Copy
View this email in your browser

Uitnodiging netwerkbijeenkomst NAD

6 oktober 8.30 – 13.30 uur
The Green Village @ TU Delft


Je bent weer van harte uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst van het NAD. Dit keer ’s ochtends met een afsluitende lunch! We zijn te gast op het unieke “The Green Village”. In het eerste deel van het programma is er open podium, dus heb je wat te melden? Doe mee!
 

Aanmelden

Heb je je nog niet opgegeven? Meld je dan ivm met de catering vóór 26 september aan bij Hanny Vrieswijk: 06 21563727 of h.vrieswijk@pijnacker-nootdorp.nl.
 

Programma

8.00 - 8.30    Inloop

8.30 - 9.30    Maintenance van het NAD
Een aantal mensen neemt je mee in de stand van zaken van het NAD. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod. Zoals de aansluiting van de drinkwaterbedrijven Dunea en Evides bij het NAD en een toelichting op onze financiën in aanloop naar een herijking van de begroting.

Wil je zelf kort iets vertellen over je project of heb je een idee dat je met het netwerk wilt delen? Graag! Meld het dan even bij Ester de Bever (e.debever@p2.nl). Er is alle gelegenheid voor vragen en gesprek.

9.30 - 10.30    Monitoring: een vingeroefening met KPI’s
Leer meer over de effecten van onze samenwerking op de 3 K’s. Zijn de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) eenvoudig genoeg in te vullen?

10.30 - 11.00    Pauze

11.00 - 12.30    The Green Village, FieldFactors en rondwandeling
  • Serge Santoo neemt ons mee in The Green Village (TU Delft), een unieke 'systeemproeftuin' op de campus van de TU Delft waar wetenschappers, bedrijfsleven, studenten en gebruikers samenwerken aan innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst.
  • Wilrik Kok & Karina Peña presenteren FieldFactors. Een startup in oplossingen voor vraagstukken over watersystemen, waterbeheer en –hergebruik in het stedelijk gebied.
  • Als afsluiting bekijken we de praktijkvoorbeelden op het terrein van The Green Village.

12.30 - 13.30    Lunch en netwerken
 

Locatie en bereikbaarheid

De netwerkbijeenkomst vindt plaats in de Theaterzaal van gebouw 38 (unit Cultuur, Mekelweg 10 in Delft). Deze locatie is met OV bereikbaar met lijn 69, 121 of 40 vanaf Delft Centraal Station.
Een gratis parkeerplaats op het TU-terrein vind je aan de Van der Burghweg (Delft). Vanaf daar loop je in een paar minuten naar de Mekelweg.
 

Nieuwtjes

Branchestandaard
Met het project Branchestandaard toetsen we - aan de hand van Rioneds pilot 'Branchestandaard gemeentelijke watertaken' - of we de competenties en kennis in huis hebben om de gemeentelijke watertaken goed uit te voeren.  Met de tool van Rioned breng je in beeld waar witte kennisvlakken zitten of competenties versterkt moeten worden. En hoe we dat wellicht in samenwerking kunnen oplossen?”

Zoals voor de zomer aangekondigd, start binnenkort een kennisscan. Aad Oomens (Sweco) en Janine Leeuwis (RH/DHV) houden hiervoor in kleine groepen interviews met alle NAD-partners. De managers en de contactpersonen van de gemeenten worden hierover snel geïnformeerd.
 
Meer informatie bij Marcel Tirion of kijk op RioNed.
Start Bestek Onderhoud Rioolsysteem
Eind augustus besloot de projectgroep Onderhoud Rioolsysteem om met 5 gemeenten één bestek voor inspectie en reiniging te schrijven. Zowel beleidsmakers als praktijkmensen doen mee en dat werkt uitstekend. Het bestek wordt met de inbreng van praktijkervaringen een krachtig instrument om aannemers te sturen op kosten en resultaat.
Leidschendam-Voorburg geeft opdracht aan de bestekschrijver. Rijswijk, Vlaardingen, Maassluis en Westland doen mee. Delft en Zoetermeer brengen hun kennis in. De totaalkosten van € 15.000,- worden evenredig door de vijf deelnemers gedeeld. Streven is om in februari 2017 het werk te gunnen om in maart van start te kunnen gaan met gemeenschappelijk onderhoud van het rioolsysteem in de vijf gemeenten. Op naar de beoogde besparing van € 100.000,- op jaarbasis voor de vijf deelnemers!

Meer informatie bij Remco de Bruijn.
Extranet
Wat is het
Op de website www.afvalwaterketen.com is een pagina gemaakt voor de leden van het NAD. Dit extranet is een met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde pagina van de website die niet voor iedereen zichtbaar is. Hier vind je de documenten die we binnen het netwerk delen. Het extranet vervangt Pleio. Betrokken ambtenaren en managers krijgen toegang tot het extranet.
Op het extranet vind je documenten om kennis te delen. Denk aan voor iedereen bruikbare documenten als presentaties en projectdocumenten.

Hoe gebruik je het
Als je op groene knop “Extranet” bovenaan op elke pagina klikt, krijg je een inlogscherm. Daar geef je een gebruikersnaam en een wachtwoord op die we je apart opsturen. Heb je de juiste gegevens ingevoerd dan ga je het extranet op.
deel op facebook
Tweet
deel via email
deel via linkedIn


This email was sent to guido@buroboudier.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Netwerk Afvalwaterketen Delfland · Gemeente Pijnacker - Nootdorp · Oranjeplein 1 · Pijnacker, ZH 2641 EZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp