Copy
View this email in your browser

Avaluació de les conseqüències econòmiques de COVID-19 en el sector cultural de les Illes Balears


Davant l’estat d’excepcionalitat a causa del Covid-19, la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat pretén recollir el major nombre d’activitats culturals que han estat cancel·lades o ajornades pels agents culturals de les Illes Balears amb motiu de les mesures de contenció de l’epidèmia. L’objectiu és identificar el tipus d’activitat i poder obtenir tant els impactes econòmics que la situació provoca com, alhora, poder estudiar i planificar accions concretes per pal·liar els seus efectes. 

Des de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat us agraïm la vostra col·laboració i us encoratjam a enfortir-nos aquests dies de confinament per poder-nos recuperar quan hagi passat aquesta singularitat. 

Us pregram que faceu arribar aquest missatge a qualsevol membre del sector cultural de les Illes Balears que pugui estar-ne afectat.

Moltes gràcies.

FORMULARIS

Arts escèniques
Arts visuals
Estudis locals
Fires i festivals
Música
Literatura, pensament, còmic i il·lustració
View this email in your browser
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Institut d'Estudis Balearics, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp