine gebouwd
 
In 2010 tekende Deltawind de samenwerkingsovereenkomst met Zeeuwind en dit jaar begon de bouw van de eerste turbine. Wanneer Windpark Krammer klaar is, produceren de molens ongeveer 325 miljoen kWh per jaar. Dat is genoeg voor meer dan 100.000 huishoudens.
 
De presentatie die door Monique Sweep werd gebruikt, vindt u hier.

Loeren bij de Boeren 

 
Op zondag 30 april 2017 vindt de zevende editie van ‘Loeren bij de Boeren’ plaats. Burgers kunnen dan een kijkje nemen bij een aantal agrarische bedrijven in de regio. Dit jaar staat het thema ‘Leefbaarheid op het platteland’ centraal. Het evenement trok de afgelopen jaren duizenden bezoekers.

Doordat Zuidenwind met de Coöperwiek bijdraagt aan een betere leefbaarheid op het platteland, doet de route ook onze molen aan. Tijdens deze dag willen we bij de molen aan passanten die de route van 'Loeren bij de Boeren' volgen, uitleg geven over onze coöperatie. En natuurlijk ook over onze turbine, het opwekken van windenergie en wat we voor de buurt betekenen. Uiteraard gaan we ook ons best doen een aantal nieuwe leden te werven. Onze werkgroep communicatie is al volop met de voorbereidingen bezig. Wij zullen de passanten in een grote tent bij de molen ontvangen. Leden van de communicatiegroep, het bestuur en de molenaars van Zuidenwind geven dan uitleg.

Natuurlijk zijn er versnaperingen en leuke dingen voor kinderen, maar ook denken we aan een bijzondere opstelling waar je praktisch leert over energie. Bijvoorbeeld je eigen mixdrank maken met elektrische fietsenergie. 

U kunt ook meedoen tijdens deze dag om belangstellende burgers uitleg te geven over duurzame ontwikkeling en windenergie. Op zo’n drukke dag zijn een extra paar helpende handjes natuurlijk altijd welkom. Wilt u zich hiervoor aanmelden, kunt u dat laten weten via secretaris@zuidenwind.org

Informatie over windenergie op internet

 
Op het internet zijn vele websites te vinden waarop u informatie kunt vinden over het opwekken van duurzame energie. We hebben er een aantal voor u op een rij gezet:

Belangenorganisaties en nieuws:
Koepels van coöperaties waarbij we zijn aangesloten:
Alles over onze molen, een E-92:
Informatie verstrekt door de overheid:

Kom naar de molen!

 
Elke derde zaterdag van de maand bieden wij gelegenheid de Coöperwiek te bezoeken. Onze molenaars zijn dan van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig en kunnen u alles vertellen over de techniek van de molen en over het opwekken van duurzame energie.

Ook kunt u een bezoek brengen aan de gondel van de molen. Wilt u, onder deskundige begeleiding van de molenaars, ook eens genieten van het prachtige uitzicht op 98 meter hoogte, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij Jos Hannen (06 – 3150 3670).

Voor onze leden is het bezoek aan de gondel gratis. Omdat de turbine toch al gauw minstens een half uur moet worden stilgezet, en er dus geen stroom kan worden opgewekt, vragen we aan niet-leden ter compensatie een vergoeding van € 25.  
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2017 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Wil je de nieuwsbrief opzeggen of je adres veranderen gebruik dan onderstaande link
verander je voorkeur of  zeg de nieuwsbrief op

Email Marketing Powered by Mailchimp