Styret informerer
View this email in your browser
Siste nytt

Informasjon om ny lekeplass

I sommer underskrev styret kontrakt med Uniqa, etter vedtak på generalforsamlingen i mai. Apparatene er i produksjon på fabrikk i Tyskland, og i følge framdriftsplanen skal prosjektet gjennomføres i uke 42 - 44 (16. oktober - 3. november).

Les mer...

Flere bilder fra prosjektet kan ses her

Felleskostnader

Under Generalforsamlingen i mai ble det gitt en gjennomgang av hvordan felleskostnadene beregnes i gården. Historisk sett har det vært flere endringer i beregningsgrunnlaget, og særlig stor endring kom da utbygginger ble tillatt.
 
I nyere tid kan følgende avgjørelser nevnes særlig:
  • På 90-tallet ble det satt en m2-pris på 24 kr. for 1. etasje og 25 m2 i 2. og 3. etasje, og disse satsene er økt prosentvis per år
  • Utbygd lofts- og kjellerareal betaler 73 % av kvadratmeterpris (men det betales ikke leie overhodet for hems)
 
Styret ønsker å sikre en så rettferdig fordeling som mulig, og det undersøkes både internt og eksternt hvilket juridisk handlerom man har til å korrigere beregningen slik det er i dag.
 
Siste "offisielle" oppmåling av leiligheter skjedde rundt tusenårsskifte, og ellers skjer kun oppmåling enkeltvis og privat når leiligheter selges. Styret vil derfor ha et særlig fokus på å korrigere felleskostnader ved leilighetssalg dersom man ser at felleskostnadene avviker fra hovedregelen. Hvorvidt man har lov til å gjennomføre en større endring av beregningsprinsippene er per nå uavklart, og styret må derfor vurdere andre og større endringer utfra et kost-/nytteperspektiv som hensyntar de juridiske grensene. Dette mer overordnende arbeidet vil styret følge opp utover høsten.

Tidligere har beregning vært gjort både ut fra areal og ut fra en tilstrebing av likhet pr. enhet. Dette er også nedfelt i borettslagsloven, men hva slags fordelig vi vil ha framover må drøftes ut fra "rettferdighet" slik gårdens andeler er idag.

Takrenner

Vi har fått observasjoner fra beboere om vann som renner inn i oppgang fra vindu og dør, og om hull i takrenner. Det har i forrige uke vært befaring med taktekker. Planen er oppstart innen utgang av september, takrennene vil bli sett over, rensket og vurdert. Det er to åpenbare hull i kroken ved Hegermannsgate /Omsensgate og i Per Kvibergsgate. Evt. større arbeider litt senere på høsten.
 

Høstdugnad

Om ikke lenge er det klart for den årlige høstdugnaden i Frankrikegården! Vi håper du har mulighet for å stille slik at vi sammen kan gjøre gården vår til et hyggelig sted å bo :)

DATO: 29.10.2017
TID: info kommer nærmere
STED: Oppmøte ved containere ved lekeplassen

Før dugnaden oppfordrer vi alle beboere til å rydde bort private gjenstander fra fellesområdene på loft, kjeller og oppgang. På grunn av krav om brannsikkerhet vil gjenstandene fjernes/kastes på dugnaden.

Sykler må merkes
Vi ber om at alle beboere merker syklene sine før dugnaden, og flytter dem ut av sykkelstativet på dugnadsdagen. Styret vil i forbindelse med dugnaden rydde bort sykler som ingen eier.

Dersom det er noen som har forslag til oppgaver til høstdugnad, er det bare å kontakte dugnadsansvarlig i styret, Anders - anders@torshovkvartal8.no

Nye priser ved leie av trafo

Pris for leie av trafo vil fra 1 oktober bli justert, nytt er også at booking i forbindelse med jobb får egne priser.

Nye priser vil bli oppdatert på nettside innen kort, inntil videre kan de ses her (ekstern link)

Innkalling til årsmøte OKSEBRYGG

Styret i oksebrygg inviterer til årsmøte for sine medlemmer.

Tidspunkt: torsdag 28.9, klokka 20:00.
Sted: Trafoen

Les mer...

Påminnelser
Klatreforbud
 
Vi har mange flotte syriner i gården vår, men ikke alle er kraftige nok til å bære vekten av klatrende barn. Spesielt noen av de yngre syrinene har i det siste knekt ved klatring. Hagegruppa vil sette opp skilt foran de syrener som ikke tåler klatring, vi ber alle voksne om hjelp til å opprettholde forbudet.
Vi minner om at ytterdørene til enhver tid må holdes lukket slik at uvedkomne ikke kan ta seg inn i oppgangen.
Brygge øl
 
Meld din interesse for å bli med i Oksebrygg, vi setter opp fellesbrygg/kurs på forespørsel! Ta kontakt på info@oksebrygg.no
Barnevognboder
 
Vi er av OBRE pålagt å holde oppganger frie for barnevogner og andre gjenstander, i tilfelle brann. Barnevogner må oppbevares i barnevognboder. Vi har også blitt oppmerksom på at noen har barnevognboder som ikke brukes, gi gjerne beskjed til styreansvarlig slik at disse kan omfordeles til de som trenger bod. anne-merethe@torshovkvartal8.no
Viktige datoer
 
Høstdugnad - 29 okt
Er det flere i din familie som vil motta nyhetsbrev? Husk at du nå kan melde på ubegrenset med mottakere per husholdning.
KLIKK HER FOR Å LESE MER
Copyright © 2017 Borettslaget Torshov Kvartal 8, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp