Copy
GVAG Nieuwsbrief
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief oktober 2020

Op 17 september en 7 oktober heeft Antea Group ons als GBI gebruikers meegenomen in de roadmap en stand van zaken van GBI. En als GVAG bestuur staan we hier positief in. Wij willen samen met de GBI gemeenten GBI toekomstbestendig maken. Lees hier meer over in deze nieuwsbrief.
Een toekomstbestendig GBI
Vooropgesteld, het was de keuze van Antea Group om de toekomstige ontwikkeling van GBI met een nieuwe bouwpartner in te vullen. Net als veel gemeenten maakten ook wij ons zorgen over wat dit zou betekenen voor de continuïteit van ons GBI. Als GVAG bestuur hebben we hier vaak en intensief over gesproken met de directie van Antea Group. Ook in de GVAG themagroepen is hier regelmatig aandacht voor geweest.

Als GVAG bestuur zijn we te spreken over de visie van Antea Group met betrekking tot de doorontwikkeling van GBI: open source, toegankelijk via internet, toekomstgericht, slim ontrafelen van functionaliteiten op hun logische plek. Lees verder
Nieuwe bestuursleden gezocht voor de GVAG
De GVAG is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden voor het Algemeen Bestuur van onze vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt haar leden richting Antea Group omtrent het product GBI en stimuleert en faciliteert de leden om samen te werken aan constante verbetering van het product GBI en de daarmee samenhangende dienstverlening. Lees verder
GBI informatiebijeenkomsten

Antea Group organiseert meerdere online informatiebijeenkomsten om GBI gemeenten bij te praten over de ontwikkeling van GBI. De online informatiebijeenkomst van 17 september en 7 oktober werden door bijna 90 deelnemers bezocht. Heb jij je al aangemeld voor de GBI informatiebijeenkomsten van 5 november? Klik hier om je aan te melden.

Forum
Het forum is bedoeld om onderling informatie te delen, vragen te stellen en discussies te starten met andere GBI-gebruikers. Het forum is voor iedereen te raadplegen.

De meest recente discussies gaan over:
Digitale nieuwsbrief
Wil je geen nieuws meer missen van de GVAG, schrijf je dan snel in voor de nieuwsbrief.

Poll
Jouw mening is belangrijk voor de GVAG. Vul de poll  in zodat we op de hoogte blijven van wat leden willen en vinden. 
Copyright © 2020 GVAG, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp