Copy
Fonds Gezond Geboren nieuwsbrief mei 2016
View this email in your browser

GEZOND GEBOREN DAT GUN JE IEDEREEN


5 september 2016

foto: Livien Willemse

Geachte Lezer,
 
De eerste resultaten van de door ons fonds gefinancierde onderzoeken zijn bekend geworden. Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief. Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan het vinden van financiering voor de 2016 projecten.
In juni is het jaarverslag 2015 uitgekomen en in juli een nieuwe flyer. De stevige basis die in 2015 werd gelegd voor logo- en naamsbekendheid en de succesvolle financiering van de eerste wetenschappelijke onderzoeken vormen de basis die we samen met partners, fondsen, bedrijven, particulieren en donateurs willen vasthouden. Om meer structuur te geven aan de organisatie en de inspanningen van het bestuur is een missie en visie document opgesteld.
Op 9 september is de Nationale Dag van de Geboorte. Fonds Gezond Geboren ondersteunt die dag de verloskundige afdelingen en praktijken met flyers en babymutsjes.
Het bestuur is per 1 september op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de portefeuille marketing en communicatie. Wij zijn op zoek naar iemand die affiniteit heeft met ons fonds en deze taak zou willen vervullen. Voor nadere informatie en mogelijke belangstelling voor deze functie kunt u zich wenden tot p.mol@fondsgezondgeboren.nl
 
Omdat het aantal donateurs nog achter blijft doen wij nogmaals een beroep op u. Wilt u ons steunen als u nog geen donateur bent? U kunt dat – via onze website – al doen vanaf € 10 per jaar.
 
Met dank en vriendelijke groet,

Niek Exalto, voorzitter FGG

De eerste onderzoeksresultaten

“Placental Particles in Pregnancy and Preeclampsia” is de titel van het proefschrift waarop Claudia Göhner in april in Groningen promoveerde.
Fonds Gezond geboren leverde een aandeel in de onderzoekskosten. Tijdens de normale zwangerschap moet de afweer van de moeder worden onderdrukt omdat de placentacellen eigenschappen van de vader bevatten. De onderzoekers toonden aan dat deeltjes van placentacellen deze natuurlijke afweer reguleren. Bij pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) bleek die regulering van de afweer anders te verlopen dan bij de normale zwangerschap. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijke bevindingen die kunnen bijdragen aan de preventie en betere behandeling van pre-eclampsie.
Onderzoekers uit Maastricht presenteerden de eerste resultaten uit de Calcium studie op het congres van de Kennispoort Verloskunde in Utrecht onder de titel ” Extra Calcium kan zwangerschapsvergiftiging voorkomen".

Jaarverslag

Met trots verwijzen wij naar het eerste jaarverslag van Fonds Gezond Geboren dat op de website werd geplaatst.

Het is een document geworden waarin alle activiteiten tussen de oprichting op 14 maar 2014 en 31 december 2015 worden beschreven, inclusief het financieel overzicht en de samenvattingen van de lopende wetenschappelijke onderzoeken.
 

Nieuwe flyer

Bij het ontwerp van een nieuwe flyer kreeg ons fonds hulp van fotograaf Levien Willemse in Rotterdam en Firma Dräger BV in Zoetermeer. Deze hulp resulteerde in prachtige foto’s die zo kenmerkend zijn voor de missie: de gezondheid van moeder en kind bevorderen door het terugdringen van aandoeningen, ziekte en sterfte vóór, tijdens en vlak na de geboorte.

In deze flyer wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheden om met behulp van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vroeggeboorte en groeivertraging te voorkomen.
De flyer kan via info@fondsgezondgeboren.nl worden besteld bij ons secretariaat.

Missie en Visie 2016

Er is door het bestuur een missie en visie document opgesteld dat richting geeft aan onze activiteiten en organisatie. Klik op de link Missie en Visie 2016 om het document te downloaden.

9/9  Dag van de Geboorte

Op 9 september, de door ons fonds officieel geregistreerde Nationale Dag van de Geboorte zal op de afdelingen verloskunde in ziekenhuizen en in verloskundige praktijken aandacht worden gevraagd voor Fonds Gezond Geboren.
Die dag is er op gericht om aandacht te vragen voor de problematiek en aan een ieder die meevoelt te vragen om mee te helpen de problemen op te lossen. Wij hopen op die dag de werving van donateurs een boost te geven. Afdelingen en praktijken kunnen via info@fondsgezondgeboren.nl flyers en de bekende Gezond Geboren babymutjes aanvragen om uit te delen aan moeders die in de week van 9/9 bevallen. Omdat 9/9 volgend jaar op een zaterdag valt is besloten om niet dit jaar maar volgend jaar op die dag een sportevenement onder de naam Levens Loop te organiseren.

29/9 Geboorte Golf


Op 29 september a.s. stelt de Amsterdamse Golfclub haar baan vanaf 13.30 uur tegen een gereduceerd tarief ter beschikking aan Fonds Gezond Geboren voor een benefiet golfwedstrijd onder de naam Geboorte Golf. Vorig jaar werd deze wedstrijd, die aansluit bij het NGF-programma Committed to Family, georganiseerd op Golfclub Broekpolder.

Op www.balance-events.com inlogcode: geboortegolf, staat alle informatie over deze dag. Er zijn nog enkele mogelijkheden om individueel of in teamverband (vier en vijfballen) in te schrijven voor deze benefiet wedstrijd. De inschrijvingskosten voor de geheel verzorgde dag (greenfee, lunch, borrel, diner en loterijprijzen) bedragen € 200 per persoon. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Patrick Mol: p.mol@fondsgezondgeboren.nl
 

Helpt u mee?

Het bestuur (op de foto v.l.n.r. Niek Exalto, Veronique van Doren, Patrick Mol, Harry Visser, Babs Schipper en Esteriek de Miranda) heeft uw hulp hard nodig bij werving van nieuwe sponsors en nieuwe donateurs. U helpt toch ook mee aan de groei?


     
 


Wilt u een wijziging doorgeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief stuur dan een mail aan: info@fondsgezondgeboren.nl
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fonds Gezond Geboren · 's Gravensingel 30 · Rotterdam, 3062 SB · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp