Copy
GVAG Nieuwsbrief
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief november 2020

Wij willen graag 2020 op een gezellige manier met elkaar afsluiten. Helaas hebben wij onze leden in 2020 bijna niet live kunnen zien, daarom is het extra belangrijk om de goede sfeer erin te houden en samen plezier te maken; de GVAG organiseert een online pubquiz! Lees hier meer over in deze nieuwsbrief.
Doe je mee met de online pubquiz van de GVAG?
We organiseren een online pubquiz voor alle leden van de GVAG en de betrokken medewerkers van Antea Group. 

Wanneer: maandag 14 december

Tijd: 17.00 uur / 18.00 uur

Doe je mee met de online pubquiz van de GVAG? Meld je aan bij Linda Hof door een e-mail te sturen naar l.hof@gvag.nl. Lees verder

Nieuwe bestuursleden gezocht voor de GVAG
De GVAG is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden voor het Algemeen Bestuur van onze vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt haar leden richting Antea Group omtrent het product GBI en stimuleert en faciliteert de leden om samen te werken aan constante verbetering van het product GBI en de daarmee samenhangende dienstverlening. Lees verder
Rol van themagroepen voor de GVAG 
De rol van de themagroepen is voor de GVAG van groot belang. Als lid van een themagroep ben je actief betrokken bij de ontwikkeling van het beheersysteem GBI. De themagroepen vormen het inhoudelijke platform van de GVAG. Wij zijn nog op zoek naar een aantal leden die de themagroepen komen versterken.

Berto Smit en Paul Mostert vertellen over hun ervaring met de themagroepen. Lees verder
 
Forum
Het forum is bedoeld om onderling informatie te delen, vragen te stellen en discussies te starten met andere GBI-gebruikers. Het forum is voor iedereen te raadplegen.

De meest recente discussies gaan over:
Mobiel werken met GBI
23 november jl. hebben we met Antea Group en verschillende leden van de GVAG een sessie gehouden over mobiel werken. Aanleiding van deze sessie is de doorontwikkeling van GBI, de diversiteit van tools voor het inwinnen van gegevens en de technologische ontwikkelingen van standaarden.

De leden hebben ervaringen met mobiel werken met elkaar gedeeld. Ze hebben besproken welke tools ze gebruiken voor het inwinnen van gegevens en er zijn wensen benoemd waar GBI aan moet voldoen.

De randvoorwaarden voor mobiel werken zijn volgens de leden: eenvoudig instelbaar, goede performance en dat het altijd én overal werkt. Er zijn ook hele specifieke wensen uitgesproken Lees verder


 
Doe mee met IMBOR!

In het IMBOR (InformatieModel Beheer Openbare Ruimte) zijn landelijke afspraken gemaakt over de objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals voor wegbeheer en groenbeheer.

Antea Group is al enige tijd concreet bezig met de inrichtingsvraagstukken en de ontwikkeling van het IMBOR binnen GBI. Want vraagstukken die zijn er!

We kunnen veel met IMBOR maar zeker niet alles. Denk hierbij aan de relatie met inspectie- en planningsdata maar ook de mogelijkheid en plek van klant specifieke waarden. We zijn op het punt gekomen waarbij Antea Group aangeeft behoefte te hebben aan een klankbord en heeft hiervoor aangeklopt bij de GVAG themagroep “basisregistratie en gegevensbeheer”. Lees verder

 

Digitale nieuwsbrief
Wil je geen nieuws meer missen van de GVAG, schrijf je dan snel in voor de nieuwsbrief.

Agenda van de GVAG
Er staan weer interessante bijeenkomsten in de agenda. Poll
Jouw mening is belangrijk voor de GVAG. Vul de poll  in zodat we op de hoogte blijven van wat leden willen en vinden. 
Copyright © 2020 GVAG, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp