Copy
Nyhetsbrev fra likestillingssenteret KUN
Åpne i din nettleser 
Nyhetsbrev 3, september 2021. Likestillingssenteret KUN utgir 6 nyhetsbrev pr år. 

30-årsjubileum
I år er det 30-år siden KUN ble stiftet. Vi markerer jubileet gjennom en egen jubileumspodcast og en rekke digitale fagseminarer. Podcasten og  fagseminarene blir lagt ut i løpet av september og oktober, så her er det bare å glede seg!  
Første del av vår jubileumspodcast, som er laget i forbindelse med likestillingssenteret KUNs 30-års jubileum. I studio hører vi Berit Woie Berg og Marit Alsaker Stemland, som opprinnelig etablerte stiftelsen Kvinneuniversitet Nord i Steigen, og Linn Braseth-Gulliksen, redaktør.
Hør jubileumspodcast her: Jubileumspodcast del1

Denne høsten har vi flere nye medarbeidere.
Linda Rindahl er ansatt som lønn- og regnskapsansvarlig, Ida Skramstad er ansatt som administrasjonsmedarbeider, Kirill Gurvich er ansatt som rådgiver og Anush Khadka er ansatt som kommunikasjonsmedarbeider. I tillegg begynner Helene Rød som rådgiver i Oktober. Velkommen skal dere være!

 

Rapportlansering: Invadert og forlatt
Likestillingssenteret KUN og Mental Helse Ungdom har lansert en rapport om begrensningser av unge minoritetsmenn og konsekvenser for deres psykiske helse.

I rapporten "Invadert og forlatt" ønsker vi å bringe frem stemmene og perspektivene til unge minoritetsmenn. Les rapporten her: Invadert og forlatt- Sosial kontroll og psykisk helse blant unge minoritetsmenn.

Også har vi lansert et hefte som bygger på rapporten. 
Last ned heftet her. 

Masteroppgave om Gutter, skolearbeid og dataspill
Karolin Elisabeth Moberg har skrevet masteroppgave om Gutter, skolearbeid og dataspill. Moberg har også fått tildelt likestillingssenteret KUNs stipend for dette arbeidet.

Masteroppgaven undersøker hvordan et utvalg middels-/høyt presterende gutter på videregående skole balanserer tidsbruk mellom dataspill og skolearbeid. 

Last ned masteroppgaven i sin helhet her

En fiskerinæring i endring?
Emma Johanne Ingebrigtsen har skrevet masteroppgave om kvinners økende interesse og engasjement i fiskerinæringen. 

Fiskerinæringen er sterkt mannsdominert, men i tidsrommet 2013 til 2019 har det skjedd en økning fra 250 til 329 registrerte kvinnelige heltidsfiskere i Fiskermanntallet. På utdanningslinjen Fiske og fangst har også andelen jenter mer enn fordoblet seg i løpet av de siste åtte årene. Kvinnene synes å øke deltakelsen. Er næringen klar? Last ned masteroppgaven i sin helhet her

Masterstudent?
Likestillingssenteret KUN lyser ut inntil to masterstipender på NOK 25.000,- til studenter som ønsker å skrive masteroppgave i et likestillingsperspektiv. Søknad sendes på e-post til post@kun.no og merkes "Masterstipend". Søknaden skal inneholde CV og en kort oppgaveskisse på ca 3 sider, som avgrenser tema og problemstilling(er) innenfor et av områdene vi har angitt. Søknadsfrist er 1. november. Et utvalg masteroppgaver skrevet av tidligere stipendvinnere finner du her.

Twitter
Facebook
Instagram
Copyright © 2021 All rights reserved

Our mailing address is:
post@kun.no 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Epost>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Likestillingssenteret KUN · Nordfoldveien 101 · Nordfold, 8286 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp