Copy
Nyhetsbrev fra likestillingssenteret KUN
Åpne i din nettleser 
Nyhetsbrev 5, november 2021
Hei,
Snart er det juleferie. Planlegger du å reise? Da anbefaler vi podcasten vår.
Likestillingspodden

Fotoboka - Jeg vil endre


Tross regn og mørke, var det stor stemning da fotoboka “Jeg vil endre” ble lansert på Hell den 19.11. Boka på hundre sider inneholder et hundretalls bilder, og er banebrytende som en fotobok som er tilrettelagt for lesere med nedsatt syn.

Rapport - Menneskehandel i Salten


Likestillingssenteret KUN har ferdigstilt en rapport om menneskehandel. Med dette kunnskapsgrunnlaget ønsker vi å styrke forståelsen for fenomenet menneskehandel, herunder de juridiske og politiske rammene.

Doavisa for videregående skole


Vi har hatt lansering av Doavisa for videregående på vår pilotskole Steinkjer videregående skole.

Elevrådet ved skolen har bidratt i arbeidet med både innhold og utforming av Doavisa – og de var veldig fornøyde med det endelige resultatet. Doavisa tar opp tema som ungdommene selv uttrykker at de ønsker mer kunnskap om og som er tema det kan oppleves som vanskelig eller kleint å snakke om.

Webinar - Bydelsmødre i Bygde-Norge


Bydelsmødre Norge og KUN feirer at tre år med prosjektsamarbeid er over med jubileumswebinar. De siste tre årene har Bydelsmødre samarbeidet med likestillingssenteret KUN for å se på hvordan bydelsmødremetodikken kan tilpasses midre distriktskommuner.
Likestillingssenteret KUN sammen med andre tre organisasjoner arrangerte en nasjonal konferanse om eldre og seksuell helse. Flere innledere med bred kompetanse på tematikken delte sin verdifulle innsikt. Konferansen ble avsluttet med lansering av eldreogseksuellhelse.no 

Prosjektet er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet. Målgrupper for prosjektet er eldre og helsepersonell som møter eldre. 

Noen av våre ressurser


Istanbulkonferanse 2021 er Justis- og beredskapsdepartementet sin årlige konferanse for å markere Norges ratifisering av Istanbulkonvensjonen – Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Likestillingssenteret KUN organisert konferansen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.
Dette tilbyr vi
Våre prosjekter
Våre publikasjoner
Spørsmål eller tilbakemelding
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn
Twitter
Email
Likestillingssenteret KUN utgir 6 nyhetsbrev pr år. Du får dette nyhetsbrevet fordi du står oppført som abonnent.
Post - og besøksadresse
Likestillingssenteret KUN
Nordfoldveien 101
N-8286 Nordfold
Avdelingskontor Steinkjer
KUN
Skolegata 22
N-7713 Steinkjer
Tlf +47 75 77 90 50
E-post: post@kun.no
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Epost>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Likestillingssenteret KUN · Nordfoldveien 101 · Nordfold, 8286 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp