Styret informerer
View this email in your browser
Siste nytt

Generalforsamling 2018

Husk å sette av kvelden 22 mai for generalforsamling, mer informasjon og inkalling får du i postkassen.
 
Frist for innsending av forslag er 12. april. Disse sender du per e-post til: styret@torshovkvartal8.no

Oppdatering på arbeid med felleskostnader

Styret har i de siste månedene fortsatt arbeidet med å gjennomgå felleskostnadene i borettslaget. Som tidligere forklart har vi i dag en fordelingsnøkkel hvor vi beregner pris per kvm, hvor leiligheter i førsteetasje og «over buen» har ca 7 % reduksjon i kostnad per kvm. Videre har man i flere tiår praktisert en regel som gir 27 % reduksjon per kvm både for utbygd loft-/ og kjellerareal samt areal over 80 kvm i større leiligheter (som ikke er utbygd). Hemsareal betaler man ikke for.
 
Som redegjort for på fjorårets generalforsamling kan det langt på vei slås fast at man ikke har oppfylt prosessuelle krav ved innføring av disse ordningene, da endringer i fordelingsnøkkel i utgangspunktet krever enstemmighet blant alle beboere. Likevel er det slik at hensynet til forutberegnelighet gjør at endringer som er innført for noen tiår siden, om enn uten å oppfylle alle formkrav, kan medføre at man som borettslag likevel må forholde seg til praksis som er etablert. Særlig gjelder dette så lenge ordningen som er utarbeidet har et saklig formål og ellers er bestemt via styre-/GF-behandling. 
 
Ettersom ovennevnte juridiske utgangspunkt også er bekreftet av OBOS’ juridiske avdeling, har styret derfor besluttet å i) forholde seg til nåværende fordelingsnøkkel og ii) kontrollere og påse at samtlige andeler betaler korrekt beløp i felleskostnader ut fra denne regelen. Styret har allerede kontrollert og beregnet flesteparten av leilighetene, men vil i tiden fram mot GF jobbe særskilt med leilighetene hvor underlagsdata fra OBOS gjør det vanskelig å kontrollere at felleskostnader er riktig beregnet. Enkelte andeler vil derfor kunne motta en henvendelse fra styret angående areal i leiligheten. 
 
Merk at man i denne prosessen naturligvis vil justere «begge veier» om nødvendig, altså slik at både reduksjon og økning av felleskostnader kan skje for de andelene hvor kontrollregningen viser at nåværende felleskostnader ikke er korrekt beregnet. Dette fordi formålet med øvelsen naturligvis er å sikre at alle andeler underlegges samme praksis og at fordelingen av felleskostnadene blir rettferdig.

Valg av nye styremedlemmer

Vil du være med på å bestemme hvordan gården vår skal drives? Det er nå ledige plasser i styret, og det er viktig at så mange som mulig er med og gir sitt bidrag. Hvis du føler deg kallet eller har forslag til mulige kandidater, ta kontakt med valgkomiteen ved Ivan Uthus på: Ivan.Uthus@ifront.no

Oppbevaring av barnevogner, akebrett og annet i oppgangen

Vi ville bare minne om at dere dessverre ikke kan oppbevare barnevogner, rattkjelker og annet i oppgangene. Siden oppgangene er rømningsveier, har Brann- og redningsetaten pålagt oss som borettslag å holde disse frie til enhver tid. Det betyr at vi må være strenge på større ting som barnevogner, sykler, akebrett og den slags.
 
Når det gjelder barnevogner, prøver vi å tilby alle som trenger det en egen vognbod ute slik at alle har et sted å plassere vognene sine.
 
Dersom dere ikke har fått tildelt en slik garasje, ta kontakt med styret ved Anne-Merethe Pedersen (anne-merethe@torshovkvartal8.no), så skal vi forsøke å sørge for at alle som trenger det får tilgang til en.
 

Vårdugnad

Om ikke lenge er det klart for den årlige vårdugnaden i Frankrikegården! Vi håper du har mulighet for å stille slik at vi sammen kan gjøre gården vår til et hyggelig sted å bo :)

DATO: 22.04.2018
TID: info kommer nærmere
STED: Oppmøte ved containere ved lekeplassen

Før dugnaden oppfordrer vi alle beboere til å rydde bort private gjenstander fra fellesområdene på loft, kjeller og oppgang. På grunn av krav om brannsikkerhet vil gjenstandene fjernes/kastes på dugnaden.

Dersom det er noen som har forslag til oppgaver til høstdugnad, er det bare å kontakte dugnadsansvarlig i styret, Anders - anders@torshovkvartal8.no

Påminnelser
Droneforbud
 
Vi minner om at det er forbudt å fly droner i tettbebygde strøk, noe som også vil si innsiden av gården vår. Les mer om regler for bruk av drone på www.dronelek.no
Brygge øl
 
Meld din interesse for å bli med i Oksebrygg, vi setter opp fellesbrygg/kurs på forespørsel! Ta kontakt på jonatangiske@gmail.com
Søppel
 
Søppelkapasiteten i gården er god, men det er viktig at alle bidrar med å fordele når det er fult i nærmeste kasse. Det er også en gjenbruksstasjonen i Bentsebrugata for spesialsøppel og søppel ved oppussing.
Viktige datoer
 
Vårdugnad - 22 april
Generalforsamling - 22 mai
Er det flere i din familie som vil motta nyhetsbrev? Husk at du nå kan melde på ubegrenset med mottakere per husholdning.
KLIKK HER FOR Å LESE MER
Copyright © 2018 Borettslaget Torshov Kvartal 8, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp