Generalforsamling 30 mai
View this email in your browser
Siste nytt

Generalforsamling

Datoen for generalforsamling er fastsatt til 30. mai. Alle andelseiere skal ha fått varsel om dette i posten fra OBOS. Vi minner om at forslag til vedtak må sendes inn til OBOS senest 1. mars.

Loftsvinduer/kinahatter


Styret har fått flere henvendelser fra beboere med utbygd loft om at det er problemer med/lekkasjer fra takvinduene. Styret har innhentet tilbud både på utskifting og på en vedlikeholdsservice av alle disse vinduene. Det er her snakk om betydelige kostnader. Et par mindre akuttreparasjoner er foretatt. Men før større kontrakter for vedlikeholdsservice og utskifting av dårlige vinduer blir inngått, har styret funnet det riktig at det blir gjort en grundig juridisk vurdering ang. ansvarsforholdene for disse vinduene. Vi har også hatt en akuttreparasjon for en såkalt kinahatt som er montert på taket for ventilasjon. Når det blir aktuelt med å gjennomføre inspeksjon/vedlikeholdsservice av loftsvinduer, må vi også inkludere ettersyn av kinahattene.
Oppgradering av vaskeriet i Krebs gate 17
For to år siden ble vaskeriet i Hegermannsgate 12 II oppgradert og nå står vaskeriet i Krebs gate 17 for tur. Arbeidet startet mandag 23. januar og vaskeriet og tilkomst til tørkerommet vil være stengt til arbeidene er ferdige. Brukere av vaskeriet i Krebs gate 17, henvises til å bruke vaskeriet i Hegermanns gate 12 i denne perioden.

Lagring i kjellerboder

I løpet av de siste årene har vi hatt tilfeller av både ekte hussopp og muggsopp i kjellere i gården. Etter det siste angrepet av muggsopp i Hegermanns gate 18 har styret fått Mycoteam til å utarbeide et eget infoskriv som du ser nedenfor. Ved visuell inspeksjon ser styret at det er mange boder der lagringsforholdene ikke er i tråd med de retningslinjene som er viktige å følge for å unngå sopproblemer. Styret oppfordrer alle til å ta en sjekk i sin bod, og rydde opp dersom det er nødvendig. Skulle det oppdages mistanke om soppangrep, er det viktig at styret får melding umiddelbart. Da vil vi kontakte Mycoteam for kontroll.
Les hele saken her...
Alle leiligheter i første etasje fikk tilsendt radonmålere før jul. Husk å følge instruksjonene som fulgte med for å returnere disse innen angitt tidsfrist.

Pipeprosjektet

Rehabiliteringen av pipene går sin gang. Det ligger en foreløpig framdriftsplan på hjemmesida vår, den holder ganske bra fremdeles. Alt er ferdig i Per Kvibergs gate, arbeidet pågår nå i Krebs gate, og snart begynner de i Omsens gate. Framdriftsplan for seksjon 4 ligger på hjemmesida.
 
Skorsteinene over tak ble rehabilitert tidligere, men i ”firkanten” bak/rundt juletreet (Krebs g 9 a og b, Omsens g 13  a og b) er de ikke reparert. Disse blir nå revet og bygd opp på nytt. Til dette må Thorendal ha et stillas inne i bakgården og et stativ på gatesida for å sikre arbeidet. Det må også sikres at murbiter o.l. ikke faller ned og skader noen.
 
Vi ber alle være oppmerksomme på stillaset, hold barn og voksne unna det og det er strengt forbudt å prøve å klatre i det. Det vil bli stående til disse pipene er ferdige, både over tak og inne i bygget.
 
Vi beklager ulempen beboerne får. Vi har blitt bedt om at beboerne dette gjelder er oppmerksomme på åpne vinduer. Det har vært tilfeller tidligere (iflg Thorendal) at uvedkomne har klatret i stillaset og prøvd å komme seg inn i åpne vinduer.
 
Deler av riggen ved Hegermansgate vil bli flyttet. De blå containerne må stå der de er, men det meste av det andre blir flyttet mot Omsens gate. Vi får dele på ulempene så langt so mulig.
 
Vi håper velviljen vi har fått så langt også ”overlever” denne fasen.
 
FØLG MED PÅ SISTE NYTT HER

Årlig kontroll av brannalarmanlegg

Det nærmer seg tiden for den årlige kontrollen av brannalarmanlegget. Det er firmaet Elektro-Nytt som utfører dette. I år vil det bli alle fellesareal og leiligheter i 1. etasje som vil bli sjekket i uke 10. Mer info sendes beboere i første etasje på mail, samt på oppslag i oppgang.
Velkomstbrev
 
Hjemmesiden vår inneholder mye nyttig informasjon. For nye andelseiere kan det likevel være greit å få en introduksjon til noen av de viktigste sakene man bør være obs på. Styret har derfor utarbeidet et eget velkomstskriv som blir sendt til disse ved overtagelse fra nå av. Skulle du ha overtatt leilighet nylig og er interessert i å få skrivet, send en epost til kristine@torshovkvartal8.no
 
Strømavlesning
 
Hafslund har informert styret om at de vil installere automatiske strømavlesere i alle sikringsskap i gården. Dette gjelder både sikringsskap for fellesareal og sikringsskap for leilighetene. Installasjon er planlagt gjennomført i perioden april til juni. Hafslund vil sende ut brev til andelseiere ca. tre uker før de skal utføre arbeider i den enkeltes sikringsskap.
Så da slipper vi snart manuell avlesning/innmelding til Hafslund!
Forbud mot å lade elbilar via uttak til motorvarmer
 
Styret innfører forbud mot å lade elbilar via uttak til motorvarmer på gårdens parkeringsplasser. Disse anleggene er ikke beregnet på så høye strømmer som kreves ved lading av elbil. Styret anbefaler beboere med elbil å lade ved kommunens strømpunkter i Omsens og Krebs gate. Det er gårdens elektriker som har gjort en vurdering av anlegget for styret.
Fellesarealer

Som det har blitt gjort kjent flere ganger for andelseierne, er styret pålagt av Oslo Brann- og Redningsetat (OBRE) å sørge for ryddighet i alle fellesareal.

Etter avtale med vaktmesterselskapet vårt vil vaktmester utføre jevnlige inspeksjoner på vegne av styret. Han vil også utarbeide rapporter for alle oppgangene hver måned slik at vi har dokumentasjon på oppfølging av pålegget. Dette er for å tilfredsstille krav vi fikk etter det siste tilsynet fra OBRE.

Beboere vil bli varslet av vaktmester med lapp i oppgang dersom gjenstander må flyttes og hvis de ikke blir fjernet vil vaktemester fjerne disse. Styret kan ikke ta ansvar for gjenstander som blir fjernet. Men blir det fjernet ting som kan antas å ha større verdi, så blir de av vaktmester satt på et mellomlager noen tid før de blir levert til gjenbruksstasjon.
 
Er det flere i din familie som vil motta nyhetsbrev? Husk at du nå kan melde på ubegrenset med mottakere per husholdning.
KLIKK HER FOR Å LESE MER
Copyright © 2017 Borettslaget Torshov Kvartal 8, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp