Copy
PROSLIJEĐUJEMO POZIV
View this email in your browser

Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci ,,Upravljanje projektnim ciklusom“

Više informacija

Opština Kotor i UNDP u okviru programa ReLOaD pozivaju nevladine organizacije iz Kotora i cijele Crne Gore na obuku pod nazivom ,,Upravljanje projektnim ciklusom`` koja će se održati od 15. do 17. aprila ove godine.

Obuka se održava u sklopu Konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih predloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području opštine Kotor.

Konkurs i relevantnu dokumentaciju za finansiranje projekata NVO možete pronaći na http://kotor.me/me/vijesti/vijesti-naslovna/konkurs-nvo-za-predaju-prijedloga-projekata-u-sklopu-regionalnog-programa-lokalne-demokratije-na-zapadnom-balkanu-reload-2019-godina.

Kao što je Konkursom predviđeno, 10. aprila od 9:00 do 12:00 časova, u sali kina „Boka“ u Kotoru biće održan Info dan gdje će se bliže predstaviti pravila Konkursa, a zatim i 15. aprila sa početkom u 9.00 sati takođe u sali kina „Boka“ i Dan otvorenih vrata, nakon čega će se  za sve zainteresovane održati i trodnevna obuka „Upravljanje projektnim ciklusom“.  Prvi dan obuke će biti organizovan 15. aprila u sali kina "Boka" od 9:00 do 16:00 sati, dok drugi i treći dan obuke 16. i 17. aprila u Galeriji solidarnosti od 9:00 do 16:00 sati. Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD Konkurs.

Na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici/e NVO dođu sa unaprijed pripremljenim problemom (projektnom idejom), koja je u vezi sa prioritetnim oblastima objavljenim u Konkursu, kao i sa podacima o strateškim dokumentima koji su u vezi sa tim problemom (projektnom idejom).

Nakon trodnevne obuke za učesnike/ce će biti obezbijeđena mentorska podrška u cilju što bolje pripreme projektnog predloga.

Poželjno je da na obuci učestvuju dva polaznika/ce iz iste (jedne) NVO.

Molimo vas da vaše učešće na obuci potvrdite do 11. aprila do 10:00 sati, na e-mail adresu: katica.brkanovic@kotor.me .

U prilogu možete naći nacrt Programa obuke.

Projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine u šest teritorija ovog regiona, i trajaće tri godine. ReLOaD je finansiran od strane Evropske unije iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i pet lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom. U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Projektne aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori odnose se na jačanje kapaciteta pet lokalnih samouprava koje su odabrane za učešće u projektu (Pljevlja, Nikšić, Podgorica, Tivat, Kotor).

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Copyright © 2016 Expeditio

Our mailing address is:
office@expeditio.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Expeditio · Skaljari bb · Kotor 85330 · Montenegro

Email Marketing Powered by Mailchimp