Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016
View this email in your browser

                                                                                                     
Geacht lid en andere geïnteresseerde ontvanger,    

In deze nieuwsbrief stellen wij onze nieuwe voorzitter John Schoonbroodt en de nieuwe zuster-coöperatie 'Nederweerter Energie Coöperatie' aan u voor. Siward Zomer blikt als oud-voorzitter terug. 
Tevens praten we u kort bij over onze betrokkenheid bij de nieuwe windprojecten in Midden-Limburg en ten slotte krijgt u een duurzame cadeautip voor de feestdagen. 

___________________________________________________________________

JOHN SCHOONBROODT: "WE HEBBEN DE AARDE GELEEND."
 

De Algemene Ledenvergadering koos in oktober John Schoonbroodt uit Baexem unaniem tot nieuwe voorzitter van Zuidenwind. Eind 2014 was zijn voorganger Siward Zomer aangetreden om Zuidenwind te professionaliseren en de bouw van De Coöperwiek mogelijk te maken. Siward: "Het is goed dat de coöperatie nu een Limburger als lokale kartrekker krijgt." Wij stellen John graag nader aan u voor.

"Ik ben in 1950 in Jabeek geboren, getrouwd, vader van drie dochters en er zijn inmiddels negen kleinkinderen die ik graag over de vloer heb," zegt John. "Thuis hadden we een boerenbedrijf. Natuurlijk was pa lid van de Boerenbond. Je kunt dus wel zeggen dat ik de coöperatieve gedachte met de paplepel heb binnengekregen. 

Van beroep ben ik voorlichter voor de bieten- en cichoreiteelt, van uitzaai tot en met levering. Daarnaast ben ik onder andere voorzitter van gemeenschapshuis Baexheimerhof en ben ik jarenlang voorzitter geweest van Rabobank Baexem-Grathem. 

Enkele jaren geleden werd er een zogenaamd Windcafé georganiseerd in Baexem. Daar ben ik uit interesse voor duurzaamheid naartoe gegaan. Niet lang daarna zat ik in het bestuur van Zuidenwind. De club van mensen en de coöperatieve gedachte om de wereld leefbaar te houden, spraken me aan. Ik onderschrijf de term 'welbegrepen eigenbelang' helemaal: je als groep sterk maken voor een gemeenschappelijke ambitie, waarbij de uitkomst altijd beter is dan het najagen van het individuele belang. 

Wij lenen de aarde slechts. Daarom vind ik dat je er duurzaam mee om moet gaan. Fossiele brandstoffen beïnvloeden de klimaatverandering negatief. Daarnaast leiden ze tot afhankelijkheid van derden o.a. oliesjeiks. Dat moet je niet willen, dit leidt slechts tot onvrede en oorlog. Mijn kleinkinderen moeten van al deze ellende verschoond blijven. Bij atoomenergie zit je opgescheept met het afval. Atoomfusie zou dan een betere oplossing zijn. 

Ik vind dat we als coöperatie goed bezig zijn. We hebben veel plannen. Wel moeten we ervoor blijven zorgen dat we voor de realisatie van die plannen genoeg menskracht en een gezonde financiële basis hebben. 
Ik zal me er sterk voor maken dat Zuidenwind het coöperatief dividend zoveel mogelijk lokaal investeert, maar uiteindelijk bepalen de leden dat. Want dat is het mooie van een coöperatie: de leden beslissen!"__________________________________________________________________

COÖPERATIEVE ENERGIE MEER DAN OOIT NODIG!
 

Het is belangrijk dat de opwekking van duurzame energie gebeurt door lokale coöperaties. Op die wijze democratiseren wij het energiesysteem. Wanneer lokale burgers ondernemen met duurzame energie - zoals de leden van Zuidenwind - werken we niet alleen aan een beter klimaat, maar zorgen we ook dat alle opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap en de burgers.  
Concreet doet Zuidenwind dat, door de opbrengsten van de windmolen De Coöperwiek te gebruiken voor de rente over de leningen van leden en ook voor duurzame projecten in Leudal/Midden-Limburg. En dat zeker nog 20 jaar lang.


Een voorbeeld hoe het gaat wanneer niet coöperatieve commerciële bedrijven het voor het zeggen hebben, zien we nu bij de vier andere molens van Windpark Neer: deze molens zijn onlangs volledig verkocht aan de Japanse energiemultinational Eurus. 
Deze firma strijkt nu dus de winsten op, die in Neer worden behaald met windenergie. De buurt en de lokale gemeenschap worden op deze manier koloniaal gebruikt.
 

__________________________________________________________________NEDERWEERTER ENERGIE            
COÖPERATIE OPGERICHT
              
 

Vanaf 1 november jl. heeft nu ook Nederweert haar eigen energiecoöperatie. De officiële naam luidt 'Nederweerter Energie Coöperatie U.A.'

Het oprichtingsbestuur bestaat uit voorzitter Cor de Nijs, penningmeester Leo Roos en secretaris Albert Jansen.

Cor de Nijs, woonachtig in Leveroy, licht toe: "We hebben gekozen voor een coöperatie, omdat we geen winstoogmerk willen hebben. Alles wat we verdienen, wordt weer benut om onze doelstellingen te verwezenlijken. 
De eerste officiële bijeenkomst vond plaats op 16 november jl. In een volgende bijeenkomst zal een definitief bestuur worden gekozen."

Omdat het wiel in Midden-Limburg al is uitgevonden, hebben de initiatiefnemers dankbaar gebruik gemaakt van de aanwezige expertise. 
Cor: "De samenwerking met Zuidenwind verloopt prima. Zuidenwind beschikt over ruime ervaring. Wat ook belangrijk is: de begeleiding door Jelle Vegt van de Milieu Federatie Limburg. Al lijkt het soms wat schools en theoretisch, het is goed om helder te beseffen wat we willen als coöperatie. En of dit ook haalbaar is. Jelle helpt ons daarbij."

De Nederweerter Energie Coöperatie gaat zich niet alleen bezig houden met windenergie. "De doelstellingen zijn zeer divers: we willen de burgers bewust maken van het toekomstige energiegebruik en de wijze waarop ze zelf daarin kunnen bijdragen. Door zuiniger te zijn en door zelf duurzame technieken toe te passen. We gaan ze daarbij helpen. Daarnaast willen we ook als coöperatie energie gaan produceren uit wind of zon. Dus het ontwikkelen, investeren en exploiteren daarvan behoort tot de mogelijkheden. En vanzelfsprekend willen we dit in een prima samenwerking met de gemeente doen."

In de nieuwsbrief van december stellen wij werkgroeplid Andres Bauer aan u voor. Andres is een inspirerende man en trekker van de windprojecten in Nederweert. 
Belangstellenden voor de coöperatie kunnen dit al kenbaar maken via duurzaamnederweert@gmail.com of op 15 december a.s. de ledenvergadering bezoeken.Het oprichtingsbestuur van de Nederweerter Energie Cooperatie U.A., v.l.n.r.: Albert Jansen (secretaris), Cor de Nijs (voorzitter), Leo Roos (penningmeester). 

____________________________________________________


VAN DE OUD-VOORZITTER
 

Op 10 oktober ben ik afgetreden als voorzitter van Zuidenwind. 1,5 jaar geleden namen drie Tukkers het bestuur over van een Limburgse windcoöperatie. Gerard Jansen (die notabene geboren is in hetzelfde Twentse dorp als ik) en Albert Jansen uit Nijverdal kregen de schone taak om het vastgelopen windproject nieuw leven in te blazen.
 

Dat was soms even wennen. Familiebanden, lokale kennissen, jong zeer en oud zeer wilden nog wel eens door elkaar lopen. Het voordeel was dat wij ‘van buiten’ kwamen en onze eigen lijn konden trekken. Ik denk dat dit het project terug op de rails gebracht heeft, met als doel het weer in lokale handen terug te geven wanneer het project weer loopt. We hebben nu een bijzonder goed lokaal bestuur en commissies met alle benodigde kennis voor een windcoöperatie. En niet te vergeten, een goed draaiende molen!

Zoals ik al aangaf in de ledenvergadering heb ik meer uit dit voorzitterschap gehaald dan dat ik ingebracht heb. Ik heb hier voor het eerst een windturbine gebouwd en van kortbij alle aspecten van de financiering en bouw meegemaakt. Met dank aan de enorme kennis en ervaring van Albert Jansen, de molenaarscommissie en Hans Tacq. Voor mij was het soms letterlijk in veel gevallen erbij zitten en luisteren. Mijn rol was het inbrengen van de coöperatieve gedachte in het project. 

Nu zat die gedachte er natuurlijk al in doordat het project al eigendom was van de coöperatie Zuidenwind. Maar die gedachte was niet toegepast op de totstandkoming van de molen. Dankzij de inzet en het begrip van Hennie Korten als direct omwonende kostte het ons daar maar drie bijeenkomsten om van individuele afspraken naar collectieve projecten te komen. Met als resultaat een glasvezelcoöperatie.
 
Mijn hoop is daarom ook dat ik een versterkte coöperatieve gedachte achterlaat in Limburg. Een zaadje dat zich de komende 100 jaar uitspreidt over vele delen van de Limburgse economie. Er lopen nu al nieuwe windprojecten in de regio, sommigen waarvan de uitkomst 100% coöperatief eigendom zal zijn.
 
Ik ben daarom ook zeer verheugd met mijn opvolger John Schoonbroodt. Een man met een coöperatief hart die uit de coöperatieve sector komt. Als echte Limburger kan hij zijn lokale contacten inzetten om Zuidenwind te laten groeien en de coöperatieve economie te verspreiden.
 
Ik ben en blijf lid van Zuidenwind en zal als lid betrokken blijven bij de coöperatie waarbij ik jullie ongetwijfeld blijf zien op de ALV’s in de toekomst. Ik dank jullie allen voor jullie vertrouwen in mij als bestuurder en de kennis die ik daardoor heb mogen opdoen.
 
Met coöperatieve groet, 
Siward Zomer, oud-voorzitter Zuidenwind U.A. 


SINT- EN KERSTTIP: GEEF EEN LIDMAATSCHAP CADEAU!
 

December staat weer voor de deur. In deze feestmaand bij uitstek strooien we graag met cadeautjes en presentjes.

Verras uw kinderen, partner, familie of vrienden eens met een duurzaam cadeau: een lidmaatschap van coöperatie Zuidenwind.
Hoe? Simpel: ga naar onze website en meld uw naaste(n) aan als lid. U betaalt eenmalig een kapitaalinleg van €10 en vervolgens ten minste €10 per jaar aan contributie. Dus het eerste jaar ten minste €20 en daarna jaarlijks ten minste €10.

Mocht u de betrokkenheid nog groter willen maken, doe dan ook een investering cadeau. Dat kan al vanaf € 50. Deze lening levert een mooi en duurzaam rendement. Op de pagina Leningen voor Leden leest u hoe u dit eenvoudig kunt regelen. Dat is nog eens een surprise!
 


ZUIDENWIND WERKT AAN NIEUWE PROJECTEN

              

Samen met de andere coöperaties werkt Zuidenwind hard aan de ontwikkeling van nieuwe coöperatieve projecten in Midden-Limburg. Dat doen we vanuit REScoop Limburg. (www.rescooplimburg.nl).
De Gemeenten en de Provincie hebben richtlijnen vastgesteld waarin de coöperatieve aanpak een belangrijke rol heeft (zie: uitgangspunten )


Vanuit Zuidenwind zijn Joost van der Stappen en Albert Jansen betrokken bij de nieuwe projecten. De leden kunnen actief meedoen in de windwerkgroepen. Deze bestaan nu in Leudal, in Peel en Maas en in Weert. In Nederweert is zelfs een nieuwe lokale coöperatie opgericht die samen met Zuidenwind ook mee ontwikkelt met windprojecten. U kunt als lid meedoen in deze werkgroepen. Meldt u zich dan bij secretaris@zuidenwind.org.


De coöperatieve aanpak: open, democratisch en rechtvaardig 

De coöperatieve aanpak onderscheidt zich scherp van de commerciële aanpak van een doorsnee projectontwikkelaar. 

1. De coöperatieve aanpak is open en transparant voor alle betrokkenen:
a. alle grondeigenaren in een zoekgebied worden op een open manier betrokken bij de mogelijke ontwikkeling van windenergie;

b. de grondhuur wordt naar eigen inzicht op een rechtvaardige manier verdeeld tussen de partijen zodat iedereen weet wat betaald wordt;

c. met de omwonenden van een plangebied wordt een open gesprek aangegaan. Kernvragen daarbij zijn: welke positieve ontwikkeling kan windenergie in dit gebied brengen en welke bijdrage kan windenergie leveren aan een duurzame ontwikkeling van het gebied? 

Zo wordt de aandacht gericht op de positieve mogelijkheden van een nieuwe duurzame ontwikkeling in het gebied op initiatief van en onder controle van de bewoners en andere burgers.

2. Iedereen kan lid worden van de coöperatie en zo mee bepalen hoe en waaraan de revenuen worden besteed.   

Deze aanpak passen we toe op het project De Kookepan en de Boerderijweg in Leudal. Ook bij de projecten in Weert, Peel en Maas en Nederweert proberen we dit principe in te brengen. In Nederweert zijn we betrokken bij vier initiatieven. 

Onze aanpak trekt de aandacht in het land. Hier Opgewekt (www.hieropgewekt.nl) draagt onze aanpak mede uit. Onze aanpak past in de democratisering van de energietransitie. Graig Morris schreef hierover een interessant boek, waarover u meer kunt lezen onder deze link.

Zuidenwind heeft onder de vlag van REScoop Limburg haar initiatieven voor 1 oktober jl. ingediend bij de gemeenten. Het is nu aan de besturen te laten zien dat ze de plannen van de eigen burgers waarderen. 
In de december-editie van de nieuwsbrief gaan we dieper in op de afzonderlijke projecten.   ZUIDENWIND LAAT ZICH ZIEN

              

Er staan diverse nieuwe projecten op stapel. De werkgroep Communicatie gaat daar hard mee aan de slag.

Dat doen we met een nieuwe flyer en een infokrant. Hiermee kunt u anderen informeren en bewegen om zich aan te sluiten bij onze coöperatie en de coöperatieve aanpak te steunen.


Deze informatie, het laatste nieuws en mediaberichten worden uiteraard op onze website geplaatst, www.zuidenwind.org, maar ook op facebook en twitter
Volg en like Zuidenwind en deel of retweet de berichten die u belangrijk vindt voor uw vrienden of volgers.


 

CCopyright © 2016 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Wil je de nieuwsbrief opzeggen of je adres veranderen gebruik dan onderstaande link
verander je voorkeur of  zeg de nieuwsbrief op