Copy
Konkurs za NVO
View this email in your browser

KONKURS ZA NVO - REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)
Rok: 9. januar 2019.

ReLOaD
Više informacija

U okviru projekta ReLOaD, otvoren je ponovljeni Konkurs za finansiranje projekata NVO u Opštini Kotor. Ovim konkursom će se raspodijeliti preostala sredstava opredijeljena za prvi ReLOaD Konkurs objavljen ranije ove godine.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sve formalno registrovane NVO (udruženja ili fondacije) sa sjedištem u Crnoj Gori, osim za one NVO čiji su projekti podržani kroz prvu objavu ovog Konkursa.

Konkursi su otvoreni i za NVO iz drugih gradova, pod uslovima preciziranim u Smjernicama za aplikante.

Sve detaljne informacije o Konkursu su dostupne na sajtu Opštine Kotor, na linku:
➡️ http://kotor.me/…/konkurs-nevladinim-organizacijama-za-pred…

Važno je napomenuti da će u okviru Konkursa biti organizovani:
Info dan (27. novembar od 9:30 do 11:00h - sala kina „Boka“);
Dan otvorenih vrata (6. decembar sa početkom u 9.00h - Galerija solidarnosti);
kao i trodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom (6., 7. i 8. decembar - Galerija solidarnosti), koja će aplikantima pomoći da pripreme kvalitetnu projektnu prijavu. 
Nakon obuke, učesnicima će biti obezbijeđeno i mentorstvo prilikom pripreme projektne aplikacije.
Poziv za učešće na obuci:
➡️ http://kotor.me/…/pozlv-za-nevladine-organizacije-za-ucesce…

ReLOaD je regionalni projekat, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, projekat se sprovodi u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Pljevlja, Nikšić i glavnim gradom Podgorica.

Više informacija pronadjite ovdje

Copyright © 2016 Expeditio

Our mailing address is:
office@expeditio.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Expeditio · Skaljari bb · Kotor 85330 · Montenegro

Email Marketing Powered by Mailchimp