Copy
Nyhetsbrev från Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur.
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Vindelälven-Juhtatdahka 1 /2016

Nyhetsbrevet tar nya tag och kommer att ges ut två gånger per termin framöver. Arbetet inom kandidaturen syftar till att utveckla ett biosfärområde i Vindelälvsdalen, ”Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområde” som sträcker sig ända från fjällen ut till kusten. Idag finns en styrelse för biosfärkandidaturen med deltagare från fjäll till kust som brinner för en gemensam hållbar framtid för Vindelälven-Juhtatdahka. Dessutom finns ett kansli med där koordinatorerna Malin Karlsson och Johanna Gardeström (sedan februari 2016) arbetar. Målet med arbetet är att lämna in en fullständig ansökan till Unesco våren 2018 och att Vindelälven-Juhtatdahka ska godkännas som ett biosfärområde 2019.

Nu har verksamheten pågått ett tag och organisationen börjar ta form. Den 2 juni träffades styrelsen för sjätte gången. Följ arbetet med biosfärkandidaturen på hemsidan: www.vindelalvenjuhtatdahka.se
Här beskrivs vad ett biosfärområde är och vad det kan innebära för vårt område. Här kan ni även få information om möjligheten att utbilda sig till biosfärambassadör och om möjliga projektmedel som kan sökas för projekt som berör hållbar utveckling. Om ni har nyheter ni vill dela med er till andra inom Vindelälven-Juhtatdahka, kontakta biosfärkontoret så läggs det upp på hemsidan.

Ansökan går framåt

I slutet av maj arrangerades en skrivarworkshop i Lycksele med syfte att besvara vissa frågor i Unescos ansökan om att bli ett biosfärområde. Totalt 10 personer från biosfärskansliet, kommunerna, Länsstyrelsen, Universiteten och Region Västerbotten deltog under den tre dagar långa workshopen så nu är ansökningsarbetet i full gång! Hör gärna av dig om du vet om något pågående projekt inom Vindelälven-Juhtatdahka som borde ingå i rapporteringen till Unesco. Det kan i princip vara vilken typ av projekt som helst som på något vis berör något av biosfärområdens ledord: utveckla, stödja eller bevara.

Sámien giessieváhkku / Samiska sommarveckan och traditionell Lapphelg i Ammarnäs, v 24

Sedan 1900-talets början har man arrangerat samiska dagar i Ammarnäs. Ett arrangemang som med åren vuxit. På programmet står bl.a. kurs i att risa en torvkåta, NYA teatern "Doala Dolat Heakkas/Håll elden levande", brännbolls cup, filmer och de traditionella gudstjänsterna och lassokastningstävlingarna. Johanna kommer finna på plats och prata biosfärarbete. Läs mer om veckans och helgens aktiviteter här.

ARENA Vindelälven

ARENA Vindelälven ska samordna motionsarrangemang från fjäll till kust genom utveckling av befintliga och nya arrangemang. Nu inleds en kartläggning av arrangemang som kvalificerar under varumärket ARENA Vindelälven.
Kontaktperson ARENA Vindelälven: Leopold Sjöström, leopold@vindelalven.se
 

Exempel på arrangemang i Vindelälvsdalen

  • Vindelälvsdraget som i år hade 29 deltagande lag. Nästa år har draghundstävlingen 30-årsjubileum, då spänner arrangören Umeå Brukshundklubb bågen lite extra.
  • Den 80 km långa fjällskidtävlingen Kungsledenrännet i Vindelfjällen med målgång i Ammarnäs.
  • Vindelälvsleden, både vinterleden och sommarleden för cyklister.
  • I Sorsele kommun pågår ett arbete med att starta upp lokala löpararrangemang, en skidcup, och längdskidåkning i samarbete mellan Vindelälvsbyarna i kommunen. Det pågår också idéarbete för att utveckla nya cykelarrangemang i kommunen.

Umeå - Europas miljöhuvudstad 2018?

Umeå var även utvald som en av finalstäderna för Europas miljöhuvudstad både 2016 och 2017. Lärdomarna är att partnerskap och samverkan i Umeås miljö- och hållbarhetsarbete måste beskrivas bättre och utvecklas lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Beslutet om miljöhuvudstad 2018 fattas av en internationell jury den 22 juni i år.

Oavsett om Umeå får utmärkelsen eller inte finns det många långsiktiga fördelar med att utveckla partnerskap, samverkan och nätverksbyggande som kan leda till både bättre miljöprestanda och utvecklingsmöjligheter för Umeå. Läs mer om miljöhuvudstadsarbetet här

Föreningen Fiskeområde Vindelälven

Fiskeområde Vindelälven tar nu emot nya ansökningar. Föreningen disponerar drygt 10 mkr som under en 5-års period skall omsättas i projekt som utvecklar fisket och näringarna knutna till fiske.
Kansliet finns liksom tidigare i Vindeln på kommunhuset, dör i dörr med Malin och Johanna på biosfärkansliet. Stig Westbergh är verksamhetsledare och jobbar med att ta emot och handlägga ansökningar och administrera Fiskeområdet.

Hittills har styrelsen fått ta ställning till tre ansökningar
  • En gäller områdets administration som också drivs som ett projekt.
  • En ansökan från Ume-Vindelälvens Fiskeråd om ett projekt för att återintroducera havsöring i restaurerade biflöden till Vindelälven.
  • Ett samordningsprojekt som Vindelns kommun sökt. Syfte med projektet är att jobba vidare med Kust till Fjäll-konceptet, där fiskvandringsåtgärder i Stornorrfors ligger högt på agendan.

Kullar och Klang

Arrangörerna av Kullar och Klang vill passa på att tacka alla som tog del av barnens verksamhet och alla talks, hållbarhetstorget, all mat, musik och dans  i byn Vännforsbäck på festivaldagen den 4 juni. Alla som ställde upp gratis för kulturen, för omställningen, för hållbarheten, för naturen och för Vindelälven.
Kullar & Klang är en icke-kommersiell endagsfestival med fokus på hållbarhet och omställning.

Kontakt

Har du frågor, tips eller undrar över något hör gärna av dig:
johanna@vindelalven.se
0728-594 893


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidatur · Kommunalhusvägen 11 · Vindeln 922 21 · Sweden

Email Marketing Powered by MailChimp