Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF COÖPERATIE ZUIDENWIND
APRIL 2021

Geacht lid van Zuidenwind,

In deze nieuwsbrief een kort verslag van onze prima verlopen ALV. Verder aandacht voor de eerste nieuwe kring binnen onze coöperatie, het groeiende ledenaantal, de Groengroep die goed werk verricht en de blikseminslag in Windpark Heibloem. En natuurlijk foto's van het spectaculaire transport van wieken en torendelen door Ospel.

We wensen u veel leesplezier!

Coöperatie Zuidenwind springlevend
Prima verlopen 'gestreamde' ALV


Ruim 120 leden bezochten op zaterdag 13 maart jl. online de Algemene Vergadering. Het bestuur ziet die opkomst als een groot succes. Aan de stemming namen 267 leden deel. Afgelopen jaar konden we bovendien drie nieuwe actieve werkgroepen toevoegen. Dat maakt het beeld van een actieve, democratische coöperatie compleet.

Tijdens de ALV werden twee nieuwe bestuursleden benoemd: Geert de Blécourt en Thea Jedeloo. Daarmee geven we direct uitvoering aan de versterking en verbreding van het bestuur, zoals in 2020 is besloten. Vorig jaar heeft het bestuur ook de Onderhoudsgroep, de Groengroep en de Projectontwikkelingsgroep ingesteld en aan de ALV voorgesteld: professionele expertise van onze leden voor het bereiken van onze doelen.

Kringen hebben de toekomst
Met het vaststellen van een aanpassing in het Huishoudelijk Reglement maakte de ALV de instelling van coöperatiekringen mogelijk. De kringenstructuur is belangrijk voor de toekomst van Zuidenwind. Het biedt leden in de buurt van een windproject een concretere, directe mogelijkheid om het eigenaarschap van windprojecten lokaal vorm te geven. Tegelijk kan de kring beschikken over de kennis en slagkracht van Zuidenwind als geheel. In de loop van 2021 wordt deze ontwikkeling verder uitgewerkt in enkele discussies met leden.

Financiële resultaten solide en positief
De financiële stukken waren voor menig lid aanleiding om vragen te stellen. Grote instemming was er in de ALV om de rente-uitkering voor 2020 op 6% vast te stellen.
De financiële afronding van de projecten blijft ruim binnen de begroting. De discussie met de leden geeft het bestuur aanleiding om met de financiële commissie te overleggen over een vereenvoudiging van de toekomstige organisatiestructuur. Historisch zijn er onder Zuidenwind drie werkmaatschappijen ontstaan; dat hoeft echter niet zo te blijven.

Ook het besluit om nieuwe participaties uit te geven en daarmee het eigen vermogen in Burgerwindpark Ospeldijk te verhogen naar 20% kon op grote instemming rekenen. De omgeving van windpark Ospeldijk krijgt als eerste de gelegenheid te investeren.
De door de voorzitter vastgestelde uitslag van de stemming is te vinden op onze website: www.zuidenwind.org.

Kring De Pielis ingesteld


De omwonenden van het gebied in Bergeijk, waar Zuidenwind een nieuw windpark projecteert, verenigden zich in de coöperatiekring De Pielis. Het is de eerste kring binnen de coöperatie. De kring heeft democratisch met 100% opkomst een bestuur gekozen. Het kringbestuur bestaat uit Leendert van Wijk, Koen Carrein, Veerle Dekkers, Jacob van den Borne en Henri Koolen.
Het kringbestuur gaat samen met de Projectontwikkelingsgroep de plannen voor Bergeijk uitwerken.

Ledental groeit gestaag, veel animo voor nieuwe participaties


Zuidenwind groeit in ledental en ook in kapitaal. In het eerste kwartaal van dit jaar meldden zich 76 nieuwe leden. Daarmee komt het totaal aantal leden op 660.
Er zijn twee belangrijke kernlocaties voor nieuwe leden: Ospeldijk en Meijel (rondom windpark Ospeldijk) en De Pielis (het gebied van ons nieuwe windproject in Bergeijk).

Het besluit van de ALV om nieuwe participaties uit te geven met voorrang aan leden in de omgeving van windpark Ospeldijk, leidde tot een groei met ruim 30 leden.
Omwonenden in Ospeldijk hebben tot 12 april a.s. voorrang bij het kopen van participaties. Op 12 april krijgen alle leden die vervolgens kunnen investeren persoonlijk bericht van deze mogelijkheid.
Uiteindelijk bedraagt het participatiekapitaal van Zuidenwind dan 5,1 miljoen euro.

Elektronische communicatie viel uit
Blikseminslag in Heibloem


Vroeger moest je tijdens onweer de stekker van je televisie uit het stopcontact trekken om inslagschade te voorkomen. Op zaterdagmiddag na de ALV ontstond tegen half vier door blikseminslag in de omgeving van windpark Heibloem een overspanning in ons inkoopstation. De stroom die daardoor ontstond, zocht zijn weg via de 220V huisaansluiting in de Scadaruimte. Die verbinding loopt via de elektronica voor de internetverbinding en de communicatie met de molen.
Die elektronica heeft het daardoor begeven.
                       
                            
De beschadigde groepenkast
 
Ook de printplaat van het modem was flink beschadigd

Gevolg was dat de communicatie met de molens en tussen de molens werd verbroken. De molens draaiden wel gewoon door, leverden stroom en de stroom werd ook gemeten (het middenspanningsnet van 10.000 V is erg goed beveiligd).
Gelukkig konden we bij de bewaking van de turbines overschakelen naar het ‘rooksignalenprotocol’: de buren houden de molens in de gaten; staan ze stil dan wordt direct de onderhoudsgroep gewaarschuwd.

Dankzij de inzet van ons onderhoudsteam kunnen we ook dit soort calamiteiten aan. Vooral Jo Hobus en Jos Kusters hebben er alles aan gedaan om de Scadaruimte weer netjes en functionerend te krijgen. Intussen is de zaak gerepareerd. Alleen de software moet nog opnieuw worden ingesteld.
De schade (€ 18.000) is gedekt door de verzekering.

Onderhoudsteam Jo Hobus en Jos Kusters

Vergroening van onze windparken


De Groengroep is in het voorjaar hard aan het werk op windpark Heibloem. Rond de twee turbines is heidestrooisel en brem aangebracht. Onze contacten met Staatsbosbeheer stelden ons in de gelegenheid 10 m³ heidestrooisel te kopen, een grote vrachtwagen vol. De Groengroep organiseerde het transport en het uitstrooien.      
Thea Jedeloo, bestuurslid en kartrekker van de Groengroep: “Een dergelijke beplanting vergt tijd. Het zal nog wel enkele jaren duren totdat de heidestruiken aan de voet van de molen bloeien.” 
Het aanplanten van bos en struiken vereist een langetermijnvisie.


De Groengroep ontwikkelt ook voor windpark Ospeldijk en de Coöperwiek vergroeningsplannen. Bij de Coöperwiek komen langs het pad en de kraanopstelplaats struiken en bomen. De aanplant bij de Coöperwiek wordt nog dit plantseizoen uitgevoerd.  
Wij willen de directe omgeving van onze turbines netjes en verzorgd aanleggen. Zo ontstaat er aan de voet van de molen en in de omgeving een meer natuurlijke uitstraling en neemt ook de biodiversiteit toe.
 

Leden van de Groengroep druk aan het werk

Spectaculair transport in Ospeldijk


De inwoners van Nederweert, Ospel en Ospeldijk konden de laatste twee weken elke dag een spectaculair transport aanschouwen. Twintig immense torendelen kwamen met een binnenschip naar de kade van de betonfabriek Kalle en Bakker in Nederweert en gingen van daar stuk voor stuk, elk op een dieplader, naar de bouwlocaties. Ook kwam er elke nacht een lange wiek van 74 meter door het dorp. Ondanks het tijdstip was er veel belangstelling voor dit bijzondere transport.

Aankomst gondel en aandrijfkast

De torendelen


En de wieken

 
Het bouwteam van Zuidenwind had voor het transport van de ene naar de andere turbine tijdelijke wegen dwars over het land laten aanleggen. De wegen bestaan uit een zanddijk met daarop staalplaten. Door de vele regen gaf het bouwteam extra aandacht aan de wegen voorafgaand aan elk transport, om te zorgen dat het transport goed verliep en de wegen intact bleven.

Intussen zijn alle grote delen goed op de bouwplaats aangekomen en is de opbouw van de turbines begonnen.

De opbouw kan beginnen..


Op onze website kunt u de bouw van Windpark Ospeldijk volgen. De foto's worden gemaakt door Wiktor Golabek.
Leden of belangstellenden die mee willen doen bij de uitvoering van al onze activiteiten, of meer informatie willen, kunnen zich melden bij secretaris Albert Jansen 06-3309 9553 secretaris@zuidenwind.org
Copyright © 2016 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
coöp zuidenwind.org · Pannenweg 243 · Nederweert, LB 6031 RK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp