Copy
In het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) werken 12 gemeenten en het Hoogheemraadschap Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. Wij informeren u met deze nieuwsbrief over de activiteiten van het Netwerk.

Nieuwsbrief oktober 2016

Vacature in het Kernteam

Remco de Bruijn gaat het kernteam helaas verlaten nu hij vanaf 1 december Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer wordt bij de Gemeente Westland. Hans van Denderen is de nieuwe contactpersoon van de gemeente Zoetermeer. De vacature in het Kernteam staat open voor alle leden van het netwerk. Heb jij interesse?
Het kernteam NAD komt 1x per 2 weken bij elkaar. We stimuleren de onderlinge samenhang, de kennisuitwisseling en de verbinding tussen de partners. Dat doen we door het voorbereiden van de netwerkdagen, de kennisbijeenkomsten en de nieuwsbrief. We coördineren de communicatie over en voor het NAD en maken de verbinding met bijv. andere regio’s en het landelijk netwerk Samenwerken aan Water.
Als je ons wil komen versterken en/of meer wil weten: bel of mail Ester de Bever.

Kennismaking NAD en RoSa

12 september jl. streek het kernteam van het NAD neer bij de Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA). Een regio waar de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel samenwerken met het Waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Een leuke en leerzame uitwisseling over het samenwerken in de Afvalwaterketen én een mooie opmaat voor de volgende kennisbijeenkomst (zie hieronder).


Foto: kernteam bij RoSa

Kennisbijeenkomst: do’s en don’ts collega afvalwaterregio's

Het bezoek van het kernteam aan RoSa en de deelname van Andrea Potma van waterschap Aa en Maas aan de netwerkbijeenkomst bracht ons op het onderwerp voor de volgende kennisbijeenkomst.
Dat is de samenwerking in andere afvalwater-regio’s in Nederland. Het lijkt ons leuk als een paar collega regio’s hun do’s en don’ts komen presenteren. Heb je ervaring met of voorbeelden van andere afvalwater-regio’s die je zou willen aanbevelen? Geef het door aan Hanny Vrieswijk of Ester de Bever. Exacte datum volgt als we het programma rond hebben.
 

Week van ons water: doe mee!

Tal van waterorganisaties (zoals Unie van Waterschappen, Vewin, gemeentes en waterschappen) organiseren van 12 t/m 21 mei 2017 weer een ‘Week van ons water’. Het thema is: water in en om het huis en waterkwaliteit. Bedoeld om landelijke aandacht te vragen voor het werken aan schoon en veilig water.Als aftrap van deze week organiseren we vanuit het NAD op vrijdag 12 mei een waterketen-excursie voor bestuurders. Zaterdag 13 mei zou dan een mooie gelegenheid zijn om activiteiten van verschillende gemeenten onder de aandacht te brengen. Het NAD wil helpen bij de coördinatie en uitvoering van de communicatie hierover. Doe je mee? Heb je suggesties voor activiteiten op 13 mei? Geef het door aan Nicky Struijker Boudier, communicatie NAD en/of Hanny Vrieswijk

Ondertekening samenwerking met drinkwaterbedrijven

Op 14 december is het zover. De toetreding van Dunea en Evides tot het NAD wordt officieel bezegeld met een feestelijke ondertekening tijdens de Bestuurlijke Watertafel. Een addendum voor bij de bestaande Bestuurlijke Overeenkomst ligt klaar en er ligt een voorstel voor de nieuwe begroting van het NAD. Deze voorstellen liggen nu ter goedkeuring voor bij de besturen van gemeenten, het waterschap en de directies van beide drinkwaterbedrijven.

De samenwerking met de drinkwaterbedrijven richt zich bij een aantal projecten in eerste instantie op kennisuitwisseling. De drinkwaterbedrijven sluiten aan bij een projectteam om kennis uit te wisselen en nader te verkennen of er meer in zit. Het gaat daarbij om Onderhoud Rioolsysteem, Onderhoud Transportsysteem, Samen Meten en Monitoren, OAS Harnaschpolder, RTC Delft en Inzicht in kosten en financieringsmodellen. Bij de projecten Branchestandaard, Transitieteam en energiescan gaan de drinkwaterbedrijven inhoudelijk meedoen. Dankzij de goede samenwerking binnen het NAD gaan Dunea en Evides in respectievelijk in Pijnacker-Nootdorp en Schiedam vroegtijdig meedraaien in het projectteam voor de grootschalige herinrichting van een wijk.

Netwerkdag in het kort

Donderdagochtend 6 oktober 2016 waren we te gast bij de TU Delft / The Green Village. Voordat we de Green Village gingen ontdekken, namen we in korte pitches de voortgang van de NAD en enkele projecten door:
  • Kees van Schieveen (Pijnacker-Nootdorp) presenteerde op deze eerste donderdag in oktober de financiële stand van zaken en een voorstel voor de NAD-begroting ’17-’18, compleet met Haags koffertje;
  • Willemijn Bouland (Dunea) en Bas van Eijk (Evides Waterbedrijf) riepen enthousiast op de samenwerking verder op te pakken. Zij doen al mee in het Transitieteam, de Branchestandaard en de Energiescan. Daarnaast zien beiden nog kansen om kennis te delen voor projecten als Samen Meten en Monitoren, Onderhoud Rioolsysteem, Onderhoud Transportsysteem, OAS Harnaschpolder en (een eventueel vervolg op) RTC Delft;
  • het Hoogheemraadschap van Delfland ontwikkelt beleid om te bevorderen dat zuiveringsinstallaties doelmatiger kunnen gaan werken. Floris Nonhebel vertelde erover;
  • groot animo in de zaal voor het idee van Piet de Dood (Delft) om gemeentelijke rioleurs een dagje bij een andere NAD-partner te laten werken. Piet gaat aan de slag met het initiatief;
  • Sjaak Clarisse (Delft) meldt vanuit de pilot RTC (‘real time control’) Delft de uitkomst van een ‘droog test’ voor de kunstwerken in het riool-, transport en zuiveringssysteem: geslaagd! En niet alleen in de droogtest, maar inmiddels ook al in de praktijk!


Ewald Oude Luttikhuis (Leidschendam-Voorburg) introduceerde de oefening met de KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren). Hiermee willen we de effecten van onze samenwerking monitoren. Nagedacht werd over kengetallen om kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te kunnen meten en monitoren. De resultaten worden door de werkgroep monitoring geanalyseerd en later dit jaar weer gedeeld met het netwerk.

Serge Santoo vertelde over The Green Village, een unieke 'systeemproeftuin' op de campus van de TU Delft waar wetenschappers, bedrijfsleven, studenten en gebruikers samenwerken aan innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst.
Wilrik Kok & Karina Peña presenteren FieldFactors. Een startup in oplossingen voor vraagstukken over watersystemen, waterbeheer en –hergebruik in het stedelijk gebied.
De excursie op het terrein van The Green Village ging langs inspirerende en interessante cases: een auto die als energiebron voor een woning kan worden ingezet, ramen om je smartphone aan op te laden en een jaren ‘60 huis omgevormd tot een energie neutrale woning.Een uitgebreid verslag van de netwerkdag en de presentaties van de sprekers vind je op www.afvalwaterketen.com.
"Wat ik meeneem: het is zo belangrijk dat je elkaar begrijpt en dit ook naar elkaar uitspreekt. Voorbeeld is het bespreken van de KPIs: een term die voor jou gesneden koek lijkt kan een ander anders opvatten.

Ander punt: bij het NAD werken meer partijen samen. Daardoor heb je meer massa dan bij onze kleinere werkeenheden en kan je met een begroting werken. Misschien zou bij ons een programmamanager die Brabant breed werkt, van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ik ga dat balletje eens opgooien.”

Andrea Potma, waterschap Aa en Maas. Trotseerde de drukke spits om te kijken hoe het NAD samenwerkt!


“De open houding in het NAD ten aanzien van samenwer- king ervaar ik als positief en constructief. Het is nog een beetje zoeken naar hoe we als drinkwaterbedrijf con- creet kunnen aanhaken. Dat gaat steeds beter omdat je elkaar persoonlijk leert kennen. Bij-effect van de samenwerking is dat expliciete en concrete vragen uit het NAD, zorgen dat het onderwerp Waterketen bij ons intern meer gaat leven. Mijn tip: hou het zo concreet mogelijk. Dan kan je snel stappen maken in het dagelijks werk.”

Bas van Eijk, Evides Waterbedrijf
“Ik ervaar de samenwerking in het project Onderhoud Rioolsysteem als zeer positief. Door met vijf partijen het bestek voor inspectie en reiniging te maken en aan te besteden, boeken we tijdwinst, bundelen kennis en besparen we geld. Ik vind het nuttig om in het netwerk met collega’s ideeën uit te wisselen. Mijn tip: stuur me regelmatig nieuws en updates van de website. Dat helpt mij om intern de voordelen van het NAD onder de aandacht te brengen.”

Hans Kerstens, beheerder riolering en water gemeente Leidschendam-Voorburg


"Ik ervaar het NAD als een groep met veel energie en interesse in elkaar en elkaars werk. Dat is de beste voedingsbodem voor echt samenwerken. Wij nemen deel aan het transitieteam en onderzoeken nog onze deelname aan andere projecten. Ik ben zelf op zoek naar een mooi duurzaamheidsproject. Daarin willen we kijken hoe we de waterketen duurzamer kunnen maken. Dat kan op gebouw niveau, maar ook op wijkniveau. Dus wie biedt?
Ik was onder de indruk van RTC Delft, waarin de gemalen en de zuivering gekoppeld zijn en je real time kunt zien waar het water stroomt."

Willemijn Bouland-Oosterwijk, Strategisch Omgevingsmanager Dunea

 
deel op facebook
Tweet
deel via email
deel via linkedIn


This email was sent to guido@buroboudier.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Netwerk Afvalwaterketen Delfland · Gemeente Pijnacker - Nootdorp · Oranjeplein 1 · Pijnacker, ZH 2641 EZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp