Copy
Nyhetsbrev från Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur.
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Vindelälven - Juhtatdahka biosfärkandidatur 
3 / 2016


Hej på er!

Den vackra hösten är bara ett minne nu när snön så smått börjat falla, och nu står julen för dörren. I detta nyhetsbrev berättar vi om vad som hänt sedan sist, om hur arbetet med vår ambassadörsutbildning fortlöper och vad mer som är på gång på kansliet nu under vintern.

Sen sist


19 oktober
Kansliet besökte Åmsele för att prata framtida utveckling av byn tillsammans med några av byns representanter. Under träffen diskuterades även boendesatsningar, som hostell och airbnb, jordbrukssatsningar och Landsbygdsbidrag och möjlig samverkan med andra byar som har samma intentioner.

19 november
Biosfärdag i Sandsele, Sorsele kommun. Ett dryga tjugotal personer träffades för att byta erfarenheter, knyta kontakter och lära sig mer om vad som pågår längs Vindelälven-Juhtatdahka. En fullspäckad och lärorik dag där vi bland annat fick lära oss om hur det går till att arrangera en hållbar utomhusfestival, se exempel på hur det kan se ut när man har restaurerat delar av Vindelälven, blev inspirerade av produktförädling och matturism längs Vindelälven genom projektet Route Gastronomique, höra hur en fjällgås kan bete sig och låta, inspireras av vad som kan vara avgörande för en liten by att trivas och växa och om ekosystemtjänster.


28-29 november
Kansliet besökte Arjeplog där vi träffade representanter från kommunen, Silvermuseet, INSARC och turistbyrån samt anställda vid kommunen. Vi berättade om biosfärkandidaturen och vårt arbete i Vindelälven-Juhtatdahka och vi fick en inblick i den rika natur och kultur som Arjeplogområdet har att erbjuda.

Ambassadörsutbildning under uppbyggnad

Arbetet med ambassadörsutbildningen har nu gått in i fas två. Kansliet har bjudit in till dialogmöten med representanter från samebyarna; natur, kultur & friluftsliv; de areella näringarna jord, skog och vatten samt övrigt näringsliv för att informera om biosfärarbetet och för att lyssna på vad de anser är viktigast att ta med i en utbildning när det gäller deras område. Vi ställde frågan; Vad bör ingå i en ambassadörsutbildning när det gäller just ert område? Hur ska ramarna se ut? Deltagarna fick sitta i grupper och spåna fram vad de ansåg viktigast för en utbildning. Kansliet kommer nu att sammanställa allt material från dialogmötena och i samråd med några av deltagarna försöka sy ihop en ambassadörsutbildning. Målet är att ha kunna hålla två utbildningar under 2017.

Vi vill passa på att tacka alla deltagare för bra diskussioner där både möjligheter och utmaningar med biosfär lyfts. Vi känner att vi har en bra grund att stå på inför vårt fortsatta arbete och vi är glada att ni är med på resan. Mer om information om när, var och hur ambassadörsträffarna kommer att hållas, kan ni läsa om på vår hemsida www.vindelalvenjuhtatdahka.se och i nästa nyhetsbrev.

Framtagning av logo och grafisk profil

Kansliet fortsätter arbetet med att ta fram en logo och en grafisk profil för Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur för att skapa en identitet. Detta är särskilt viktigt då ambassadörsutbildningen drar igång. 

Blogg

Ni har väl inte missat vår blogg? Just nu bloggar den nederländske arkitektstudenten Rogier Rouwet, som i somras cyklade från Traena vid norska kusten till Pudozh i Ryssland som en del av sitt examensarbete. I korthet skulle han genom projektet knyta ihop ett nätverk av boenden, ordnade på lämpliga avstånd för cyklister, vandrare och skidåkare. Under våren vill vi komma igång med att låta verksamma i Vindelälven-Juhtatdahka blogga om sin vardag. Bloggen finner ni på vår hemsida www.vindelalvenjuhtatdahka.se

Kalender

Vi vill även påminna om kalendern på vår hemsida. Här publicerar vi aktiviteter inom hållbar utveckling som sker i Vindelälven-Juhtatdahka. Hör gärna av er på camilla@vindelalven.se om ni har tips på aktiviteter i ert område.

Ansökan

Kansliet jobbar vidare med ansökan till Unesco under 2017. Ansökan ska vara remissklar 1 oktober 2017.

Kommande aktiviteter under vintern


1-2 februari
Kansliet kommer att delta i konferensen Levande laxälvar 2.0, där förvaltning av lax och öring för en utvecklad fisketurism diskuteras.

2 mars
Styrelsemöte i Rusksele där bland annat föreningsbildande och biosfärambassadörsutbildning står på agendan. Mer information om det kan ni läsa om på vår hemsida www.vindelalvenjuhtatdahka.se eller i nästa nyhetsbrev.

Till sist

Trots att stort fokus kommer att ligga på att färdigställa ansökan under nästa år, vill vi gärna försöka träffa dig som bor och verkar i Vindelälven-Juhtatdahka och höra om dina tankar och idéer för en hållbar utveckling i just ditt område. Så vill du veta mer om biosfär? Mejla oss på camilla@vindelalven.se så bokar vi in ett besök. Hoppas vi ses nästa år!

Kontakt

Har du frågor, tips eller undrar över något hör gärna av dig:
johanna@vindelalven.se
072-559 48 93
camilla@vindelalven.se
070-351 29 56


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur · Kommunalhusvägen 11 · Vindeln 922 21 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp