Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF JANUARI 2017
View this email in your browser

                                                                                                     
Geacht lid en andere geïnteresseerde ontvanger,    

In deze nieuwsbrief laten we Andres Bauer aan het woord, trekker van de 
nieuwe Nederweerter Energie Coöperatie. Ook wordt u bijgepraat over de stand van zaken van het project 'Duurzaam Door' bij de A2 in Weert.

 


ANDRES BAUER: "IK HOEF HET GELUKKIG NIET ALLEEN TE DOEN".
 

Even voorstellen: Andres Bauer.
 
In de vorige nieuwsbrief las u dat per 1 november 2016 de Nederweerter Energie Coöperatie ‘Newecoop’ is opgericht. Aan het woord is Andres Bauer, een van de enthousiaste werkgroepleden. Andres, van beroep keramist, is de trekker van de windprojecten in Nederweert.

“Vijf maanden geleden las ik in de plaatselijke media een oproep voor vrijwilligers, om mee te werken aan het vormgeven van de Nederweerter Energie Coöperatie. Ik woon en werk inmiddels acht jaar in Nederweert. Ik voel me hier thuis te midden van fantastische mensen en had de behoefte iets terug te doen voor de gemeenschap. Ik heb overwogen om voor de plaatselijke politiek te kiezen, maar toen dit project op mijn pad kwam, was de keuze duidelijk.

Ik had helemaal geen idee wat er allemaal komt kijken bij windenergie en het oprichten van een coöperatie. Maar gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. We zijn in Nederweert met een groep van ongeveer 20 gedreven personen en krijgen veel ondersteuning van de mensen van Zuidenwind.

Ik ben ervan overtuigd dat we alternatieven moeten zoeken voor fossiele brandstoffen. Ik zie hoe in mijn geboorteland Duitsland hele dorpen verdwijnen vanwege de bruinkoolwinning. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben.
Gelukkig investeren veel mensen zelf al in zonnepanelen. De installaties worden steeds beter en goedkoper. Als nu woningbouwverenigingen ook nog bereid zijn om te investeren, komt dat wel goed.

Met zonnepanelen alleen redden we het echter niet. Windenergie is daarom broodnodig om de energiedoelen te halen en ervoor te zorgen dat we niet langer roofbouw plegen op onze mooie aarde. Ik weet dat er veel mensen zijn die de noodzaak van de energietransitie onderstrepen, maar liever geen windturbine in hun achtertuin zien. Dat gevoel moeten we niet bagatelliseren. We moeten achterhalen wat de werkelijke problemen zijn die de mensen ermee hebben en die vervolgens oplossen. De coöperatieve aanpak van windprojecten is daar uiterst geschikt voor; we gaan met de mensen in gesprek en nemen hun suggesties mee in onze plannen. Bovendien zal de lokale gemeenschap baat hebben bij de ontwikkeling van een windmolenpark.
 
Als er één land is dat sterke banden heeft met windmolens, is het Nederland wel. Ons land kreeg zijn huidige vorm door eeuwen gebruik te maken van windmolens. Wellicht moesten onze voorouders ook wennen aan die nieuwe molens die in het landschap verrezen. Nu liggen er opnieuw kansen om problemen op te lossen door gebruik te maken van molens. Laten we dit doen! Wij in Nederland weten als geen ander hoe we de wind kunnen benutten. Als onze kinderen in de toekomst iets uitvinden dat efficiënter werkt dan een windturbine, zal ik de eerste zijn die de windmolens weer omzaagt of er een nieuwe attractie van maakt. Dan wordt Nederweert de gemeente met de langste glijbaan van Nederland.
 
Dat is voor mij wellicht het meest aantrekkelijke aan windenergie. Deze energie is schoon, ook als we deze vorm van opwekking niet meer nodig hebben. Geen afval die straling veroorzaakt of huizen die weggebaggerd zijn of overal scheuren vertonen".

Woont u in Nederweert en wilt u net als Andres uw steentje bijdragen om de plannen voor windenergie verder uit te werken, dan kunt u dit kenbaar maken via info@newecoop.nl.
__________________________________________________________________

WINDPROJECT 'DUURZAAM DOOR WEERT' VOLGENDE COÖPERATIEVE SUCCES.


In Leudal, in het gebied Kookepan, werd de realisatie van een nieuw windpark in groten getale door de grondeigenaren ondersteund. Zoals het er nu naar uitziet, mag het volgende 'Duurzaam Door' project ook op voldoende draagvlak rekenen. Van de 22 getraceerde grondeigenaren in het gebied, ten zuiden van de A2 in Weert, hebben inmiddels twaalf de intentie-overeenkomst ondertekend. Met nog drie eigenaren vindt binnenkort een gesprek plaats. De plaatsing van drie windturbines in het gebied is daarmee theoretisch en praktisch mogelijk.

In september jl. is al gesproken met de buurtbewoners, die huis-aan-huis een uitnodiging ontvingen. Aangegeven is dat er wordt gestreefd naar een collectief project voor de omwonenden. Een tweede bijeenkomst voor omwonenden in het buurtschap Schoor is in voorbereiding.

Inmiddels is duidelijk dat er in het gebied ook commerciële projectontwikkelaars werkzaam zijn. Dit werkt speculatie in de hand, wat ongewenst is. Weert Energie heeft de lead in dit project en wordt ondersteund door Zuidenwind en de andere coöperaties van REScoopLimburg.
Joost Verstappen (voorgrond) toost op de samenwerking met de grondeigenaren.
 
Copyright © 2017 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Wil je de nieuwsbrief opzeggen of je adres veranderen gebruik dan onderstaande link
verander je voorkeur of  zeg de nieuwsbrief op

Email Marketing Powered by Mailchimp