Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF COÖPERATIE ZUIDENWIND
SEPTEMBER 2020

Geacht lid van Zuidenwind,

Zaterdag 19 september jl. vond onze eerste 'hybride' ALV plaats. Hierdoor konden, ondanks de corona-maatregelen, toch veel leden deelnemen aan deze vergadering. Er werd volop gebruik van gemaakt. Het bestuur heeft dan ook besloten deze manier van vergaderen blijvend aan te bieden. Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief. Verder praten we u bij over de voortgang van windpark Ospeldijk en de afwerking van windpark Heibloem. We vinden de inbreng van leden hierbij belangrijk. Wilt u meepraten over o.a. doelstellingen en de combinatie zon en wind, meld u dan snel aan.

Veel leesplezier!

ALV druk bezocht - een nieuwe ervaring
Makkelijker en democratischer vergaderen

 

De afgelopen Algemene ledenvergadering van Zuidenwind gaat onze geschiedenis in als eerste hybride vergadering. De leden vergaderden online en een veertigtal ook lijfelijk in Baexem. De totale deelname was ruim boven de 150 personen. Deelname is niet meer gebonden aan plaats, dat maakt het makkelijker om aan de vergadering deel te nemen. Samen met wat vrienden, koffie en appelgebak op groot scherm de Algemene vergadering volgen is een gezellige manier om met Zuidenwind en onze activiteiten bezig te zijn.

Links de bestuursleden, rechts de aanwezige leden in de zaal tijdens de ALV

Leden kunnen de vergadering ook elk moment terugzien. Ruim 200 personen maakten daarvan gebruik. Aan een uitsluitend fysieke vergadering nemen op grond van onze ervaring ongeveer 100 tot 110 leden deel. Kortom de combinatie online én vergaderzaal deed meer leden deelnemen aan de vergadering.

Discussie lastiger, maar levendig
De discussie over de verschillende onderwerpen werd via e-mail gevoerd, vanaf twee weken voor de vergadering en tijdens de vergadering in de chatbox. Ook daarvan werd druk gebruik gemaakt. De inbreng van de leden leidde tot aanpassing van sommige besluiten en tot meer begrip over onderwerpen. Precies waar de discussie voor bedoeld is. Wel lijkt deze vorm door het langere tijdsbestek minder op een debat en meer op vraag en antwoord.

Meer leden stemmen
Aan het stemmen namen 176 leden deel. Ook dat is een bredere deelname in vergelijking tot een uitsluitend fysieke vergadering.

Conclusie: een nieuw regieteam aan het werk
Op grond van deze ervaring heeft het bestuur besloten ook de toekomstige vergaderingen zowel online als fysiek aan te bieden. Zuidenwind heeft nu ook een nieuwe werkgroep: ‘regie streaming video’. Voorlopig vormen Ed Jedeloo en Wiktor Golabek samen deze regiegroep. Zij zorgden ervoor dat onze ALV ook op internet gevolgd kon worden.

Namen voor onze nieuwe turbines


Enkele leden vroegen tijdens de ALV hoe we de nieuwe turbines noemen. Voorlopig hebben ze de werknaam T1 en T2. Het komende jaar zullen we een wedstrijd organiseren om al onze molens namen te geven, ook die in Ospeldijk. Aan die wedstrijd geven we een feestelijk karakter, waarover later meer.

Inrichting afwerking Heibloem

Wanneer turbines geplaatst zijn en de omgeving zorgvuldig is afgewerkt, ziet het geheel er ook van dichtbij waardevoller uit. Met dat idee als uitgangspunt maakten Bas Korten en Sytze Hartman een integraal inrichtingsplan voor Heibloem.
 
Voedselbos: wilt u mee planten, meld u dan aan
Langs de Staldijk is een strook van 20 meter tot aan de toegangsweg, waar een voedselbos wordt aangelegd. Begin december verwachten wij dat we een plantdag kunnen organiseren. Er heeft zich al een groepje leden gemeld om mee te doen. Voor de plantdag bespreken de leden van de groengroep de principes van een voedselbos.

Tegelijk met de aanleg van de groensingel beplant de groengroep ook de terpen van de molens met heide en brem. Langs de Zuidenwindweg tussen de turbines komen tot slot lage struiken. Bas Korten en Sietze Hartman leiden deze aanplant. Janne Opmeer coördineert de plantdag. Wilt u meedoen? Meld u zich dan bij administratie@zuidenwind.org.

Informatiepunt
Bij de ingang van het terrein plaatsen we een informatiepunt, bestaande uit een zestal borden in een cirkel, die tekst en uitleg geven over de turbines, de coöperatie Zuidenwind, het voedselbos, de bedrijven in de omgeving en de geschiedenis. Het infopunt wordt ook voorzien van een bank en plekken voor fietsparkeren.

De groensingel
Voorbij de ingang van ons windpark en het informatiepunt gaat het voedselbos tien meter breed verder tot aan de boerderij van Korten. Zo vormt het bos een nieuwe groensingel langs de Staldijk.Verkeersverbetering
De gemeente Leudal gaat volgend jaar de aansluiting tussen Staldijk en Boerderijweg wijzigen, zodat er geen of minder ongelukken kunnen gebeuren. Het nieuwe perceel dat door de ruime bocht ontstaat, zal Zuidenwind aankopen en ook als voedselbos beplanten. Deze aankoop biedt ons de zekerheid in de toekomst altijd met grote transporten bij ons terrein te kunnen komen.


 

Werkgroep Zon

Zuidenwind diende een principeverzoek in voor de aanleg van een zonnepark in combinatie met ons windpark Heibloem. Wij zouden daarvoor agrarische grond moeten gebruiken. In de aanloop naar de ALV van Zuidenwind is over het ontwikkelen van zonneparken gediscussieerd. De vraag waar we nu voor staan is: gaat Zuidenwind met zon-projecten aan de slag, en als we dat doen aan welke voorwaarden moeten projecten dan voldoen?Wij willen graag in een (tijdelijke) werkgroep ons beleid op dit punt concreet bepalen. Leden die hierover ideeën willen inbrengen nodigen we van harte uit mee te denken. In drie sessies willen we alle aspecten kritisch bekijken.  

Heeft u interesse om in deze werkgroep mee te doen? De bijeenkomsten zijn in Nederweert op ons kantoor, u kunt in een videoconferentie ook vanuit uw woning of waar u ook maar bent meedoen. Data: donderdag 22 oktober of donderdag 29 oktober ‘s avonds om 19.30 uur.

Meld u aan – wij sturen u dan ons principeverzoek, de agenda en de uitnodiging om fysiek of via Zoom mee te doen met de werkgroep.

Bouw Windpark Ospeldijk 


De kabels voor ons windpark Heibloem zijn gelegd – op iets grotere diepte dan gebruikelijk, namelijk 1,5 meter. Daardoor kunnen de boeren ook later nog op hun terrein drainage aanleggen of diepploegen zonder onze kabels te breken. Dankzij de droge zomer bleef de diepe sleuf droog en hoefden we geen water te pompen.

Op de foto een mooi moment na de ALV: Zuidenwind-leden trekken in de sleuf letterlijk aan de energietransitie.
 

Belangrijke data


ALV: donderdag 15 oktober 2020 (livestream)
De statutenwijziging is een belangrijk besluit. Om het voorstel definitief vast te stellen zijn twee Algemene vergaderingen nodig. De tweede Algemene vergadering is gepland op donderdag 15 oktober a.s. om 19.30 uur. Agenda en stukken worden op 1 oktober a.s. verzonden en zijn op de website www.zuidenwind.org op het besloten deel – alleen voor leden – te vinden.

Doelstellingen-discussie: zaterdag 31 oktober 2020 van 11.00 tot 13.00 uur
Het gaat hier om een themabijeenkomst van het bestuur, die echter open is voor leden om mee te denken en te discussiëren.
Zuidenwind wil haar doelstellingen aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie en de lessen die we uit de windontwikkeling trekken. Ook willen we onze coöperatieve aanpak concreet in onze methoden verankeren. Vanuit de herformulering van de doelstellingen zullen we ook bespreken hoe we die doelen bereiken en hoe we ons dan het beste kunnen organiseren.

Werkgroep Zon: donderdag 22 of donderdag 29 oktober 2020
(Zie ook eerder in deze nieuwsbrief)

Leden of belangstellenden die mee willen doen bij de uitvoering van al onze activiteiten, of meer informatie willen, kunnen zich melden bij secretaris Albert Jansen 06-3309 9553 secretaris@zuidenwind.org
Copyright © 2016 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
coöp zuidenwind.org · Pannenweg 243 · Nederweert, LB 6031 RK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp